referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Slavomír
Štvrtok, 22. apríla 2021
Trestné právo
Dátum pridania: 06.03.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: sasanka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 820
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 3.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 5m 40s
Pomalé čítanie: 8m 30s
 
Druhy tr. činov : pokračujúce – páchateľ rovnakým spôsobom napáda ten istý objekt v blízkom časovom období
trvajúci čin – konanie páchateľa, ktoré trvá určitú dobu
hromadný čin – viac útokov na 1 alebo viac objektov.
Skutková podstata činu – skutkom rozumieme jedinečný reálny dejový priebeh, ktorý má svoj počiatok, priebeh a zakončenie. Skutková podstata vyjadruje určitý skutkový dej, ktorý vyvolala určitá fyzická osoba porušením zákona za čo musí niesť trestnú zodpovednosť.

Následky TČ, sankcie: -strata čestných titulov, vyznamenaní alebo degradovaní voj. hodností
- peňažná pokuta
-zákaz činnosti
-prepadnutie veci
-vyhostenie, zákaz pohytu
-trest odňatia slobody (podmienečne/ nepodmienečne)

Druhy trestov: trest odňatia slobody sa vykonáva v nápravno-výchovných centrách
1, náprav.-vých. skupina :väzni sa sami prechádzajú a presúvajú na pracovisko
2, náprav.-vých. skupina : sú pod dozorom
3, náprav.-vých. skupina : sú v celách, na rukách putá, vychádzky len pod dozorom
Okolnosti vylučujúce protiprávnosť : obrana – nikto nie je povinný znášať útoky voči svojej osobe, sebaobrana musí byť primeraná útoku
krajná núdza – pri odvracaní útoku nesmiem spôsobiť väčšiu škodu než hrozí
plnenie práv a povinností – niekto si plní práva a povinnosti a zároveň sa dopúšťa tr. činnosti
použitie zbrane – zákon o zbraniach a strelive
plnenie úlohy agenta – agent, kt. získava viac informácií v závodnom prostredí pácha tr. činnosť, agent môže byť len policajt.
Zánik trestnosti :– premlčanie tr. stíhania – je určené zákonom kedy a za akú dobu dochádza k premlčaniu tr. činnosti, počíta sa len na území SR
– zahladenie odsúdenia – po odsúdení a odpykaní sa trest zahladzuje, smrť páchateľa, milosť udelená prezidentom – až po odsúdení a rozhodnutí súdu.

Okolnosti zbavujúce trestnej zodpovednosti: -v čase spáchania nebol schopný rozlíšiť nebezpečenstvo svojho konania a nebol ho schopný ovládať
-nepríčetnosť, psych. choroby, drogy, afekt, hypnóza, narkóza
Priťažujúce okolnosti:
•recidivisti
•viac súbežne konaných TČ
•organizovaný zločin
•brutálny spôsob
•v krízovej situácii
•zneužitie maloletého

Poľahčujúce okolnosti:
o priznanie, nahlásenie, pomoc pri vyšetrovaní
o ak neboli naplnené všetky okolnosti
o viedol usporiadaný život
o maloletý, vek blízky maloletému
o donútenie hrozbou, vydieranie
ozlé sociálne pomery

Teórie trestania:
1) Retributívna teória trestania – v trestnom práve vyzdvihuje snahu trestaním páchateľovi trest. činu spôsobiť bolesť, táto metóda zastáva trest smrti, neuznáva argumenty proti.
2) Utilitárna teória trestania – vyzdvihuje nápravu páchateľa a účel trestu vidí v prevencii, v prevýchove a zmene vlastností páchateľa trestného činu..

Účel trestu: – chrániť spoločnosť pred páchateľmi
– prevýchova páchateľa, zabrániť odsúdenému v ďalšom páchaní tr. činnosti a tým výchovne pôsobiť na ostatných členov spoločnosti
 
späť späť   1  |   2   
 
Podobné referáty
Trestné právo SOŠ 2.9671 288 slov
Trestné právo GYM 2.9632 475 slov
Trestné právo 2.9292 1985 slov
Trestné právo SOŠ 2.9581 707 slov
Trestné právo GYM 2.9049 2379 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.