referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Radúz
Sobota, 10. decembra 2022
Sociálna psychológia
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: demo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 501
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 14.3
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 23m 50s
Pomalé čítanie: 35m 45s
 

reakcie na slovo „nacista“
- posilnenie – operačné podmieňovanie – posilnenie trestom alebo odmenou (priame posilnenie – pochvala)
- pozorovanie – učenie sa od modelu, imitovanie – imituje sa postoj ktorý je zvnútornený ; v neskoršom veku imitovanie vedomé

Teórie učenia majú 3 prvky:
- príčiny správania sú najmä v histórii minulého učenia sa indivídua
- príčiny správania sú vo vonkajšom prostredí – pretože posilnenie mi dal niekto z vonka
- teória učenia sa snaží vysvetľovať vonkajšie správanie, objektívne prejavy vonkajšieho správania

2. kognitívne teórie - nezameriava sa na minulé učenie, ale súčasnú percepciu [Lewin, Kelley] ; správanie jedinca závisí od spôsobu akým percipuje sociálne situácie ; percipovaniu dávame nejaký poriadok
- Lewin - teória poľa ; pole - sociálne okolie jedinca a to ako okolie na jedinca pôsobí správanie jedinca je ovplyvnené charakteristikami a prostredím

Akým spôsobom organizmus percipuje:
- spontánne kategorizujeme situácie a objekty
- niektoré veci vnímame ako figúru a iné ako pozadie
- interpretácia – špecifikum sociálnej percepcie - vnímanie kauzálnych atribúcií – prisúdenie príčin správania

Výskum sociálnych kognícií - ako si ukladáme informácie o ľuďoch, sociálnych situáciách, skupinách a ako z nich vyvodzujeme príčiny. Dôležité sú 3 typy výskumu sociálnych kognícií:
- výskum sociálnej percepcie - skúma spôsoby akými ľudia percipujú a kódujú sociálne informácie
- výskum sociálnej inferencie - skúma spôsoby akými ľudia spájajú, integrujú informácie a nadobúdajú dojmy a závery o sociálnom svete
- výskum sociálnej pamäti - skúma spôsoby ako jednotlivci uskladňujú a vybavujú informácie o ľuďoch a sociálnych udalostiach

3. motivačné teórie - sústreďujú sa na potreby a motívy v tom zmysle ako tieto ovplyvňujú naše postoje, správanie ; moja sociálna situácia môže ovplyvniť moju motiváciu ; situáciu môžu vytvoriť a vzbudiť také potreby, ktoré nútia ľudí k určitému správaniu, ktoré budú redukovať tieto potreby

4. teórie rozhodovania - uvažujú o tom, že ľudia kalkulujú medzi stratami a ziskami v sociálnom kontexte rozhodnutie – výber najlepšej alternatívy ; často sa rozhodujeme intuitívne a nie racionálne

V rámci teórie rozhodovania rozdeľujeme:
- teória incentív - vážim vzájomný pomer pre a proti (alternatívy) a vyberám najlepšie
- teória očakávanej hodnoty - zvažuje sa relatívna pravdepodobnosť plusovej a mínusovej alternatívy

5. teórie sociálnej výmeny - korene v sociálnom učení ; sociálne faktory (odmena a kritika) - napr.- ak ma niekto požiada o pomoc pri učení angličtiny, poviem dobre, ale ty mi pomôžeš s matematikou

6. teória rolí - poznačená sociológiou ; rola - systém očakávaní v určitej pozícii, v ktorej sa nachádzam
- štrukturálny prístup - viem, čo mám robiť, ako sa mám správať, a tak aj robím
- prístup tvoriaci rolu - čo s očakávaniami jedinec spraví, individuálny prístup k očakávaniam

Ciele výskumu SP:
1.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Sociálna psychológia SOŠ 2.9758 1068 slov
Sociálna psychológia SOŠ 2.9523 639 slov
Sociálna psychológia SOŠ 2.9824 2519 slov
Sociálna psychológia SOŠ 2.9825 2642 slov
Sociálna psychológia SOŠ 2.9289 3354 slov
Sociálna psychológia 2.9431 2544 slov
Sociálna psychológia 2.9346 1091 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.