referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Radúz
Nedeľa, 10. decembra 2023
Ján Kollár
Dátum pridania: 11.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano.talla
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 237
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.5
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 14m 10s
Pomalé čítanie: 21m 15s
 

Ako „vedľajšie veci“ uvádza čítanie, písanie a kreslenie, ktoré plnia úlohu doplnku názorného vyučovania. Ako ďalšie predmety pre tento ročník navrhuje náboženstvo, počty, geometriu a spev, čo pripomína Komenského Informatórium školy materskej, ale aj zjednodušenú koncepciu Svobodovej Škôlky. Druhý ročník nazýva Kollár „napodobňovacím“. V tomto ročníku prechádza od zmyslového poznávania k vývinu chápania i abstraktných pojmov. Ďieťa v tomto ročníku zpoznáva pôvod, podstatu, následky, cieľ a rozličné pomery vecí a predmetov.Učí sa napodobňovať, vytvárať a nakresliť to, čo na dieťa citovo zapôsobilo. Tretí ročník je zameraný na poznávanie prírodných zákonitostí, osvojovanie si náboženstva, mravouky a rečových schopností.Vyučovacím jazykom v obecnej škole je materinský jazyk.V tomto ročníku by sa deti mali zoznámiť s domácimi, poľnými a lesnými zvieratmi. Kollár ďalej do tohto ročníka zaraďuje cvičenia v praktických zamestnaniach a novinkou je i samostatný predmet telesná výchova zameraná na pohybové cvičenia. Štvrtý ročník Kollár charakterizuje ako „putovný“. Je zameraný na poznávanie cudzích krajín a porovnávanie ich s vlasťou. Popri pedmetoch z nižších ročníkov sa začínajú vyučovať i „reálne predmety“, medzi ktoré zaraďuje ľudovú chémiu, ľudovú fyziku, geometriu, ľudový národopis, zemepis a dejepis slovanských a susedných národov. Veľkú pozornosť vo svojom pláne Kollár venoval meštianskym školám, ktorých učebný plán je veľmi pestrý a bohatý. Diferencoval pojem meštianska a ľudová škola. Kollár delí meštianske školy na tri typy.
Meštianska náuková škola je zameraná na všestranné rozvíjanie vedomostí. Vyučovali by sa tu predmety technického rázu ako je vyššia chémia, fyzika, kaligrafia, geometria, počty, ale aj humanitné predmety ako je cudzí jazyk, ekonomika, dejepis, gymnastika.
Meštianska živnostenská aleba priemyselná škola je určená na prípravu žiakov na reálny život.Popri predmetmi ako je chémia,fyzika, vyššie počty, ľudová architektúra sa žiaci oboznamujú s rozličnými tovarmi a produktami. Povinne by sa vyučovala tiež antropológia, gymnastia a niekoľko cudzích jazykov.
Meštianska vedná škola je zameraná na praktické využívanie geometrie ale aj na filozofiu, psychológiu, estetiku a cirkevné dejiny.Kollár pri meštianskej škole uvádza učebnice a príručky pre jednotlivé ročníky pre žiakov a zvlášť pre učiteľov. Medzi vedecké školy Kollár zaraďuje gymnáziá a lýceá.Gymnáziá mali mať dve oddelenia,a to gramatickú a humanitnú školu. Každá z nich mala dve triedy a trvala dva roky.
 
späť späť   2  |  3  |  4  |   5  |  6    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Ján Kollár SOŠ 2.9777 912 slov
Ján Kollár 2.9833 467 slov
Ján Kollár 2.9629 656 slov
Ján Kollár GYM 2.9980 528 slov
Ján Kollár SOŠ 3.0020 619 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.