referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ambróz
Štvrtok, 7. decembra 2023
Sociálna psychológia
Dátum pridania: 09.02.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: EvkaG
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 770
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.8
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 13m 0s
Pomalé čítanie: 19m 30s
 

V prácach amerických sociálnych psychológov E. Bogarduse, J.L. Morena, Sherifa a Sherifovej, K. Younga, G. Homanse, G. Allporta, francúzskeho sociológa Gurvitcha a iných je malá spoločenská skupina východzím a ústredným útvarom celej sociálnej psychológie. Malá skupina je považovaná za hlavný objekt sociálne psychologického skúmania.
Vznik a rozšírenie mikrosociologickej koncepcie je významnou zvláštnosťou buržoáznej sociálnej psychológie XX. storočia. Sovietsky psychológovia N.S. Mansurov a A.L. Šnirman právom hodnotia tento fakt ako vznik nového smeru, ktorý je odlišný od dvoch smerov v buržoáznej sociálnej psychológii charakteristických pre koniec XIX. a začiatok XX. storočia.
Pre mikrosociologický smer je charakteristický pokus metodologicky zdôvodniť empirizmus ako hlavnú metódu výskumu. Pod vplyvom mikrosociológie a názorov niektorých predstaviteľov behaviorizmu, prejavuje sa v americkej sociálnej psychológií asi začiatkom 30. rokov stále silnejšej tendencie k presadeniu naprostého empirizmu a opúšťajú sa teoreticky zobecňujúce výskumy. V súčasnej dobe vývoj empirického pojatia postúpil v USA tak ďaleko, že väčšina sociálnych psychológov kladie požiadavku oddeliť teóriu od empirických údajov.
Okolnosť, že empirické metódy výskumu boli postavené proti teórii, svedčí o hlbokej metodologickej krízy súčasnej buržoáznej sociálnej psychológie. Neudržitelnosť tohoto protikladu je celkom zrejmá, dokonca i z hľadiska tohto empirického prístupu. Nedostatok plodných teoretických princípov, ktoré by umožnili zobecniť obrovský materiál faktov, zhromaždený sociálnou psychológiou, podceňuje buržoáznych bádateľov k hľadaniu nových konštruktívnych myšlienok, ktoré by vyviedli sociálnu psychológiu z metodologicky bezvýchodnej situácie. Niektorí vedci sa pokúšajú metodologicky zdôvodniť čisto empirické metódy výskumu. Je treba vyzdvihnúť nepochybný význam experimentu v sociálnej psychológii, jeho efektívnosť ako výskumné metódy a v mnohých prípadoch i hodnotu výsledkov, ktoré dosahujú súčasní sociálni psychológovia používajúci tieto metódy. Ak existoval v XIX. storočí problém, deliaci sociálnu psychológiu na dva základné smery, z ktorých jeden sa pozeral na jedinca ako na produkt spoločnosti a druhý považoval psychiku spoločnosti za odraz psychiky jedinca ako súdi americký psychosociológ J. Curtis, sociálny psychológovia dospeli k myšlienke vzájomného pôsobenia: jednak spoločnosť pôsobí na jedinca, jednak psychológia osobnosti ovplyvňuje všetky prejavy spoločenského života.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6    ďalej ďalej
 
Zdroje: 1. Boroš, Július; Ondrišková, Edita; Živčicová, Eva. Psychológia. Iris, Bratislava 1999., 2. Kač3. áni, Vladislav; Palovčíková, Geraldina. Sociálna psychológia pre učiteľov. Filozofická fakulta UK, Bratislava 1993., 4. Kováč5. , Damián. Metodologické problémy sociálnej psychológie. Veda, Bratislava 1980., 6. Parygin, B.D. Sociální psychologie jako věda. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1968.
Podobné referáty
Sociálna psychológia SOŠ 2.9552 4782 slov
Sociálna psychológia SOŠ 2.9758 1068 slov
Sociálna psychológia SOŠ 2.9523 639 slov
Sociálna psychológia SOŠ 2.9825 2642 slov
Sociálna psychológia SOŠ 2.9289 3354 slov
Sociálna psychológia 2.9431 2544 slov
Sociálna psychológia 2.9346 1091 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.