referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ľubomír
Sobota, 13. augusta 2022
Ústava SR
Dátum pridania: 11.05.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Broono
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 316
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 9.1
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 15m 10s
Pomalé čítanie: 22m 45s
 

Vláda sa skladá z predsedu, ktorého vymenúva a odvoláva prezident SR, podpredsedov a ministrov – je teda kolektívnym orgánom. Člen vlády nemôže vykonávať poslanecký mandát alebo byť sudcom a nesmie vykonávať činnosti, ktorých povaha odporuje výkonu funkcie.
Za výkon svojej funkcie sa vláda zodpovedá Národnej rade SR, ktorá jej môže vysloviť nedôveru. Vláda môže odstúpiť aj z vlastnej iniciatívy, t.j. podať demisiu prezidentovi. Ak podá demisiu predseda vlády, alebo ak NR SR vysloví nedôveru predsedovi vlády, odstupuje celá vláda.
Vláda rozhoduje v zbore najmä o návrhoch zákonov, o nariadeniach vlády, o programe vlády a jeho plnení, o zásadných opatreniach na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky SR, o medzinárodných zmluvách SR , o návrhoch štátneho rozpočtu a záverečného účtu, o zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky a o ďalších úlohách stanovených ústavou.
Na prijatie uznesenia vlády je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov vlády. Na vykonanie zákona a v jeho medziach môže vláda vydávať neriadenia.
Siedma hlava vymedzuje súdnu moc, ktorú tvorí Ústavný súd SR sústava súdov.
Ústavný súd SR je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti a demokratického poriadku. Ústavnosť vyžaduje, aby všetky štátne orgány, orgány štátnej samosprávy, fyzické a právnické osoby konali a rozhodovali v súlade s ústavou. Postavenie a úlohy ústavného súdu upravuje ústava v článkoch 124 až 140.
V kompetencii ústavného súdu je kontrolovať, či parlament a výkonné orgány dodržiavajú ústavnosť, a ochraňovať základné práva a slobody občanov, ak nie sú chránené iným súdom.
Ústavný súd nepatrí do sústavy všeobecných súdov, nemôže preskúmavať ani nahrádzať rozhodnutia všeobecných súdov v trestných alebo občianskoprávnych veciach.
Ústavný súd má 10 sudcov, ktorých menuje prezident na 7 rokov spomedzi 20 kandidátov navrhnutých Národnou radou SR. Sudcom ústavného súdu môže byť občan Slovenskej republiky voliteľný do NR SR, ktorý dosiahol vek 40 rokov, má vysokoškolské právnické vzdelanie a najmenej 15 rokov právnickej praxe.
Ústavný súd začne konanie, ak podá návrh:
- najmenej pätina poslancov NR SR [t.j. 30 poslancov]
- prezident Slovenskej republiky
- vláda Slovenskej republiky
- súd
- generálny prokurátor
- fyzická i právnická osoba vo veciach porušenia práv aj na podnet fyzických a právnických osôb.
Proti rozhodnutiu ústavného súdu nemožno podať opravný prostriedok. V Česko-Slovensku bol ústavný súd prvý raz konštituovaný v roku 1920 so sídlom v Brne. Ústavný súd SR začal svoju pôsobnosť 17. 3.
 
späť späť   3  |  4  |  5  |   6  |  7    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Ústava SR SOŠ 2.9780 953 slov
Ústava SR SOŠ 2.9596 1334 slov
Ústava SR SOŠ 2.9699 1465 slov
Ústava SR GYM 2.9824 1043 slov
Ústava SR GYM 2.9829 1494 slov
Ústava SR GYM 2.9988 3158 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.