Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Všeobecná psychológia

Psychológia patrí k vedným odborom, ktoré sa mimoriadne rozvinuli a upútali na seba pozornosť teoretikov, praktikov a k širokej verejnosti.
Vo vyspelých krajinách sa psychológia využíva v najrozmanitejších oblastiach :
-Lekárstvo
-Školstvo
-Súdnictvo
-Bankovníctvo
-Reklama
-Šport
Názov psychológia pochádza z gréckeho slova psyche – duša a logos – veda.
Kedysi prevažoval názor, že človek sa skladá z dvoch častí – z tela a duše. Tento názor vyplýval z náboženského pohľadu na človeka a jeho miesto vo svete. V súčasnosti psychológiu chápeme ako náuku o psychike človeka a jej vonkajších prejavoch.
Psychika človeka zahrňuje psychické procesy a stavy:
-Pociťovanie
-Vnímanie
-Predstavivosť
-Pamäť
-Logiku
-City
-Vôľu
Tieto psychické procesy a stavy tvoria duševný život človeka. Niektoré psychické procesy a stavy majú aj živočíchy. Je tu však podstatný kvalitatívny rozdiel. Človek si uvedomuje to čo prežíva, rozmýšľa a vie to tlmočiť rečou. Preto psychiku človeka na rozdiel od živočíchov nazývame vedomie.
Vedomie je to, že človek prežíva a uvedomuje si to, čo prežíva.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk