referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ela
Utorok, 24. mája 2022
Správne právo
Dátum pridania: 06.10.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: otrava
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 325
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 8m 30s
Pomalé čítanie: 12m 45s
 
Metódy všeobecné = možno použiť vo všetkých al. vo vačšine zo zadaných sfér činnosti orgánov VS
Metódy špeciálne, jedinečné = uplatňujú sa iba na jednom úseku VS al. iba v urč. špecific. podobe
Metódy zvláštnych osobit. režimov = špecifická úprava ochrany al. konania
Metódy presvedčovania: a) priameho, b) nepriameho
Metódy donucovania: a) priameho, b) nepriameho

Zásada: presvedč. má prioritné, primárne postavenie, donucovanie by malo posobiť subsidiárne a má mať sekundár. postavenie
V praxi: správ. orgán pri voľbe metódy je determinovaný okolnosťami konkrét. prípadu, celkovou situáciou, stavom VS na úseku VS

2 špeciálne metódy:
1. prevencia = na úseku zdrav.
2. profyláxia = napr. profilaktické kontroly zbraní, STK

Formy verejnej správy
Forma = prejavom podstaty a obsahu v materiál. svete

Druhy:
1. štrukturálne formy = zahŕň. štruktúru organizácie;VS predst. cieľavedomé aktivity konkrét. subjektov tvoriacich spravujúci podsystém
2. procedurálne formy = chápu sa v tom zmysle, že VS ako čin. výkonná a nariaďovacia sa uskutočň. postupnosťou skutkov, činov, úkonov v urč. poriadku, kt. prebiehajú
3. finálne formy = rozhodnutia, cest. pas, obč. preukaz, rodný list

Správne úkony
právotvorné neprávotvorné

správ. akty správ. dohody spol. – org. úkony mat. – tech. úkony
normatívne individuálne .

Správne akty
verejno – mocenské akty
štátnosprávne samosprávne

štátnosprávne = štátnomocenské akty = autoritatív. štátnomoc. akty, akty komplet. org. štát. správy (orgánu povereného výkonom správy štátnej organizácie) vynutiteľné donucovacími prostr. štátu
samosprávne = neštátnomocenské akty = autoritatív. neštátnomoc. akty, osobitné verejnomoc. akty komplet. org. samosprávy, vynutiteľné donuc. prostr. samospráv. celku (inými ako št. donuc. prostr.)
 
späť späť   2  |  3  |  4  |  5  |   6   
 
Podobné referáty
Správne právo SOŠ 2.9155 1318 slov
Správne právo 2.9519 2202 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.