referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marián
Sobota, 25. marca 2023
Alternatívne školstvo
Dátum pridania: 22.12.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: mkubiatko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 7 742
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 30.5
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 50m 50s
Pomalé čítanie: 76m 15s
 

Alport a iní)
d) rogersiánsku alternatívu
e) Kratwohlovú a Willamsovú školu nonkognitívnych funkcíí
f) školy s prvkami jogy, Zen, orientálnych filozofií a náboženstiev

Do informatistického školstva počítame všetky školské alternatívy, systémy, ktoré zdôrazňujú

a) učiace a skúšacie stroje (Skinner a i.)
b) programové vyučovanie ( Kulič a i.)
c) používanie počítačov pri vyučovaní
d) používanie zložitých informačných systémov (PC, video a i.)

Zdá sa ale, že takto umelo vytvorené delenia poskytujú aký – taký prehľad o inovačných snahách v pedagogike, psychológii a školstve vôbec, ale neuspokojujú podľa prísnych kritérií podnetov, realizácie, delení a podobne.

Aj z týchto dôvodov sa objavili autori a snahy po integrácii rozličných elementov koncepcií a alternatív do systémov, ktoré môžeme len ťažko jednoznačne zaradiť do niektorých z uvedených systémov. Vybrali sme do prehľadu tie alternatívne systémy, ktoré sa u nás už začali používať, alebo o ktorých sa domnievame, že sa v najbližších rokoch zavedú pre ich overenú efektívnosť.


Najznámejšie alternatívne školy – školské systémy

WALDORFSKÁ PEDAGOGIKA

Zakladateľ R. Steiner (1861 – 1925) vyšiel z antropozofickej duchovedy. Rozdeľuje pôsobenie na rozvoj dieťaťa na tri etapy, ktoré sú odvodené od fyziologických zmien:
I.etapa do 7. roku života, do výmeny zubov – v tejto etape sa dieťa učí najmä napodobňovaním a vychovávateľ sa má starať o správne fyzické prostredie, okolie.
II. etapa je od 7.roku života do pohlavnej zrelosti – v tejto etape miesto napodobňovania a vzoru nastupuje autorita a nasledovanie,
III. etapa je po dosiahnutí pohlavnej zrelosti – v tejto etape vychovávateľ vedie dieťa k vlastnému názoru, podporuje samostatnosť, učiteľ sa vzdáva svojej autority a stáva sa poradcom.

Hlavné princípy, inovačné myšlienky tejto alternatívy:

1 dôraz na umeleckú výchovu, výchovu umením a prírodou
2. dôraz na prežívanie (city), dôraz na tvorivosť a vlastnú tvorbu
3. dôraz na zvláštne uspôsobenie prostredia pre výchovu – podnetné s možnosťou dotvárania
deťmi
4. sústredenosť na žiaka , jeho osobnosť, skúsenosť, tvorivosť, potreby
5. dôraz na obrady, oslavy, rytmus, ktorý má byť zladený s rytmom tela (dýchania, srdca) a
dôraz na socializáciu cez obrady a iné aktivity
6. na prvom stupni je výchova zameraná na prežívanie, na druhom stupni výoja je dôraz na
umeleckú výchovu a až v tretej etape sa zdôrazňuje rozum a samostatnosť.
7. nepoužívajú sa stále vyučovacie postupy a osnovy, ktoré obmedzujú spontánne učenie sa detí, podobne, ako sa nepoužíva stály rozvrh hodín, žiaci sa učia celky a nie v jednotlivých presne určených hodinách, učebná osnova je len rámcova, sú to skôr témy
8. najmä v materských školách, ale aj neskoršie, sa silne podporuje vlastná skúsenosť, procesy vnímania a tvorenia, napr. pečenie chleba, pranie, remeselnícke práce, umelecké činnosti, atď
9. Waldorfské školy zahrňujú materské školy, slobodné 12 ročné školy spolu pre chlapcov a dievčatá s prípravou na maturitu v 13. ročníku. Od 9. triedy nastupujú aj odborní učitelia. Škola nepozná repetentov. Majú jednotné programy a žiaci nie sú sociálne, či prospechovo diferencovaní
10.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Miron Zelina: Alternatívne školstvo
Podobné referáty
Alternatívne školstvo 2.9953 2475 slov
Alternatívne školstvo 2.9714 5123 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.