referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Lýdia
Piatok, 19. augusta 2022
Ústava SR
Dátum pridania: 11.05.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Broono
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 316
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 9.1
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 15m 10s
Pomalé čítanie: 22m 45s
 

1993 v Košiciach.
Súdy Slovenskej republiky:
- rozhodujú o právach, povinnostiach a právom chránených záujmoch fyzických a právnických osôb a štátu
- rozhodujú o vine obžalovaného
- ukladajú zákonom stanovené tresty za spáchané trestné činy
- preskúmavajú, či rozhodnutia orgánov verejnej správy boli vydané v súlade so zákonom
Sústavu súdov v SR tvoria:
1. Najvyšší súd Slovenskej republiky
2. Krajské súdy
3. Okresné súdy
Osobitné postavenie majú vojenské súdy, rozhodujú o všetkých trestných veciach príslušníkov armády, vojenských zajatcov a ďalších osôb určených zákonom.
Sudcom môže byť občan Slovenskej republiky, ktorý dosiahol vek 25 rokov, je spôsobilý na právne úkony, bezúhonný, má vysokoškolské právnické vzdelanie a zloží odbornú justičnú skúšku. Sudcov volí aj odvoláva Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády na 4 roky. Ak sa sudca osvedčí, je zvolený bez časového obmedzenia. Sudca skladá sľub do rúk predsedu NR SR.
Ôsma hlava upravuje postavenie prokuratúry ako samostatného nezávislého štátneho orgánu. Jej hlavným poslaním je vyšetrovať spáchané trestné činy, v mene štátu podávať žaloby na súd a bdieť nad zákonnosťou.
Na čele prokuratúry je generálny prokurátor, ktorého menuje a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh Národnej rady SR na 5 rokov, a to najviac na dve po sebe nasledujúce obdobia.
Deviata hlava obsahuje prechodné a záverečné ustanovenia, ktoré riešia vzťah Ústavy SR k existujúcemu právnemu poriadku ČSFR, SR preberá aj záväzky z medzinárodných zmlúv.
 
späť späť   3  |  4  |  5  |  6  |   7   
 
Podobné referáty
Ústava SR SOŠ 2.9780 953 slov
Ústava SR SOŠ 2.9596 1334 slov
Ústava SR SOŠ 2.9699 1465 slov
Ústava SR GYM 2.9824 1043 slov
Ústava SR GYM 2.9829 1494 slov
Ústava SR GYM 2.9988 3158 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.