referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Jarolím
Piatok, 30. septembra 2022
Sociálna psychológia
Dátum pridania: 09.02.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: EvkaG
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 770
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.8
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 13m 0s
Pomalé čítanie: 19m 30s
 

V súhlase s tým sa tiež predmetom sociálnej psychológie stalo vzájomné pôsobenie medzi spoločnosťou a jedincom. V dôsledku tejto revízie skorších hľadísk vznikli nové, vo svojej podstate eklektické smery buržoáznej sociálnej psychológie. Sú to neobehaviorizmus, ktorý vznikol splynutím behaviorizmu s teóriou tvarovej psychológie, a sociometrie, ktorá je syntézou psychoanalýzy a tvarovej psychológie.
Avšak proces hybridizácie v súčasnej buržoáznej sociálnej psychológii, rovnako ako vytváranie nových teórií sú nielen výrazom pripravenosti jednotlivých prúdov k vzájomnému kompromisu, ale i určitým priznaniam neudržitelnosti skorších názorov a úsiliam učiniť ich prijateľnejšími z hľadiska materialistického princípu sociálnej podmienenosti spoločenskej psychológie. Hlavne v tomto smere prebieha renovácia skorších teoretických hľadísk. Splynutie koncepcie tvarovej psychológie s behaviorizmom svedčí o snahe niektorých predstaviteľov tvarovej psychológie prijať princíp spoločenskej podmienenosti ľudského správania sa, aj keď v jeho neobehavioristickom vydaní. Tento obrat k materialistickému princípu, aj keď nie je uplatnený dôsledne, priniesol už niektoré pozitívne výsledky. O vynútenom, a pritom nedôslednom uznaní princípu spoločenskej podmienenosti súčasnými buržoáznymi sociológmi svedčí i teória poľa, ktorá sa objavila medzi najnovšími sociálne psychologickými koncepciami a ktorú rozvíjajú americkí sociológovia Parsons a Mead. Ak príjme človek určitú situačnú rolu, včleňuje sa zároveň vždy do spoločenského prostredia a tento proces predstavuje socializáciu osobnosti. Na týchto predpokladoch je založená i teória sociálnej interakcie rozšírená dnes v zahraničí, ktorá skúma komunikáciu, jazykové prostriedky vzájomného styku a symbolickú interakciu medzi ľuďmi. Tieto teórie svedčia o vzrastajúcej nespokojnosti psychológov so starými individualistickými koncepciami osobnosti a o tom, že si stále širšie kruhy postupne uvedomujú fakt, že osobnosť je spoločenský produkt a že jej správanie sa je podmienené predovšetkým sociálnymi podmienkami.
O týchto tendenciách svedčí aj pretváranie freudovskej koncepcie. Neofreudisti, pokračovatelia a zároveň aj reformátori učenia S. Freuda, americkí sociálni psychológovia K. Horneyová a E. Fromm nepovažujú sociálny faktor za čisto vnútornú zložku, ktorá nemá podstatnejší vplyv na utváranie psychiky človeka.
 
späť späť   2  |  3  |  4  |   5  |  6    ďalej ďalej
 
Zdroje: 1. Boroš, Július; Ondrišková, Edita; Živčicová, Eva. Psychológia. Iris, Bratislava 1999., 2. Kač3. áni, Vladislav; Palovčíková, Geraldina. Sociálna psychológia pre učiteľov. Filozofická fakulta UK, Bratislava 1993., 4. Kováč5. , Damián. Metodologické problémy sociálnej psychológie. Veda, Bratislava 1980., 6. Parygin, B.D. Sociální psychologie jako věda. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1968.
Podobné referáty
Sociálna psychológia SOŠ 2.9552 4782 slov
Sociálna psychológia SOŠ 2.9758 1068 slov
Sociálna psychológia SOŠ 2.9523 639 slov
Sociálna psychológia SOŠ 2.9825 2642 slov
Sociálna psychológia SOŠ 2.9289 3354 slov
Sociálna psychológia 2.9431 2544 slov
Sociálna psychológia 2.9346 1091 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.