referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Jarolím
Streda, 30. septembra 2020
Pedagogika
Dátum pridania: 02.11.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: emiceha
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 18 212
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 55.5
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 92m 30s
Pomalé čítanie: 138m 45s
 
- hodnotiť treba každý výkon, mnohé reakcie detí ostávajú bez hodnotenia,
- čo najrýchlejšie po výkone, reakcií,
- hodnotiť sa dá rôznym tvorivým spôsobom,
- hodnotenie treba stupňovať podľa miery výkonu a podmienok,
- treba hodnotiť hodnotenie – všímať si, ako odmena alebo trest pôsobia na dieťa, pedagóg by mal mať spätnú veäzbu o preživaní dieťaťa,
- vhodné je využívať sebahodnotenie detí alebo tiež hodnotenie celej triedy, takto sa samotné hodnotenie detí stáva diagnostickým nástrojom pre vychovávateľa.

8. Zapojiť do výchovneho procesu aj rodičov

Výchova je v prvom rade poslaním rodiny, no je zrejmé, že rodičia v mnohých prípadoch vo svojej výchovnej funkcii zlyháva. Škola tu má veľký priestor na pôsobnosti, pretože je najbližšou inštitúciou smerom k rodičom. Väčšinou sa komunikácia obmedzuje na sprostredkovanie informácií priamo cez dieťa alebo žiackou knížkou, či vysvedčením. Ak je možné rodičov získať pre spoluprácu, výchova môže oveľa účinnejšie spĺňať dôležitú zásadu spoločného jednotného výchovného pôsobenia. Navyše niekoľko minút rodičovského času intenzívneho spoluprežívania je pre dieťa neoceniteľným darom. Rodičia väčšinou radi spolupracujú ak presne vedia, čo majú robiť a ak majú dôveru k pedagófovi, s ktorým môžu aktuálne korigovať svoje výchvné kroky. Voči takejto spolupráci vystupuje oprávnená namietka, že rodičia, s ktorými by bolo potrebné najviac sa stretávať, zvyčajne nemajú záujem. Je to pravda, ale len pre malý počet prípadov. Väčšine rodičov na deťoch záleží, hoci to dávajú najavo v rôznej miere. Ukazuje sa, že rodičov nemožno zaujať pednáškami o výchove, je však možné vzbudiť pozornosť v súvislosti s konkrétnymi otázkami výchovy ich detí.


2.2 Vzdelávanie

V pedagogike sa chápe ako proces zámerného a organizovaného osvojovania poznatkov, postojov.... Je realizované prostredníctvom školského vyučovania. Môžeme vzdelávanie chápať ako proces, počas ktorého jedinci získavajú aj vedomosti, zručnosti, návyky. Nerealizuje sa iba v pedagogickej činnosti ale i v iných oblastiach. Používa sa v komunikácii o politických, ekonomických a sociálnych záležitostiach spločnosti, v školskej legislatíve, masových médiách a inde. Vzdelanie sa uskutočňuje:

1)Vo výchovno-vzdelávacích inštitúciách (školách), kde sú definované a legislatívne vymedzené ciele, obsah, funkcie, prostriedky i spôsoby hodnotenia žiakov. Vzdelávanie v školách prebieha v stanovenom čase a konkrétnych organizačných formách.
2)Neformálne vzdelávanie je systematické organizované vzdelávanike, ktoré sa uskutočňuje mimo formálneho vzdelávania, t.j. mimo školy. Poskytuje vzdelanie pre určité skupiny populácie, predovšetkým dospelých, ale aj detí vo vybraných typoch, formách, obsahových oblastiach. Napriek romu však školské vzdelávanie má nenahraditeľné a dôležité vlastnosti v porovnaní s mimoškolským. Jeho obsah je:

-systematický a ucelený,
-žiaci si ho osvojujú v riadnom didaktickkom procese, t.j. učenie sa žiakov prebieha pod vedením učiteľa,
-obsah školského vzdelávania zahrňuje všetku mládež v dobe povinnej školskej dochádzky.

S mimoškolským vdzelávaním uzko súvisí sebavzdelávanie – nadobúdanie vzdelania na základe vlastných potrieb, záujmov a záľub.

Vzdelanie je výsledkom vzdelávania.

Z histórie vzdelania (eruditio) predstavovalo intelektuálnu kultúru vnútra človeka a jeho duše. Vzdelanie sa najčastejšie spája s rozvojom pamäti, rozumovými operáciami a myslením. Môžeme ho chápať ako súbor osvojených vedomostí, zručností a návykov. Výchova zameraná na vychovanosť sa totiž sústredila na starostlivosť, nátlak. Niektorí mladí ľudia sú nevychovaní nie preto, že by sa im nedostávalo dosť starostlivosti, ale preto, že sú nevzdelaní. Nemožno oddeľovať výchovu vlastností človeka od osvojovaného poznania a činnosti. Súčasťou vzdelania je aj hodnotová orientácia jednotlivca. Vzdelanie v podobe osvojovaných poznatkov a činností je hodnototvorné a prijaté hodnoty majú podiel na osvojovaní poznatkov a činností. Pri osvojovaní poznatkov, činností a hodnôt sa v človeku pestujú tiež charakterové, teda citové a vôľové vlastnossti a vlastnosti súvisiace s telesným a rozumovým rozvojom.
 
späť späť   7  |  8  |   9  |  10  |  11  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Pedagogika 2.9711 677 slov
Pedagogika 2.9753 2505 slov
Pedagogika SOŠ 2.9895 585 slov
Pedagogika SOŠ 2.9879 684 slov
Pedagogika GYM 2.9792 723 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.