referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Melánia
Štvrtok, 30. júna 2022
Ústava SR
Dátum pridania: 11.05.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Broono
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 316
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 9.1
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 15m 10s
Pomalé čítanie: 22m 45s
 

1999 prezidenta republiky volia občania Slovenskej republiky v priamych voľbách tajným hlasovaním. Podľa tohto zákona mení sa v článku 103 odsek 1 vek kandidáta za prezidenta z doterajších 35 rokov na 40 rokov. Po zvolení skladá prezident sľub do rúk predsedu NR SR. Jeho funkčné obdobie ústava stanovuje na 5 rokov, pričom tá istá osoba môže byť zvolená za prezidenta najviac vo dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach. Ústava uvádza, ktoré funkcie a poslania sú nezlučiteľné s funkciou prezidenta republiky.
Kompetencia čiže právomoci prezidenta môžeme rozdeliť do viacerých oblastí:
a) smerom k zahraničiu – prezident SR dojednáva a ratifikuje medzinárodné zmluvy, zastupuje SR navonok, prijíma a poveruje vyslancov.
b) smerom k Národnej rade SR – zvoláva ustanovujúcu schôdzu NR SR, podpisuje zákony NR SR, má právo tzv. relatívneho veta, t.j. do 15 dní od schválenia môže rade vrátiť ústavný zákon s pripomienkami. Nemá však právo zákonodárnej iniciatívy – nemôže podávať návrhy zákonov. Má právo zúčastňovať sa rokovaní NR SR, podávať správy o stave republiky a o závažných politických otázkach, môže rozpustiť NR SR [ale len za podmienok stanovených v čl. 102 písm. d) ústavy].
c) smerom k vláde – vymenúva a odvoláva predsedu vlády a na jeho návrh aj ostatných členov vlády, prijíma demisiu vlády. Má právo zúčastňovať sa na schôdzach vlády, predsedať jej.
d) má právo menovať a odvolávať vedúcich ústredných orgánov a vyšších štátnych funkcionárov, menovať profesorov a rektorov vysokých škôl, vymenúvať a povyšovať generálov, menovať sudcov Ústavného súdu SR.
e) medzi výlučné prednostné práva [prerogatívy] prezidenta patrí právo udeľovať amnestiu, odpúšťať a zmierňovať tresty, nariaďovať, aby sa nezačalo trestné stíhanie, prípadne ho zastaviť. Môže udeľovať štátne vyznamenania.
Prezident republiky je hlavným veliteľom ozbrojených síl , na návrh vlády vyhlasuje vojnový stav, podľa rozhodnutia NR SR vypovedá vojnu a vyhlasuje referendum.
Ústava SR neformuluje všeobecnú zodpovednosť prezidenta, upravuje však podmienky, za akých možno prezidenta odvolať alebo stíhať. Prezidenta možno stíhať len pre vlastizradu [obžalobu podáva NR SR a rozhoduje o nej Ústavný súd SR] a odvolať len vtedy, ak vyvíja činnosť proti zvrchovanosti a územnej celistvosti Slovenskej republiky.
Najvyšším orgánom výkonnej moci je vláda, ktorej úlohou je zabezpečiť plnenie zákonov NR SR, zjednocovať, riadiť a kontrolovať činnosť ministerstiev a ostatných orgánov štátnej správy.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Ústava SR SOŠ 2.9780 953 slov
Ústava SR SOŠ 2.9596 1334 slov
Ústava SR SOŠ 2.9699 1465 slov
Ústava SR GYM 2.9824 1043 slov
Ústava SR GYM 2.9829 1494 slov
Ústava SR GYM 2.9988 3158 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.