referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Mikuláš
Streda, 6. decembra 2023
Rodinné právo
Dátum pridania: 05.11.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Margerita
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 221
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 3.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 5m 30s
Pomalé čítanie: 8m 15s
 
VZŤAHY MEDZI RODIČMI A DEŤMI

Materstvo sa určí na základe pôrodu ale otcovstvo rôzne- súhlasným vyhlásením rodičov na matrike/pred súdom (za otca sa považuje manžel matky dieťaťa, ak sú manželmi). Ak sa dieťa narodí znovu vydatej žene, za otca sa pokladá neskorší manžel.
Zánik manželstva : 1) zaniká smrťou 1 z manželov
2) zaniká vyhlásením 1 z manželov za mŕtveho
3) rozvodom
4) vyhlásením manželstva za neplatné

Manželstvo môže rozviesť súd na základe návrhu 1 z manželov. Súd prihliada pri rozvode na záujmy maloletých detí. Súd určí opateru o deti, komu budú pridelené a určí aj výživné. Rodičia sa môžu dohodnúť, ale musí to potvrdiť súd.

PRÁVA A POVINNOSTI RODIČOV

Rodičia majú práva v rovnakej miere aj keď manžel nie je otcom dieťaťa, ale aj on je povinný starať sa oň a je zaň zodpovedný. Rodičia majú právo zastupovať ich deti v právnych veciach.

POVINOSTI DETÍ

Dieťa má povinnosť podľa svojich schopností pomáhať rodičom. Ak má dieťa (v dospelosti) svoj príjem je povinné prispievať na domácnosť.

Ak si rodičia neplnia svoje povinnosti, potom súd rozhodne o náhradnej rodinnej výchove- 4 formy:

1)Osvojenie = prijatie dieťaťa za vlastné. Rozhoduje o ňom súd. Na osvojenie treba súhlas zákonného rodiča dieťaťa, ale ak sa 6 mesiacov zákonní rodičia neohlásia, tak nemusí dať súhlas. Osvojiť sa môžu deti staršie ako 1 rok, musí byť však normálny vekový rozdiel medzi nimi. Medzi osvojencom a osvojiteľom vznikajú rovnaké práva ako medzi rodičmi a deťmi ( majú rovnaké priezviská). Dieťa musí byť minimálne 3 mesiace pred rozhodnutím súdu v starostlivosti budúceho osvojiteľa. Zrušenie môže vykonať len súd na základe dohody medzi osvojiteľom a osvojencom(ak má 18 rokov). Dieťa si osvojujú zvyčajne manželia, ale môže to byť aj samostatná osoba.

2)Opatrovníctvo - ak boli obaja rodičia zbavení opatrovníctva alebo zomreli, súd určí dieťaťu opatrovníka. Opatrovníkom je zvyčajne príbuzná osoba, ak dieťa nemá príbuzných, súd určí aj iné osoby. Tu už nie sú právne povinnosti, nemá voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, je to čestná funkcia.

3)Pestúnska starostlivosť - súd zveruje dieťa do pestúnskej starostlivosti, ak sa rodičia z duševných problémov (drogy, alkohol,...) nemôžu postarať o dieťa. Je to dlhodobá náhradná výchovy dieťaťa. Rodičia majú povolené stretávať sa s dieťaťom (nie sú pozbavení rodičovského práva). Pestúni dostávajú odmenu od štátu.

4)Ústavná výchova - súd ju nariadi maloletému dieťaťu, ak je jeho výchova vážne ohrozená/narušená/ rodičia ju vážnych dôvodov nemôžu zabezpečiť. Nariadi sa aj vtedy, ak dieťa nemá rodičov alebo vlastných príbuzných a nie je možné ho osvojiť abo dať do pestúnskej starostlivosti.

Výživné – vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom vzniká narodením a trvá do času, kým deti nie sú samé schopné sa živiť. Deti, kt. sú toho schopné, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom slušnú starostlivosť, ak to potrebujú. Každé dieťa je povinné poskytovať výživné podľa svojich schopností a možností. Vyživovacia povinnosť medzi manželmi vzniká uzavretím manželstva a končí sa smrťou/vyhlásením 1 za mŕtveho/rozvodom. Rozvedený manžel/ka, kt. nie je schopný sa živiť sám, môže od bývalého partnera žiadať, aby mu prispieval na stravu,...
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Podobné referáty
Rodinné právo SOŠ 2.9711 720 slov
Rodinné právo GYM 2.9322 1041 slov
Rodinné právo GYM 2.9860 1492 slov
Rodinné právo GYM 2.9619 1328 slov
Rodinné právo SOŠ 2.9734 811 slov
Rodinné právo 2.9774 4823 slov
Rodinné právo SOŠ 2.9607 1328 slov
Rodinné právo GYM 2.9815 1143 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.