referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vilma
Nedeľa, 29. mája 2022
Rodinné právo
Dátum pridania: 31.05.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: puyoldevil
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 737
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2.9
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 4m 50s
Pomalé čítanie: 7m 15s
 
Práva a povinnosti účastníkov rodinnoprávnych vzťahov
Zákon o rodine stanovuje práva a povinnosti rodičov i detí. Členovia rodiny majú predovšetkým vyživovaciu povinnosť, ktorá spočíva v poskytovaní finančných a iných prostriedkov tomu, kto nie je schopný zabezpečiť si základné životné potreby sám.
Je to najmä vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom, pokiaľ sa neživia samé – tzn. Že aj plnoletým(napr. študujúcim, nezamestnaným,..). Aj deti majú vyživovaciu povinnosť voči rodičom, ak si nedokážu svoje potreby zabezpečiť sami. Vyživovacia povinnosť existuje aj medzi manželmi navzájom. Pokiaľ si dotyčný neplní vyživovaciu povinnosť, môže byť súdne vymáhaná.
Rodičovská zodpovednosť ďalej zahŕňa:
· Starostlivosť o zdravie, citový, rozumový a mravný vývoj maloletého dieťaťa
· Zastupovanie maloletého dieťaťa pri právnych úkonoch, aj trestná zodpovednosť
· Riadne spravovanie majetku dieťaťa

Dieťa žijúce v domácnosti s rodičmi je povinné v rámci svojich možností pomáhať im, ctiť ich, rešpektovať a prispievať na úhradu domácnosti, ak má vlastný príjem.
Ak si rodičia neplnia svoje povinnosti voči deťom a riadna výchova dieťaťa je ohrozená, môže orgán sociálno-právnej ochrany detí alebo súd vykonať opatrenia, aby sa stav napravil:
o napomenie dieťa, rodičov a osoby, ktoré riadnu výchovu narušujú
o stanoví dohľad nad dieťaťom a určí mu obmedzenia(zákaz návštevy nevhodných
podnikov a zábav,....)
o zverí dieťa do výchovy inej osoby

Náhradná rodinná starostlivosť:
-ak sa rodičia zavinene alebo nezavinene nedokážu postarať o dieťa, starostlivosť preberá štát:
§Opatrovníctvo – vymedzené súdom v prípade stretu záujmov rodičov a detí, súrodencov, ohrozenia majetkových záujmov dieťaťa alebo z iných dôvodov. Opatrovník má práva a povinnosti, len v záležitostiach ktoré mu určí súd.
§Pestúnstvo – dieťa je zverené do starostlivosti fyzickej osoby, ktorá dostáva od štátu príspevok na potreby dieťaťa a odmenu za prácu pestúna. Pestún je oprávnený rozhodovať o bežných záležitostiach týkajúcich sa dieťaťa. Pestúnstvo trvá až do dovŕšenia plnoletosti dieťaťa. Dieťa neprijíma priezvisko pestúna.
§Osvojenie(adopcia) – právne vytvorené rodinné puto. Medzi osvojiteľom a osvojencom platí rovnaký pomer, aký je medzi rodičmi a deťmi a zanikajú príbuzenské vzťahy k pôvodnej rodine. Dieťa musí byť staršie ako jeden rok a s adopciou musia súhlasiť aj jeho pokrvní rodičia. Súhlas nie je nutný, pokiaľ o starostlivosť o dieťa neprejavovali záujem najmenej 6 mesiacov Adoptívni rodičia preberajú rodičovskú zodpovednosť pri výchove osvojeného dieťaťa . Dieťa priberá priezvisko rodičov.
§Ústavná výchova – využíva sa v prípade, keď je výchova dieťaťa vážne ohrozená alebo narušená a nie je možné nájsť iné výchovné opatrenia. Musí byť nariadená súdom a trvá do plnoletosti dieťaťa.
 
späť späť   1  |   2   
 
Podobné referáty
Rodinné právo SOŠ 2.9711 720 slov
Rodinné právo GYM 2.9860 1492 slov
Rodinné právo GYM 2.9619 1328 slov
Rodinné právo SOŠ 2.9734 811 slov
Rodinné právo 2.9774 4823 slov
Rodinné právo SOŠ 2.9607 1328 slov
Rodinné právo GYM 2.9815 1143 slov
Rodinné právo GYM 2.9806 1221 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.