referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marek
Štvrtok, 25. apríla 2024
Ľudské práva
Dátum pridania: 26.01.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: aktiduj
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 281
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 5
Priemerná známka: 2.91 Rýchle čítanie: 8m 20s
Pomalé čítanie: 12m 30s
 
Ochrana ľudských práv
- vnútroštátne prostriedky- ombudsman, súdy, sú aj medzinárodné prostriedky na ochranu ĽP
- medzinárodný štandard je obsiahnutý v medzinárodných dokumentoch: Európsky dohovor o ochrane ĽP a základných slobôd (1950,Rím), Európska sociálna charta, Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych kultúrnych právach, Záverečný akt Helsinky (1975), Charta informácií mládeže (1993)
- univerzálny systém predstavuje OSN a jej orgány na ochranu ĽP najmä Výbor pre ĽP
- európsky systém ochrany ĽP predstavuje Rada Európy s Európskou komisiou pre ľudské práva a Európskym súdom pre ľudské práva
8 hlava- druhý oddiel: Verejný ochranca práv
- nezávislý orgán radí občanom, pomáha im s riešením ich problémov, povie kam sa môžu obrátiť, poskytne im právnu radu…
- volí ho NRSR na 5 rokov z kandidátov, ktorých navrhne minimálne 15 poslancov NRSR
- musí byť voliteľný do NRSR, mať viac ako 35 rokov, nesmie byť členom politickej strany ani politického hnutia
- NRSR ho môže odvolať, ak je 3 mesiace nečinný

II. HLAVA: ZÁKLADNÉ PRÁVA A SLOBODY
Prvý oddiel: VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
čl. 12- ľudia sú si rovní v dôstojnosti i v právach
- základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné, nezrušiteľné
- zaručujú sa úplne všetkým na území SR
- nesmie byť spôsobená ujma na práve pre uplatňovanie svojich základných práv a slobôd
čl. 13- ako možno ukladať povinnosti
- ako možno obmedziť základné práva a slobody

Druhý oddiel: ZÁKLADNÉ ĽUDSKÉ PRÁVA A SLOBODY
čl.14- každý má spôsobilosť na práva
čl.15- právo na život, zákaz trestu smrti
čl.16- nedotknuteľnosť osoby a súkromia
čl.17- osobná sloboda
čl.18- nútené práce a služby
čl.19- právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a ochrana mena
čl.20- právo na majetok
čl.21- nedotknuteľnosť obydlia
čl.22- listové tajomstvo
čl.23- sloboda pohybu a pobytu
čl.24- sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery
čl.25- branná povinnosť

Tretí oddiel: POLITICKÉ PRÁVA
čl.26- sloboda prejavu, právo na informácie, zákaz cenzúry
čl.27- petičné právo
čl.28- právo zhromažďovania
čl.29- právo združovať sa
čl.30- zúčastňovať sa na správe vecí verejných
čl.31- ochrana slobodnej súťaže politických síl v demokratickej spoločnosti
čl.32- právo postaviť sa na odpor proti neprávosti

Štvrtý oddiel: PRÁVA NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN A ETNICKÝCH SKUPÍN
- príslušnosť nesmie byť nikomu na ujmu
- výkon práv nesmie viesť k diskriminácii ostatného obyvateľstva

Piaty oddiel: HOSPODÁRSKE, SOCIÁLNE A KULTÚRNE PRÁVA
čl.35- právo na prácu a na slobodnú voľbu povolania
čl.36- právo na uspokojivé pracovné podmienky
čl.37- odborové organizácia, právo na štrajk
čl.38- ženy, mladiství a postihnutí- právo na osobitné pracovné podmienky
čl.39- dôchodok, podpora v nezamestnanosti
čl.40- právo na ochranu zdravia
čl.41- práva rodičov a detí
čl.42- právo na vzdelanie
čl.43- sloboda vedeckého bádania a umenia, o tvorivej činnosti a kultúrnom bohatstve

Šiesty oddiel: PRÁVO NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A KULTÚRNEHO DEDIČSTVA
čl.44- právo na priaznivé životné prostredie; povinnosti, čo s tým súvisia
čl.45- právo na aktuálne informácie o životnom prostredí
Siedmy oddiel: PRÁVO NA SÚDNU A INÚ PRÁVNU OCHRANU
čl.46- právo na súd, právo na odškodné za nezákonné rozhodnutie súdu
čl.47- právo odoprieť výpoveď(ak uškodí sebe a blízkym)
- právo na právnu pomoc
čl.48- právo na zákonného sudcu
čl.50- prezumpcia neviny
- právo odoprieť výpoveď
- právo na obhajobu(obhajcu)

Ôsmy oddiel: SPOLOČNÉ USTANOVENIA K PRVEJ A DRUHEJ HLAVE
- pre koho platilo prvých 7 oddielov, ako je to cudzincami a azylom
 
späť späť   1  |   2   
 
Podobné referáty
Ľudské práva SOŠ 2.9431 130 slov
Ľudské práva SOŠ 2.9487 1395 slov
Ľudské práva SOŠ 2.9644 352 slov
Ľudské práva SOŠ 2.9809 283 slov
Ľudské práva 2.9460 206 slov
Ľudské práva 3.0009 855 slov
Ľudské práva 2.9909 344 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.