referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tadeáš
Sobota, 25. júna 2022
Ústava SR
Dátum pridania: 11.05.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Broono
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 316
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 9.1
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 15m 10s
Pomalé čítanie: 22m 45s
 

Je to jednokomorový parlament so 150 poslancami volenými na 4 roky vo všeobecných, rovných a priamych voľbách s tajným hlasovaním. Poslancom sa môže stať občan, ktorý má volebné právo, dosiahol vek 21 rokov a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Poslanci ako zástupcovia občanov po zložení sľubu vykonávajú svoj mandát podľa svojho svedomia a presvedčenia, nie sú viazaní príkazmi – platí pre nich tzv. zákaz imperatívneho mandátu.
Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou prezidenta, sudcu, prokurátora a ďalšími funkciami stanovenými ústavou.
Činnosť NR SR riadi a organizuje predseda a podpredsedovia.
Pôsobnosť NR SR upravuje čl. 86. Medzi najzávažnejšie pôsobnosti patrí:
- uznášať sa na ústave, ústavných a ostatných zákonoch a kontrolovať, ako sa dodržiavajú.
- písmeno b) o voľbe a odvolávaní prezidenta SR už neplatí, 14. 1. 1999 bol prijatý Ústavný zákon o priamej voľbe prezidenta.
- pred ratifikáciou vysloviť súhlas s medzinárodnými politickými zmluvami, medzinárodnými hospodárskymi zmluvami všeobecnej povahy, ako aj s medzinárodnými zmluvami, na ktorých vykonanie je potrebný zákon,.
- rokovať o programovom vyhlásení vlády, kontrolovať činnosť vlády a rokovať o dôvere vláde a jej členom.
- schvaľovať štátny rozpočet, preverovať jeho plnenie a schvaľovať štátny záverečný účet.
- rokovať o základných otázkach vnútornej, medzinárodnej, hospodárskej, sociálnej a inej politiky.
- vysloviť súhlas na vyslanie ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky.
- uznášať sa o vypovedaní vojny za podmienok stanovených v Ústave Slovenskej republiky.
- voliť sudcov, predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ako aj predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR.
Rokovanie a činnosť Národnej rady Slovenskej republiky a jej výborov a vzťahy Národnej rady SR navonok ustanovuje zákon o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada SR zasadá stále, jej zasadanie sa končí uplynutím volebného obdobia alebo jej rozpustením. Ustanovujúcu schôdzu zvoláva prezident, ďalšie schôdze zvoláva predseda NR SR. Zasadanie môže byť na základe uznesenia NR SR prerušené, najviac však na 4 mesiace. Na schôdzach Národnej rady SR sú oprávnení zúčastniť sa prezident SR, predseda a členovia vlády republiky, predseda Ústavného súdu SR, predseda Najvyššieho súdu SR, predseda kontrolného úradu, generálny prokurátor SR a guvernér Národnej banky Slovenska.
Šiesta hlava upravuje výkonnú moc, ktorú tvorí prezident a vláda.
Hlavou SR je prezident ako individuálna hlava štátu. Podľa ústavného zákona zo 14. 1.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Ústava SR SOŠ 2.9780 953 slov
Ústava SR SOŠ 2.9596 1334 slov
Ústava SR SOŠ 2.9699 1465 slov
Ústava SR GYM 2.9824 1043 slov
Ústava SR GYM 2.9829 1494 slov
Ústava SR GYM 2.9988 3158 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.