referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ľubomíra
Utorok, 9. augusta 2022
Osobnosť
Dátum pridania: 21.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: majica
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 433
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 7.6
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 12m 40s
Pomalé čítanie: 19m 0s
 
Jungova typológia
Autorom tejto typológie je švajčiarsky psychiater C. G. Jung. Stavba jeho typológie má dve úrovne. Základné rozdelenie spočíva v temperamentovom protiklade intorvertného a extrovertného duševného zamerania človeka. Širšie rozdelenie vychádza zo základných dimenzií osobnosti – citlivosť a rozumovosť, emočná labilita a emočná stabilita, dominancia a submicia.
  • Introvertný typ – je obrátený do seba, tichý, váhavý, premýšľavý, rezervovaný, podozrievavý, málo prispôsobivý, intelektuálny, emocionálne zdržanlivý...
  • Extrovertný typ – je obrátený na vonok, bezprostredne reaguje na danú situáciu, koná prirodzene, je otvorený, ochotný a ústretový...

Táto typológia je stále platná a bola potvrdená aj H. J. Eysenckom a R. B. Cattellom.

Ak budeme vychádzať z dimenzie citovosť a rozumovosť môžeme túto typológiu doplniť o štyri ďalšie rôzne typy osobnosti:

  • Extrovertne rozumový typ – je pragmatický a empirický, o realite uvažuje na základe objektívnej skúsenosti;
  • Extrovertne citový typ – charakteristická je pre neho tendencia k iracionálnemu hodnoteniu, hodnotové názory a postoje preberá prevažne emotívne, je prispôsobivý;
  • Introvertne rozumový typ – je racionálny, konzervatívny, teória pre neho znamená viac ako fakty;
  • Introvertne citový typ – jeho počínanie riadia subjektívne pocity, jeho predstavy sú pre neho významnejšie ako skutočnosť, nie je konvenčný ani prispôsobivý (Boroš, J., 2002, s. 294 – 295).

Typológia I. P. Pavlova
Staroveká terminológia temperamentu (sangvinik, cholerik, flegmatik, melancholik) sa udržala v hovorovej reči až dodnes. V prvej polovici 20. storočia sa k tejto terminológii vrátil I. P. Pavlov. Skúmal nervové procesy – vzruch a útlm, ich silu, vyrovnanosť a pohyblivosť. Na základe tohto výskumu stanovil štyri typy vyššej nervovej činnosti:

  • silný, vyrovnaný, nepohyblivý typ – pomalé striedanie vzruchu a útlmu – flegmatik;
  • silný vyrovnaný, pohyblivý typ – ľahko sa vyrovnáva aj so zložitými životnými situáciami, pružne pretvára stereotypy a návyky – sangvinik;
  • silný, nevyrovnaný typ – vzruch prevláda nad útlmom, nezvláda situácie, ktoré sú náročné na útlm – cholerik;
  • slabý typ – je ťažko prispôsobivý, reaguje citlivo, je ľahko zraniteľný, ťažko zvláda zložité životné situácie, ľahko sa stáva neurotikom – melancholik (Boroš, J., 2002, s. 296 – 297).
 
späť späť   3  |  4  |   5   
 
Zdroje: PARDEL, T., KOVÁLIKOVÁ, V.: Všeobecná psychológia pre 2. ročník pedagogických škôl; SPN Bratislava 1977, BALCAR, K.: Úvod do studia psychologie osobnosti; SPN Praha 1982, BOROŠ, J.: Úvod do psychológie; Iris Bratislava 2002
Podobné referáty
Osobnosť 2.9406 3111 slov
Osobnosť 2.9587 6977 slov
Osobnosť 2.9792 5079 slov
Osobnosť SOŠ 2.9829 929 slov
Osobnosť 2.9690 4212 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.