referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zdenka
Sobota, 23. septembra 2023
Prostredie a jeho vplyv na osobnosť žiaka
Dátum pridania: 07.06.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: natali
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 675
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.7
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 4m 30s
Pomalé čítanie: 6m 45s
 
Znaky:
- riadené poskytovanie odmien,
- pravidlo sa dodrží = odmena, ak sa nedodrží = trest,
- asertívna disciplína: zverejnený zoznam pravidiel,
- pristihnutie pri dobrom správaní = pochvala,
- zmluvy: písomná dohoda medzi učiteľom a žiakom o tom, že za akú činnosť bude žiak odmenený a ako potrestaný
- humanistický dôraz sa kladie na to, aby sa žiaci naučili sebaovládaniu, prevzali zodpovednosť za svoje správanie a za riešenie konfliktov,
- jasne treba povedať, čo od dieťaťa chceme,
- vnímať pozorne pocity žiaka,
- nenálepkovať žiakov,
- rozvážne používanie chvály (nepoužívať posudzujúce chválu „Ty si najlepší žiak“, ale chváliť konkrétny výkon „Toto je výborne vypracovaná písomka“),
- vnímať rozdiely medzi žiakmi (treba to bližšie vysvetliť),
- budovať spoluprácu medzi žiakmi,
- dať priechod pocitom hnevu, učiteľ však musí hovoriť v prvej osobe: „Som sklamaný, keď sa bijete, znamená to, že ste sa nenaučili spolupracovať.“

Využitie schôdzok triedy (riešenie medziľudských vzťahov), ale aj individuálny rozhovor so žiakom.

Pravidlá života v triede:
- je to nutný predpoklad pre hladný priebeh výučby,
- pravidlá napísané a vymyslené v triede spolu s 3 – 7 žiakmi,
- pravidlá môžu byť orientované viac na medziľudské vzťahy (aktívne počúvaj, hovor pravdu, nikoho nezhadzuj,...), ale ja na organizáciu práce v triede (používanie učebnice, pomôcok, samostatné učebné činnosti),
- žiak preberá časť zodpovednosti za vlastné učenie.

Disciplína - slobodne prijatá autorita určitého poriadku. Skutočná disciplína sa nemôže utvárať bez určitého stupňa slobody, ktorá umožňuje prevzatie zodpovednosti za vlastné konanie.

Disciplína = žiadúce konanie žiakov. Žiak dobrovoľne dodržiava pravidlá, rutinné postupy, nevyrušuje.

Príčinou nevhodného správania môže byť:
- učiteľ (nudné hodiny, nesplniteľné úlohy),
- žiak (problémy v emočnej oblasti, v rodinných vzťahoch),
- neprítomnosť pravidiel,
- neznalosť žiakov (uplatnenie nevhodných metód).

Prevencia vyrušovania:
- vedenie triedy,
- organizácia vyučovania,
- potlačenie rušivých prvkov v učebni,
- cieľavedomá výučba pravidiel života v triede,
- sociálne zručnosti,
- poznanie žiakov,
- využitie neverbálnych techník.

Typy rušivého správania:
- upútanie pozornosti (žiaka treba oceniť vtedy, ak nevyrušuje),
- boj o moc (žiak chce podkopať učiteľovu autoritu), učiteľ by mal ovládnuť hnev, nediskutovať, dať žiakovi legitímne možnosti o zvýšenie statusu (riadenie hier),
- snaha o pomstu (zosmiešniť učiteľa), nedať najavo, že to učiteľa zraňuje, zaujímať sa o žiaka, napr. mimo učebne,
- hľadanie súcitu (žiak sa sťažuje a fňuká, aj keď má schopnosti na zvládnutie úlohy), povzbudenie, neľutovať ho.
 
späť späť   1  |   2   
 
Podobné referáty
Prostredie a jeho vplyv na osobnosť žiaka 2.9078 950 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.