referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Štefánia
Nedeľa, 7. augusta 2022
Správne právo
Dátum pridania: 06.10.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: otrava
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 325
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 8m 30s
Pomalé čítanie: 12m 45s
 
Vláda je kolektívny orgán (schvaľov. zákonov, ŠR,...) V SR je 15 ministerstiev. Na čele minist. je minister, kt. je členom vlády. To je rozdiel oproti ústred. orgánom na čele kt. je osoba, kt. nie je členom vlády.

Miestne orgány št. správy = boli konštutiované do dneš. podoby zákonom 222/1996 Zb. Zákon o organ. miest. št. správy a o doplnení niekt št. zákonov.
- okresné úrady a kraj. úrady patria pod všeob. št. správu, Z. č. 221/96 Zb. O území a ..., hovorí o rozčelenení SR na 78 okresov a 8 krajov a niekoľko iných spr. jednotiek.

Všeob. vnút. správa
- má správ. odd., kt. sa zaoberá písaním ulíc, ohlasovaním zhromaždení
- patrí tu: matričné odd, priestupkový orgán, živnostenský org., správne gerikty => 634/92 Zb. => podnikatelia nesmú klamať pri predaji a pod., za porušenie može byť uložená pokuta FO al. PO
- v priest. práve platí tiež: „žiadny trestný čin bez zákona, žiadny trest bez zákona“.
- okresné úrady, volebný úsek = pomáha mater. pri voľbách

Záujmová samospráva 80/90 Zb. => roz združenia, nadácie, profesijné združ. iné nezisk. org. = spravujú sa sami.

Organizačno – technické princípy výstavby a činnosti verej. správy

Zákl. princípy:
a) územný = zohľadňuje potreby územia, má za cieľ čo najviac priblížiť št. správu občanovi (krajské a okresné úrady
b) odvetvový = budovanie št. správy podľa odvetvia => ministerstvá
- vláda riadi kraj. a okres. úrady; v administr. veciach však riadia ministerstvá
c) funkčný = na zákl. urč. funkcie
- orgány založ. na špecializácii (napr. kontrola)

Kontrolný úrad = nepatrí do št. správy

Úrad vlády SR = ústr. orgán št správy => kontroluje ŠR, ministerstvá...
1. monokratický prístup – je zodp. a rozhoduje 1 človek (odbory kraj. úradov, starosta obce...)
2. kolegiálny prístup – rozhoduje sa hlasovaním (vláda, obec. rada)

1. volebný princíp = vačšinou v samospráve
2. vymenovací princíp = v št. správe

1. princíp centralizácie = prebieha na horizontál. úrovni
2. princíp decentralizácie
3. princíp koncentrácie
4. princíp dekoncentrácie = čoraz viac právomocí je presunutých na obce
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Správne právo SOŠ 2.9155 1318 slov
Správne právo 2.9519 2202 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.