referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Stela
Pondelok, 3. októbra 2022
Stres
Dátum pridania: 04.04.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Technik2
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 075
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.8
Priemerná známka: 2.92 Rýchle čítanie: 13m 0s
Pomalé čítanie: 19m 30s
 

Konkrétnym dôsledkom smiechu je prehĺbenie dýchania, zvýšenie počtu imunitných buniek, pokles hladiny kortizolu ...
Vyhľadávajme úľavu – nachádzajme si spôsoby, ako stresu uniknúť. Využijeme nielen vlastnú tvorivosť k tomu, aby sme znížili stres. Závery istého výskumu ukazujú, že úroveň stresu znižuje jednoduché vedomie, že máme niekoho, kto nám pomôže. Jedným z overených spôsobov je starostlivosť o domáce zvieratko, čo podstatne znižuje úroveň stresu. Snažme sa nájsť zmysel a naplnenie svojho života, naučme sa byť spokojní sami so sebou, vyhľadávajme pozitívne zážitky, naučme sa byť sami, myslime realisticky, naučme sa rozprávať s priateľmi, zmeňme spôsob svojho myslenia. Stres a zamestnanie
Existuje celý rad oblastí, ktoré sú zdrojom stresu. Ľudia, práca, kariéra, rodina, peniaze, konflikty, traumatické udalosti… Nie je cieľom tejto časti poukázať na všetky možné pramene stresu (to je vždy individuálne), zámerom je sústrediť pozornosť do tej oblasti, ktorá sa týka skoro každého. Je to oblasť práce. Ak si uvedomíme, že v zamestnaní trávime prakticky v priemere osem a pol hodiny, päťkrát v týždni a tých je v roku okolo štyridsaťosem (bez dovolenky), tzn., že ročne investujeme do tejto oblasti asi dvetisícštyridsať hodín svojho času. Existujú rôzne zamestnania, kde je miera stresu buď vyššia, alebo nižšia. Medzi povolania, ktoré sa tradične spájajú s vysokou úrovňou stresu, patrí i práca policajta. Práve tá je na popredných priečkach v štatistických prehľadoch a je porovnávaná a zrovnocenovaná s prácou pilota, pokiaľ ide o „stresovosť“. I v rámci polície sú rôzne pracovné pozície a niektorí z nás pracujú pod veľkým psychickým napätím a nasadením. Dokonca charakter práce na niektorých pracovných zaradeniach nedovoľuje oddeliť prácu od súkromného života, čím sa práca niekedy stáva i náplňou víkendov. Je potom logické, že vplyv stresu sa neustále kumuluje a súčasne narastá miera ohrozenia organizmu. Kde je teda potenciálne najrozsiahlejšie ložisko stresu v policajnej práci? Odpoveď je skrytá v samej podstate, nakoľko práca policajta je prácou s ľuďmi. Dotýka sa medziľudských vzťahov. Najčastejšie problémy pramenia zo vzťahu nadriadený – podriadený. Niekedy je človek súčasne podriadeným i nadriadeným. Pre svojich podriadených zastáva postavenie vedúceho a zároveň je sám podriadený svojmu vedúcemu. Ak sa jedinec nachádza v postavení nadriadeného, mal by pamätať na to, že spôsob, akým uplatňuje svoju autoritu, vyvolá istú reakciu jeho podriadených. Všeobecne sa dá povedať, že ľudia plnia príkazy ochotne, keď vidia, že vedúci rozumie ich práci a zaujíma sa o nich.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Stres 2.9809 2291 slov
Stres GYM 2.9349 1714 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.