referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marián
Sobota, 25. marca 2023
Ústava SR
Dátum pridania: 11.06.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: aduliatko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 158
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 9
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 15m 0s
Pomalé čítanie: 22m 30s
 
Čl. 82
- NRSR zasadá stále
- ustanovujúci schôdzu NRSR zvolá prezident Slovenskej republiky, tak aby sa uskutočnila do 30 dní od vyhlásenia výsledkov volieb, ak tak neurobí NRSR sa zíde 30 deň po vyhlásení výsledkov volieb
- NRSR môže uznesením prerušiť svoje zasadanie, dĺžka prerušenia nesmie presiahnuť 4 mesiace v roku, počas prerušenia zasadania vykonávajú svoju pôsobnosť preseda, podpredsedovia a výbory NRSR
- počas prerušenia zasadania NRSR môže zvolať schôdzku NRSR aj pred určeným termínom, urobí tak vždy, ak o to požiada vláda NRSR alebo najmenej pätina poslancov
- zasadanie NRSR sa skončí uplynutím volebného obdobia alebo jej rozpustením

Čl. 83
- schôdze NRSR zvoláva jej predseda
- predseda NRSR zvolá schôdzu NRSR aj vtedy, ak o to požiada najmenej pätina poslancov, v takomto prípade zvolá schôdzu do 7dní
- schôdze NRSR sú verejné
- neverejné schôdze sa môžu konať len v prípadoch, ktoré ustanoví zákon, alebo v prípade, že sa na tom uznesie NRSR trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov

Čl. 84
- NRSR je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej poslancov
- na platné uznesenie NRSR je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, ak táto ústava neustanovuje inak
- na vyslovenie súhlasu s medzinárodnou zmluvou a na prijatie zákona vráteného prezidentom Slovenskej je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov
- na prijatie ústavy, zmenu ústavy, ústavného zákona, na vyslovenie súhlasu s medzinárodnou zmluvou, na prijatie uznesenia o ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, na podanie obžaloby na prezidenta Slovenskej republiky, na vypovedanie vojny inému štátu je potrebný súhlas aspoň trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov

Čl. 85
- na požiadanie NRSR patrí najmä :
- uznášať sa na ústave, ústavných a ostatných zákonoch a kontrolovať ako sa dodržiavajú
- ústavným zákonom schvaľovať zmluvu o vstupe do štátneho zväzku s inými štátmi o vypovedaní takejto zmluvy
- rozhodovať o návrhu na vyhlásenie referenda
- pred ratifikáciou vyhlasovať súhlas
- zriaďovať zákonom ministerstvá a ostatné orgány štátnej správy
- rokovať o programovom vyhlásení vlády SR, kontrolovať činnosť vlády a rokovať o dôvere vláde alebo jej členom
- schvaľovať štátny rozpočet, preverovať jeho plnenie schvaľovať štátny záverečný účet
- rokovať o základných otázkach vnútornej, medzinárodnej, hospodárskej, sociálnej a inej politiky
- voliť a odvolávať predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR a troch členov Súdnej rady SR
- uznášať sa o vypovedaní vojny, ak je SR napadnutá alebo ak to vyplýva zo záväzkov z medzinárodných zmlúv o spoločnej obrane proti napadnutiu, a po skočení vojny a uzavretí mieru
- vysloviť súhlas na vyslanie ozbrojených síl mimo územia SR
- vysloviť súhlas s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území SR

Čl. 87
- návrh zákona môžu podať výbory NRSR, poslanci a vláda SR
- ak prezident SR vráti zákon s pripomienkami, NRSR zákon opätovne prerokuje a v prípade jeho schválenia musí byť zákon vyhlásený
- zákon podpisuje prezident SR, predseda NRSR a predseda vlády SR, zákon sa môže vyhlásiť aj bez podpisu prezidenta
- zákon nadobúda platnosť vyhlásením

Čl. 88
- návrh na vyslovenie nedôvery vláde SR alebo jej členovi prerokuje NRSR vtedy, keď o to požiada najmenej pätina jej poslancov
- na vyslovenie nedôvery vláde SR alebo jej členovi je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Ústava SR SOŠ 2.9780 953 slov
Ústava SR SOŠ 2.9596 1334 slov
Ústava SR SOŠ 2.9373 3214 slov
Ústava SR SOŠ 2.9699 1465 slov
Ústava SR GYM 2.9824 1043 slov
Ústava SR GYM 2.9829 1494 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.