referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marián
Sobota, 25. marca 2023
Ústava SR
Dátum pridania: 11.06.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: aduliatko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 158
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 9
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 15m 0s
Pomalé čítanie: 22m 30s
 
3. oddiel: Hlavné mesto Slovenskej republiky

Čl. 10
- hlavným mestom je Bratislava
- postavenie Bratislavy ako hlavného mesta ustanoví zákon

5. hlava: Zákonodarná moc

1. oddiel: NRSR

Čl. 72
- NRSR je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky

Čl. 73
- NRSR má 150 poslancov, ktorí sú volení na 4 roky
- poslanci sú zástupcovia občanov, mandát vykonávajú osobne podľa svojho vedomia a nie sú viazaní príkazmi

Čl. 74
- poslanci sú volení vo všeobecných, rovných, priamych voľbách s tajným hlasovaním
- za poslanca možno zvoliť občana, ktorý má volebné právo, dosiahol vek 21 rokov a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
- podrobnosti o voľbách poslancov ustanoví zákon

Čl. 75
- na schôdzi NRSR, na ktorej sa poslanec zúčastňuje po prvý raz, skladá sľub
- odmietnutie sľubu alebo sľub s výhradou má za následok stratu mandátu

Čl. 76
- platnosť voľby poslancov overuje NRSR

Čl. 77
- funkcia poslanca je nezlučiteľná s výkonom funkcie sudcu, prokurátora, verejného ochrancu práv, príslušníka ozbrojených síl, príslušníka ozbrojeného zboru a poslanca Európskeho parlamentu
- ak bol poslanec vymenovaný za člena vlády NRSR, jeho mandát poslanca počas výkonu tejto funkcie nezaniká, iba sa neuplatňuje

Čl. 78
- za hlasovanie v NRSR alebo v jej výboroch nemožno poslanca stíhať, a to ani po zániku jeho mandátu
- za výroky pri výkone funkcie poslanca prednesené v NRSR alebo v jej orgánoch nemožno poslanca trestne stíhať , a to ani po zániku jeho mandátu
- poslanca nemožno ani disciplinárne stíhať, ani vziať ho do väzby bez súhlasu NRSR, možno však prejednať priestupok, o ktorom to ustanoví zákon, ak NRSR súhlas odoprie, trestné stíhanie alebo vzatie do väzby je počas trvanie poslaneckého mandátu vylúčené
- ak bol poslanec pristihnutý a zadržaný pri trestnom čine, príslušný orgán je povinný to ihneď oznámiť predsedovi NRSR, ak mandátový a imunitný výbor NRSR následný súhlas na zadržanie nedá, poslanec musí byť ihneď prepustený
- ak je poslanec vo výkone väzby, jeho mandát nezaniká, iba sa neuplatňuje

Čl. 79
- poslanec môže odoprieť svedectvo vo veciach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie, a to aj keď prestal byť poslancom

Čl. 80
- poslanec môže interpelovať vládu Slovenskej republiky, člena vlády Slovenskej republiky alebo vedúceho iného ústredného orgánu štátnej správy vo veciach ich pôsobnosti, poslanec musí dostať odpoveď do 30 dní
- o odpovedi na interpelácie sa v NRSR koná rozprava, ktorú možno spojiť s hlasovaní o dôvere

Čl. 81
- mandát poslanca zaniká:
- uplynutím volebného obdobia
- vzdaním sa mandátu
- stratou voliteľnosti
- rozpustením NRSR
- vznikom nezlučiteľnosti podľa čl. 77. ods. 1
- dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol poslanec odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ktorým bol poslanec odsúdený za trestný čin, a súd nerozhodol v jeho prípade o podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Ústava SR SOŠ 2.9780 953 slov
Ústava SR SOŠ 2.9596 1334 slov
Ústava SR SOŠ 2.9373 3214 slov
Ústava SR SOŠ 2.9699 1465 slov
Ústava SR GYM 2.9824 1043 slov
Ústava SR GYM 2.9829 1494 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.