referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Barbora
Nedeľa, 4. decembra 2022
Sociálna psychológia
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: demo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 501
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 14.3
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 23m 50s
Pomalé čítanie: 35m 45s
 

Efekt spoločne vykonávanej činnosti predstavuje tlak, aký vyvíja druhý človek na správanie jedinca, ak obaja vykonávajú tú istú činnosť.


Sociálna komunikácia

Môžeme ju charakterizovať ako odovzdávanie a prijímanie informácií v sociálnom styku pomocou nejakého znakového systému ; dôležitá je aj neverbálna komunikácia (až 70% sa dozvieme z neverbálnej komunikácie, jej využitie – primitívne kultúry).
- konvencionalizácia výrazu - keep smiling - prezentujem niečo iné/len to čo sa očakáva, než to čo cítim
- výstavba konkrétneho vecného obsahu - vecný obsah - to čo vyjadrujem pomenovaniami
- psychologicky možno vyťažiť z aktualizácie neutrálnych výrazov – prenesieme pomenovanie na inú vec (napr.: vedúci nemá teraz čas – inak povedané - šéf teraz zarezáva)
- k emocionálnej aktualizácii výrazu môže dôjsť aj k posunom v štýle, čiže prenesením alebo zmenou štýlu kľúčového slova (môj otec bol pracovitý – môj tato bol pracovitý)
- dvojitá väzba - kolísanie medzi postojmi (výčitky svedomia – veľká láska) ; striedanie plusovej a mínusovej správy (dieťa si nevie vybrať, či je to + alebo -)
- dilema ježov – prejavím snahu s niekým sa zblížiť, keď sa priblíži tak sa naježím)

Neverbálna komunikácia (informácie):
- emócie (pocity, nálady, afekty)
- záujem o zblíženie
- snaha o vytvorenie dojmu u toho druhého (chcem byť rešpektovaná, ale si neverím)
- snaha o zámerné ovplyvnenie partnera (ovplyvniť postoj)
- riadenie chodu vzájomného styku

Neverbálne kanály:
- mimika
- proxemika (vzdialenosť)
- gestikulácia
- posturológia (postoj)
- haptika (dotyk)
- kinezika (pohyby)
- pohľad (reč očí)
- paralingvistika (tón reči, hlasitosť reči, výška tónu, hlasu, rýchlosť reči, plynulosť, intonácia, chyby v reči)

Mimika:
- najdôležitejší neverbálny kanál
- svaly na tvári dokážu vyrobiť až 1000 výrazov
- citlivé modelovanie vnútorných psychických stavov
- ponúka výraz emócií (pozorujeme: šťastie – nešťastie, prekvapenie – splnené očakávanie, strach – istota, záujem – nezáujem, radosť – smútok, kľud – rozčúlenie) ; podľa Eckama sa lepšie identifikujú plusové emócie
- odovzdáva kultúrne tradovanie, gestá, inštrumentálne pohyby (kýchanie)
- pocity u žien sú viac viditeľné – muži musia potláčať svoje pocity – vplyv noriem, kultúry
- introvert vie lepšie čítať z tváre ako extrovert

Proxemika (zóny):
- intímna zóna – je vyhradená pre veľmi malý počet ľudí
- osobná zóna – asi 120 cm (závisí od podania rúk)
- sociálna zóna – do 2 m (situácie jednania, stretnutia)
- odlišnosti v zónach (aj kultúrne – napr. pre Araba je urážkou ak mu partner odoprie vôňu dychu)
- introvert potrebuje väčšiu osobnú zónu
- dá sa čítať kvalita vzťahu (pri pozitívnom vzťahu je vzdialenosť menšia)
- proxemický tanec – keď sa dvaja stretnú – kým nájdu tú správnu vzdialenosť, tak tancujú (záleží od citlivosti oboch partnerov)

Haptika:
- nulová vzdialenosť (intímna zóna)
- dotyk nie je len poláskanie ale aj facka
- dotyková deprivácia
- dotyk môže veľmi zraniť (nielen dotyk ako facka)
- treba odhadnúť či dotyk bude príjemný aj pre toho druhého

Postoj:
- miera vzťahu je daná aj postojom (či sedím, stojím, ...)
- poloha hlavy, hrudníka, ramien
- snaha rozšíriť / zmenšiť si vlastný priestor
- možnosti sú podmienené kultúrou, charakterom
- dvojitý zámok - prekrížené ruky aj nohy – 2x nie – odmieta spoluprácu

Reč očí a pohľadu:
- čím je väčšia pohoda, tým viac sa to prejaví aj v trvaní pohľadov
- po kritike zredne zrakový kontakt
- zameranie pohľadu, sled pohľadu, dĺžka pohľadu, tvar, početnosť
- dĺžka pohľadu prezrádza koho mám rád, kto ma zaujíma, koho poznáme, vážime si, niečo od neho očakávame, chceme od neho kladný vzťah a nie sme si istý postojom k nám
- dominantný čl. sa pozerá viac ako submisívny (dominantný zdôrazňuje svoju nadradenosť)

Gesto:
- obrazné naznačenie toho, čo sa povedalo
- môžu byť dôraznejšie, potvrdenie, dopovedanie, zrozumiteľnejšie
- niekedy vyjadrujú gestá niečo iné čo chceme povedať

Pri komunikácii sa dáva najavo:
- správy, informácie
- ako chápať to čo hovorím
- postoj veci o čom hovorím
- postoj k poslucháčovi
- sebapoňatie
- kvalitu vzájomného vzťah
- pravidlá nášho styku
- žiadosti


Postoje

Zložky postojov:
- kognitívna
- afektívna
- tendencia ku konaniu

Konzistentný spôsob správania - v konfrontácii s určitými ľuďmi to bude mať svoj jeden vyhranený tvar (napr.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Sociálna psychológia SOŠ 2.9758 1068 slov
Sociálna psychológia SOŠ 2.9523 639 slov
Sociálna psychológia SOŠ 2.9824 2519 slov
Sociálna psychológia SOŠ 2.9825 2642 slov
Sociálna psychológia SOŠ 2.9289 3354 slov
Sociálna psychológia 2.9431 2544 slov
Sociálna psychológia 2.9346 1091 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.