referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Albert
Streda, 8. apríla 2020
Kúpna zmluva
Dátum pridania: 11.04.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Edo1986
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 399
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.7
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 2m 50s
Pomalé čítanie: 4m 15s
 
4.Platobné podmienky, fakturácie

4.1Predávajúci má právo fakturovať dodávku – diely membránových stien -
montážnu časť 00721 ako celok. Splatnosť faktúry predávajúci stanovuje do 14 dní od jej obdržania kupujúcim.

4.2V prípade neuhradenia do tohto termínu, je kupujúci povinný zaplatiť
predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,08 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

5.Podmienky dodávky

5.1Dodávka bude považovaná za splnenú po prevzatí výrobku kupujúcim v SES.

5.2Predávajúci vyzve kupujúceho k prevzatiu pred prevedením náteru a zavíčkovaním MeS a to 5 pracovných dní pred vlastným prevzatím.

5.3V prípade, že sa kupujúci na výzvu predávajúceho nedostaví k prebierke, budú výrobky prevzaté technickou kontrolou predávajúceho.

6.Záruky

6.1Na dodané zariadenie predávajúci poskytne záruku 12 mesiacov od splnenia
dodávky.

6.2Záruka sa vzťahuje na akosť použitých materiálov, na správne konštrukčné a
dielenské prevedenie a na kvalitu vlastnej výroby.

7.Preprava

7.1Preprava bude prevedená vlastným vozidlom kupujúceho.

7.2Za vratné obaly vyúčtuje a vyfaktúruje predávajúci dvojnásobok nadobúdanej
hodnoty. Po ich vrátení zaplatí predávajúci príslušnú čiastku zníženú o 1/3 ceny
obalu z dôvodu opotrebovania za podmienky, že tento obal je ďalej použiteľný.

7.3Predávajúci sa zaväzuje, že umožní povereným pracovníkom kupujúceho vstup
do areálu závodu v záujme naloženia a odvezenia výrobkov.

8.Ostatné obchodné podmienky

8.1Akékoľvek zmeny tejto zmluvy môžu byť zmluvnými stranami uplatňované len
formou dodatku ku kúpnej zmluve.

8.2Kupujúci vyhlasuje, že na požadovanú dodávku má zabezpečené finančné krytie.

8.3V prípade meškania s dodávkou uhradí predávajúci náhradu škody, ktorá mu
vznikne z dôvodu odsunu alebo storna dodávky zo strany kupujúceho. Tento bod
neplatí v prípade, že kupujúci odstúpi od KZ z dôvodu nedodržania termínu
dodávky.

Tlmače
15. 02. 2004

JUDr. Juraj Marianek Ing. Pavel Klika
riaditeľ riaditeľ

.................................. ...........................
za predávajúceho za kupujúceho
 
späť späť   1  |   2   
 
Podobné referáty
Kúpna zmluva SOŠ 2.9367 4742 slov
Kúpna zmluva SOŠ 2.9562 307 slov
Kúpna zmluva 2.9545 249 slov
Kúpna zmluva SOŠ 2.9703 682 slov
Kúpna zmluva SOŠ 2.9658 121 slov
Kúpna zmluva SOŠ 2.9704 801 slov
Kúpna zmluva SOŠ 2.9769 913 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.