referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alena
Pondelok, 27. marca 2023
Ústava SR
Dátum pridania: 11.06.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: aduliatko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 158
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 9
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 15m 0s
Pomalé čítanie: 22m 30s
 
Čl. 99
- výsledok referenda môže NRSR zmeniť alebo zrušiť svojím ústavným zákonom po uplynutí 3 rokov od jeho účinnosti

Čl. 100
- spôsob vykonania referenda ustanoví zákon

6. hlava: Výkonná moc

1. oddiel: Prezident SR

- hlavou SR je prezident, ktorý reprezentuje SR navonok i dovnútra a svojím rozhodovaním zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov
- prezident vykonáva svoj úrad podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie je viazaný príkazmi
- volia ho občania SR v priamych voľbách tajným hlasovaním na 5 rokov
- právo voliť prezidenta majú občania, ktorí majú právo voliť aj do NRSR
- kandidátov na prezidenta navrhuje najmenej 15 poslancov NRSR alebo občania, ktorí majú právo voliť do NRSR, a to na základe petície podpísanej najmenej 15 000 občanmi

- návrhy na voľbu sa odovzdávajú predsedovi NRSR najneskôr do 21 dní od vyhlásenia volieb
- za prezidenta je zvolený kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, ak ani jeden z kandidátov nezíska potrebný počet hlasov uskutoční sa druhé kolo volieb do 14 dní, do druhého kola postupujú tí dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov
- ak jeden z dvoch kandidátov, ktorí získali v prvom kole najväčší počet hlasov, prestane byť voliteľný za prezidenta pred druhým kolom volieb ak sa práva kandidovať vzdá, postupuje do druhého kola volieb kandidát, ktorý v prvom kole volieb získal ďalší najvyšší počet hlasov
- ak pre druhé kolo nie sú dvaja kandidáti, druhé kolo volieb sa neuskutoční a predseda NRSR vyhlási do siedmich dní nové voľby tak, aby sa uskutočnili do 60 dní od ich vyhlásenia

- ak sa o funkciu prezidenta uchádza iba jeden kandidát, koná sa voľba tak, že sa o ňom hlasuje, za prezidenta je zvolený ak získa nadpolovičnú väčšinu platných hlasov zúčastnených voličov
- zvolený kandidát sa ujíma funkcie zložením sľubu
- sľub skladá pred NRSR do rúk predsedu Ústavného súdu SR napoludnie v deň, v ktorom sa má skončiť volebné obdobie predchádzajúceho prezidenta
- o ústavnosti alebo zákonitosti volieb prezidenta rozhoduje Ústavný súd SR
- podrobnosti o voľbách prezidenta ustanoví zákon

Čl. 102
- prezident SR zastupuje SR navonok, dojednáva a ratifikuje medzinárodné zmluvy, dojednávanie medzinárodných zmlúv môže preniesť na vládu SR alebo so súhlasom vlády na jej jednotlivých členov
- môže podať na Ústavný súd SR návrh na rozhodnutie o súlade dojednanej medzinárodnej zmluvy, na ktorú je potrebný súhlas NRSR, s ústavou alebo s ústavným zákonom
- prijíma, poveruje a odvoláva vedúcich diplomatických misií
- zvoláva schôdzu NRSR

- môže rozpustiť NRSR, ak NRSR v lehote 6 mesiacov od vymenovania vlády R neschválila jej programové vyhlásenie, ak sa NRSR neuzniesla do 3 mesiacov o vládnom návrhu zákona, s ktorým vláda SR spojila vyslovenie dôvery, ak NRSR nebola dlhšie ako 3 mesiace spôsobilá uznášať sa, hoci jej zasadanie nebolo prerušené a hoci bola v tom čase opakovane zvolávaná na schôdzu, alebo ak zasadanie NRSR bolo prerušené na dlhší čas, ako dovoľuje ústava
- prezident rozpustí NRSR v prípade, k v ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta nebol prezident odvolaný
- podpisuje zákony
- vymenúva a odvoláva predsedu a ostatných člnov vlády SR, poveruje ich riadením ministerstiev, a prijíma ich demisiu
- vymenúva a odvoláva vedúcich ústredných orgánov, vyšších štátnych funkcionárov a ďalších funkcionárov v prípadoch, ktoré ustanoví zákon, vymenúva a odvoláva rektorov vysokých škôl, vymenúva vysokoškolských profesorov, vymenúva a povyšuj generálov

- udeľuje vyznamenania
- odpúšťa a zmierňuje tresty
- je hlavným veliteľom ozbrojených síl
- vypovedáva vojnu na základe rozhodnutia NRSR
- vyhlasuje referendum
- môže vrátiť NRSR zákon s pripomienkami do 15 dní od doručenia schváleného zákona
- podáva NRSR správy o stave SR
- má právo vyžadovať si od vlády SR informácie potrebné na plnenie úloh
- vymenúva a odvoláva sudcov
 
späť späť   3  |  4  |   5   
 
Podobné referáty
Ústava SR SOŠ 2.9780 953 slov
Ústava SR SOŠ 2.9596 1334 slov
Ústava SR SOŠ 2.9373 3214 slov
Ústava SR SOŠ 2.9699 1465 slov
Ústava SR GYM 2.9824 1043 slov
Ústava SR GYM 2.9829 1494 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.