referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Peter,Pavol
Streda, 29. júna 2022
Ústava SR
Dátum pridania: 11.05.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Broono
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 316
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 9.1
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 15m 10s
Pomalé čítanie: 22m 45s
 

V ústave sa deklaruje aj právo na prácu, čo však neznamená povinnosť štátu zamestnať každého občana, ale vytvárať ekonomické prostredie pre vznik pracovných príležitostí.
Ústava zakotvuje, že každý má právo na štrajk. Súčasťou tejto skupiny práv je ochrana manželstva, rodičovstva, starostlivosti o deti a ich výchovu, ochrana žien, mladistvých, zdravotne postihnutých, zabezpečenie v starobe, bezplatné vzdelanie na základných a stredných školách. Ústava umožňuje zriaďovať aj iné školy ako štátne.
6. Právo na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva – vyjadruje úsilie o novú kvalitu vzťahov. Každý máme právo na priaznivé životné podmienky, na pravdivé, včasné a úplné informácie o stave životného prostredia.
7. Právo na súdnu a inú právnu ochranu – patrí k základným znakom právneho štátu. V ústave je upravené predovšetkým právo domáhať sa svojho práva na nezávislom a nestrannom súde, právo na obhajobu, právo odoprieť výpoveď, zákaz retroaktivity zákona v trestných veciach, prezumpcia neviny a ďalšie.
8. Spoločné ustanovenia – obsahujú úpravu pojmu občan SR, postavenie cudzincov, otázku azylu a možnosti obmedzenia niektorých práv a slobôd pre určité kategórie povolaní a funkcií.
Tretia hlava ústavy upravuje otázky hospodárstva Slovenskej republiky. Hospodárstvo SR sa zakladá na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky. Slovenská republika je colným územím s vlastnou emisnou bankou, platidlom sú slovenské koruny. Štátny rozpočet sa prijíma ako zákon.
V tejto hlave je upravený aj nový inštitút – Najvyšší kontrolný úrad SR. V jeho kompetencii je kontrola hospodárenia so štátnym majetkom, s rozpočtovými prostriedkami. NA čele NKÚ SR je predseda, ktorého spolu s podpredsedami volí a odvoláva NR SR najviac vo dvoch po sebe nasledujúcich 5-ročných obdobiach.
Štvrtá hlava sa zaoberá územnou samosprávou. Základom územnej samosprávy je obec ako územný a správny celok, ktorý združuje osoby s trvalým pobytom v obci. Obec je právnickou osobou a samostatne rozhoduje o svojom majetku, o finančných prostriedkoch. Orgány obce sú obecné zastupiteľstvo [zbor poslancov] a starosta obce. Kým starosta ako výkonný orgán obce zastupuje obec navonok a vykonáva obecnú správu, obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce.
3. júla 1996 Národná rada SR prijala zákon č. 221/1996 Zb. o územnom a právnom usporiadaní. V zmysle tohto zákona sa zriadilo 8 krajov a 79 okresov.
Piata hlava upravuje zákonodárnu moc, ktorú v SR reprezentuje Národná rada Slovenskej republiky. Národná rada SR je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Ústava SR SOŠ 2.9780 953 slov
Ústava SR SOŠ 2.9596 1334 slov
Ústava SR SOŠ 2.9699 1465 slov
Ústava SR GYM 2.9824 1043 slov
Ústava SR GYM 2.9829 1494 slov
Ústava SR GYM 2.9988 3158 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.