referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ľubomíra
Utorok, 9. augusta 2022
Osobnosť
Dátum pridania: 21.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: majica
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 433
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 7.6
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 12m 40s
Pomalé čítanie: 19m 0s
 
TYPOLÓGIE OSOBNOSTI
V psychológii rozumieme pod pojmom typ určité spoločné snahy osobnosti, črty alebo ich komplex, ktoré sú príznačné pre istú skupinu ľudí. Ľudia istého typu sa v správaní môžu individuálne líšiť, avšak majú niečo spoločné. V podstate môžeme rozlišovať typológie konštitučné a duchovné.

Kretschmerova typológia
Psychiater R. Kerschmer skúmal, či súvisia duševné choroby s konštitučným typom človeka. Podľa fyzickej konštitúcie rozlíšil nasledovné typy:

 • Astenický (leptozómny) typ – vytiahnutosť do výšky, úzky hrudník, dlhé končatiny a slabé svalstvo.
 • Pyknický typ – stredne vysoká postava, širší hrudník a brucho, rozmernejšia lebka, krátky krk a končatiny, mäkké svalstvo.
 • Atletický typ – súmerná postava so silnou kostrou a plastickým svalstvom, široké ramená a hrudník (Pardel, T., Kováliková, V., 1977, s. 163 – 164).

Kretschmer taktiež určil dva základné povahové typy:

 • Cyklotýmny typ – je spoločenský, otvorený, družný, zameraný na prítomnosť, veselý, má kolísavé nálady; tomuto povahovému typu zodpovedá pyknický typ.
 • Schizotýmny typ – je obrátený do seba, uzavretý, jednostranný, panovačný, má bohatý citový a myšlienkový život; tento typ zodpovedá telesne astenický typ (Boroš, J., 2002, s. 291).

Sheldonova typológia
Americký psychológ W. H. Sheldon určil na základe fotografických údajov tri somatotypy:

 • Endomorfný – telo je utvárané vnútorne (tuk, tráviace ústrojenstvo).
 • Mezomorfný – telo je utvárané navonok (šľachy, svaly, silná postava).
 • Ektomorfný – krehká stavba tela, úzky hrudný kôš, dlhé končatiny. (Pardel, T., Kováliková, V., 1977, s. 164)

Sprangerova typológia
Spranger pri určovaní osobnostných typov vychádzal z úvah o ideálnom vzťahu človeka k svetu hodnôt a o typoch hodnotových orientácii. Na základe toho určil a opísal tieto typy osobnosti:

 • Typ teoretického človeka – hľadá pravdu, nadobúda objektívne poznatky, utvára si intelektuálny svet založený na rozume;
 • Typ ekonomického človeka – najdôležitejšia je pre neho užitočnosť a efektivita práce, chce si spríjemňovať život, veľmi dôležité sú pre neho peniaze;
 • Typ estetického človeka – nezaujímajú ho ekonomické a noetické problémy, pre jeho život je dôležité nazerať z hľadiska krásy a symetrie;
 • Typ sociálneho človeka – zmysel života nachádza v pomoci iným, žije pre iných, najdôležitejšími hodnotami sú láska a sympatia;
 • Typ mocenského človeka – je obdarovaný veľkou životnou energiou, je egocentrický, túži po moci a ovládaní druhých;
 • Typ náboženského človeka – svoje najvyššie hodnoty nachádza vo vzťahu k bohu, vo všetkom nachádza niečo božské (Boroš, J., 2002, s. 292).
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: PARDEL, T., KOVÁLIKOVÁ, V.: Všeobecná psychológia pre 2. ročník pedagogických škôl; SPN Bratislava 1977, BALCAR, K.: Úvod do studia psychologie osobnosti; SPN Praha 1982, BOROŠ, J.: Úvod do psychológie; Iris Bratislava 2002
Podobné referáty
Osobnosť 2.9406 3111 slov
Osobnosť 2.9587 6977 slov
Osobnosť 2.9792 5079 slov
Osobnosť SOŠ 2.9829 929 slov
Osobnosť 2.9690 4212 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.