referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Elena, Helena
Štvrtok, 18. augusta 2022
Správne právo
Dátum pridania: 06.10.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: otrava
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 325
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 8m 30s
Pomalé čítanie: 12m 45s
 
Spr. právo = kodifikovateľné
a) časť všeobecná
1. systém správ. práva
2. podstata a štukt. s. orgánov
3. subjekty SP
4. výkon verej. správy
5. správny proces
6. formy a metódy čin. VS
7. vlastná kontrola VS
8. zodpov. vo verej. správe

b) časť zvláštna
1. admin. – polit. časť SP
- všeob. vnút. správa
- policajná správa
- správa ochr. a tvorby ŽP
- správa obrany krajiny
- správa zahr. vecí
- správa justície
- územná samosp.
- záujmová samosp.
2. kultúrno – sociálna časť
- správa kultúry
- správa školstva, vedy, zdravot., soc. vecí
3. časť hospodárska
- správa hosp. stratégie
- správa daní a poplatkov
- správa štatistická
- správa privatizácie
- správa prac. síl a iné

SP:
a) hmotné (to, kt. ustanov. práva a povinn. subj. práva)
b) procesné (upravuje postup pri nadobúd. práv al. pri ukladaní povinností)

Správny orgán = štát. org. al. samospr. a spr. org. je vtedz, ak vykonáva svoju činnosť vo veciach verejných
- rozhodnutie s pečiatkou, znakom št. a podpisom xxx – je štatut. org v obch. - práv. vzťahoch
- je správ. org. 172/92 Zb. ak rozhoduje v správ. konaní (rozhod. o prijatí na VŠ)
Orgán št správy nemusí byť vždy správ. orgánom. Najvyšším org. št správy v SR je vláda SR, má trojdelenie moci vytýčené Johnom Lockom al. Montesquiem.

Postavenie vlády a kompetencie sú zakotvené v zák. 460/1992 Zb., ústava hl. 6 odd. 2.
Z. č. 369/90 Zb. = vznik územ samosprávy => Zákon o obecnom zriadení; obce konštituoval ako PO, ale vznik 460/92 Zb. ústava hl. 4 o úz. samospráve
- do r. 91 boli štát. a družst. byty
Z. č. 347/1990 Zb. v platnom znemí o organizácii ministerstiev a iných org. št. správy
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Správne právo SOŠ 2.9155 1318 slov
Správne právo 2.9519 2202 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.