referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Urban
Streda, 25. mája 2022
Psychológia
Dátum pridania: 23.09.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: s.lucia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 422
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 9.9
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 16m 30s
Pomalé čítanie: 24m 45s
 

Patria k tím najmä:
a) všeobecná psychológia – najvšeobecnejšia psychologická disciplína, ktorá skúma a vysvetľuje
vznik a vývin psychiky vôbec a ľudského vedomia, osobitne psychické procesy, stavy
a vlastnosti dospelého človeka žijúceho v súčasných podmienkach civilizácie;
b) psychológia osobnosti – skúma osobné vlastnosti človeka a ich utváranie;
c) ontogenetická ( vývinová) psychológia – skúma vývin ľudskej psychiky od narodenia (vlastne už od počatia) až po starobu;
d) fyziologická psychológia (psychofyziológia) – skúma fyziologickú determináciu (podmienenosť, závislosť) psychických javov (napr. činnosťou vyššej nervovej sústavy a pod.);
e) sociálna psychológia – skúma sociálnu (spoločenskú) determináciu psychických javov, vplyv spoločenských činiteľov na utváranie psychiky človeka;
f) psychopatológia – skúma chorobné zmeny v duševnom živote. Špeciálne psychologické disciplíny sú tie, ktorých poznatky majú ešte širší teoretický ráz, ale riešia zároveň aj špecifickejšie psychologické problémy, ktoré sa nevzťahujú na celú psychiku, pričom pomáhajú objasňovať aj základné psychologické otázky. Patria k nim napríklad:
a) zoopsychológia – skúma psychiku živočíchov na rozličných stupňoch vývoja, a to od najnižšie
vyvinutých prvokov až po ľudoopy;
b) diferenciálna (porovnávacia) psychológia – skúma interindividuálne psychické rozdiely u ľudí
(napr. vzhľadom na pohlavie, národnostnú príslušnosť a pod.);
Aplikované psychologické disciplíny sú tie, ktoré skúmajú istú konkrétnu oblasť ľudskej činnosti z psychologických aspektov a využívajú psychologické poznatky na lepšie poznanie, riešenie problémov a zlepšenie činnosti v danej oblasti. K najznámejším aplikovaným psychologickým disciplínam patria:
a) pedagogická psychológia – z psychologického hľadiska skúma podmienky, priebeh a výsledky
vyučovania a výchovy;
b) zdravotnícka (klinická) psychológia – skúma psychický život a psychickú reguláciu z hľadiska
choroby a poruchy, zisťuje psychické faktory a zmeny a pomáha pri liečbe (psychoterapia);
c) psychológia práce (priemyselná a inžinierska psychológia) – skúma činitele a podmienky
ovplyvňujúce pracovný výkon;
d) poradenská psychológia – zaoberá sa školským, výchovným, profesionálnym, predmanželským
a manželským poradenstvom
e) forenzná (súdna) psychológia – uplatňuje sa v súdnej praxi. Okrem týchto tradičných oblastí aplikácie psychologických poznatkov existuje aj veľa ďalších oblastí, v ktorých sa využívajú psychologické poznatky. Poznáme psychológiu športu, dopravy, trhu a reklamy, vojenskú psychológiu, kozmickú psychológiu a i.

„Každá iná veda má niečo, čo je mimo nej samej; s psychológiou je to však inak – jej objekt je subjektom všetkých vied vôbec.“
C. G. Jung.
 
späť späť   3  |  4  |  5  |  6  |   7   
 
Zdroje: Štefanovič J., Greisinger J.: Psychológia, VydavateĽstvo Osveta n.p. Martin r. 1987, Boroš J., Ondrišková E., Živčicová E.: Psychológia, Vydavateľstvo IRIS Bratislava r.1999, internet
Podobné referáty
Psychológia SOŠ 2.9828 5214 slov
Psychológia GYM 2.9726 2023 slov
Psychológia 2.9351 7422 slov
Psychológia SOŠ 2.9712 267 slov
Psychológia 2.9619 1876 slov
Psychológia GYM 2.9757 211 slov
Psychológia GYM 2.9497 1114 slov
Psychológia GYM 2.9747 203 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.