referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Hugo
Sobota, 1. apríla 2023
Ústava SR
Dátum pridania: 11.06.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: aduliatko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 158
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 9
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 15m 0s
Pomalé čítanie: 22m 30s
 
Čl. 89
- predsedu NRSR volí a odvoláva v tajnom hlasovaní NRSR nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov, predseda je zodpovedný len NRSR
- predseda NRSR zvoláva a riadi schôdze NRSR, podpisuje ústavu, ústavné zákony a zákony, prijíma sľub poslancov NRSR, vyhlasuje voľby do NRSR, voľbu prezidenta SR a voľby do orgánov územnej samosprávy, vyhlasuje ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta SR, vykonáva ďalšie funkcie ak to zákon ustanoví
- predseda NRSR ostáva vo funkcii aj po uplynutí volebného obdobia, kým si NRSR nezvolí nového predsedu

Čl. 90
- predsedu NRSR zastupujú podpredsedovia, tajným hlasovaní ich volí odvoláva NRSR nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov, podpredseda NRSR je zodpovedný NRSR
- ustanovenie čl. 89 ods. 3 platí aj pre podpredsedu NRSR

Čl. 91
- činnosť NRSR riadi a organizuje predseda a podpredsedovia

Čl. 92
- NRSR zriaďuje z poslancov výbory ako svoje iniciatívne a kontrolné orgány, ich predsedov volí tajným hlasovaním
- rokovanie NRSR a jej výborov ustanoví zákon SR

2. oddiel: Referendum

Čl. 93
- referendom sa potvrdí ústavný zákon o vstupe do štátneho zväzku s inými štátmi alebo o vystúpení z tohto zväzku
- referendom sa môže rozhodnúť aj o iných dôležitých otázkach verejného záujmu
- predmetom referenda nemôžu byť základné práva a slobody, dane, odvody a štátny rozpočet

Čl. 94
- každý občan SR, ktorý má právo voliť do NRSR má právo sa zúčastniť na referende

Čl. 95
- referendum vyhlasuje prezident SR, ak o to petíciou požiada aspoň 350 000 občanov alebo ak s na tom uznesie NRSR, a to do 30 dní od prijatia petície občanov alebo uznesenie NRSR
- prezident SR môže pred vyhlásením referenda podať na Ústavný súd SR návrh na rozhodnutie, či predmet referenda, ktoré sa má vyhlásiť na základe petície občanov alebo uznesenia NRSR podľa odseku 1, je v súlade s ústavou alebo s ústavným zákonom ak prezident SR podá na Ústavný súd SR návrh na rozhodnutie, či predmet referenda, ktoré sa má vyhlásiť na základe petície občanov alebo uznesenia NRSR, je v súlade s ústavou alebo s ústavným zákonom, od podania návrhu prezidenta SR do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Ústavného súdu SR lehota podľa odseku 1 neplynie

Čl. 96
- návrh na prijatie uznesenia NRSR o vyhlásení referenda môžu podávať poslanci NRSR alebo vláda SR
- referendum sa vykoná do 90 dní od jeho vyhlásenia prezidentom SR

Čl. 97
- referendum sa nemôže konať v období kratšom ako 90 dní pred voľbami do NRSR
- referendum sa môže konať v deň volieb do NRSR

Čl. 98
- výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda
- návrhy prijaté v referende vyhlási NRSR rovnako ako zákon
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Ústava SR SOŠ 2.9780 953 slov
Ústava SR SOŠ 2.9596 1334 slov
Ústava SR SOŠ 2.9373 3214 slov
Ústava SR SOŠ 2.9699 1465 slov
Ústava SR GYM 2.9824 1043 slov
Ústava SR GYM 2.9829 1494 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.