Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pes

PôVOD A HISTÓRIA PSA:

Pes patrí do čeľade príbuzných zvierat, ktorá zahrňuje vlkov, kojotov, šakalov a divo loviacich psov. Pes patrí nielen k najstarším, ale aj k najvšestrannejším domácim zvieratám. Zo všetkých domácich zvierat existuje v najväčšej plemennej variabilite. Odhaduje sa, že človek vyšľachtil dodnes viac ako 400 rôznych plemien. Predtým, než sa človek stretol so psom a začal s jeho zdomácňovaním, prešli predchodcovia psa dlhým procesom vývoja.


ODKIAĽ SA VLASTNE VZALI PSY?

Pes neodmysliteľne patrí do skupiny šeliem loviacich vo svorke. Zdomácneného psa nazývame canis familiaris. Existujú a skúmajú sa rôzne teórie o vývoji psa. Jedna z týchto teórií považuje za priameho predka psa vlka, líšku a šakala. Existuje však aj množstvo ďalších teórií o vývoji psa.

Približne pred 60 miliónmi rokov žilo v lesoch malé zviera s ohybným telom, dlhým chvostom a malými nohami podobné dnešnej lasici. Bol to "miacis" - dávný predok nielen psa, ale aj medveďov, lasíc, hyen a mačiek. Chodil ako dnešný medveď, teda po celých chodidlách. Na nohách mal päť výrazne oddelených prstov a v papuli mal zuby charakteristické pre mäsožravcov.

V rannom oligocéne, pred asi 35 miliónmi rokov, vznikli z miacisa rôzne druhy dávneho psa. Veda pozná viac než 40 druhov primitívnych psovitých šeliem; niektoré boli podobné medveďovi, iné sa podobali hyene a najzaujímavejšia zo všetkých bola psovitá šelma podobná mačke. Už vtedy vznikli aj zvieratá podobné dnešnému psovi a tieto jediné boli predurčené na to, aby prežili.

V rannom miocéne, t.j. asi pred 20 miliónmi rokov už existoval pes vzdialene podobný dnešnému. Nazýval sa mesocyon, mal kratšie čeľuste ako dnešný pes, dlhé telo, chvost a zavalité nohy. Z neskoršieho miocénu, pred 10-15 miliónmi rokov, sa našli skameneliny tormactusa, psovitej šelmy s dlhými čeľusťami a väčším mozgom. Prvý skutočný canis sa objavil pred piatimi až siedmimi miliónmi rokov. Začal chodiť po štyroch prstoch - piaty sa zredukoval na pazúr - a mal zovretejšiu labu, ideálnu na štvanie koristi.

Na začiatku štvrtohôr, asi pred jedným miliónom rokov, sa na území Euroázie potuloval predchodca vlka - etruscan. Posledné štúdie nasvedčujú tomu, že vlk etruscan mohol byť priamym predkom zdomácneného psa a taktiež súčasného vlka a malých poddruhov na Strednom východe a v Indii. Canis lupus pallipes mal bližšie k psovi než ku akémukoľvek poddruhu vlka. Stará teória, že psy sa vyvinuli zo šakalov, líšok alebo krížencov šakala, sa zavrhla. Priamym predkom psa bolo zviera podobné dnešnému vlkovi, takže vlk je považovaný za jeho najbližšieho príbuzného.


PLEMENÁ

skupina 1 - Salašnícke a pastierske psy
skupina 2 - Pinče, bradáče, molosoidné plemená a švajčiarske salašnícke psy
skupina 3 - Teriéry
skupina 4 - Jazvečíky
skupina 5 - Špice a primitívne plemená
skupina 6 - Duriče, farbiare a príbuzné plemená
skupina 7 - Stavače
skupina 8 - Prinášače, sliediče a vodné psy
skupina 9 - Spoločenské psy a psy typu toy
skupina 10 - Chrty


VÝCHOVA ŠTENIAT

Šteňa v novom domove
. Na spoznanie nového domova a novej rodiny je pre šteňa najvhodnejšie obdobie medzi 6 až 8 týždňom.
Predtým ako si vaše šteniatko donesiete domov, je nutné vykonať určité opatrenia a mať potrebné vybavenie, aby sa šteňa cítilo vo vašom domove spokojné.

Miesto na spanie - vlastné lôžko je veľmi dôležitým prínosom k tomu, aby sa šteňa v novom domove cítilo bezpečne. Zaručene mu bude chýbať matka a súrodenci z jeho predchádzajúceho domova, a preto bude pre neho dobré, keď bude mať svoje vlastné "územie". Veľmi vhodné je dať šteniatku kus látky, ktorá pochádza z jeho predošlého domova - bude cítiť pach svojej matky a bude sa cítiť omnoho bezpečnejšie.
Odber šteňaťa - pokiaľ je to možné, odoberte šteňa ráno, aby si mohlo počas dňa na vás a na nové prostredie lepšie zvykať.
Je to pre neho významný deň.

Návšteva veterinára - je veľmi dobré nechať šteňa prezrieť veterinárom, zvlášť, či nemá vrodené choroby. Najlepšie hneď cestou domov od chovateľa. Pokiaľ veterinár zistí závažné onemocnenie, môžete šteňa ešte vrátiť chovateľovi.

Príchod domov - ak máte deti, nedovoľte im privítať nové šteňa veľmi hlučne, mohlo by ho to znervózniť a zmiasť. Oslovujte šteniatko hneď menom, ktoré ste mu vybrali, rýchlejšie si naň zvykne. Ihneď po príchode dovoľte šteňaťu vykonať vonku svoju potrebu. Je veľmi dôležité ho k tomu správne viesť už od začiatku. Väčšine šteniat treba dovoliť vykonať potrebu najmenej raz za dve hodiny a po každom jedle.

Je vhodné podávať šteňaťu stravu 4 krát denne. Pri prvom kŕmení, po príchde k vám, mu dajte o niečo menej jedla ako dostávalo predtým. Je to preto, že môže byť ešte rozrušené alebo nervózne z nového prostredia. Pred spaním umožnite šteniatku vykonať potrebu, inak vás bude v noci budiť. Šteňa bude pravdepodobne prvú noc kňučať, pretože je rozrušené a nemá v noci pri sebe nikoho. V žiadnom prípade šteňa za to netrestajte. V prvých dňoch navykania by mal byť pes v úzkom styku so svojim novým pánom. Prijatie psa do vášho domova znamená novú zodpovednosť. Je dôležité, aby ste vy a aj vaši členovia rodiny začali s uplatňovaním predstáv o výchove a výcviku psa ihneď. Za starostlivé zaobchádzanie a výcvik vám bude odmenou priateľský a poslušný pes, na ktorého budete pri prechádzke pyšní.


Metodika výcviku šteniat

Po prevziatí šteňaťa od chovateľa musí nový majiteľ popri správnej výžive venovať rovnakú pozornosť aj vychádzkam so šteňaťom. Tie je najlepšie vykonávať pred kŕmením, a zo začiatku by sme mali chodievať na odľahlé a nerušené miesta.
Pri prechádzkach najlepšie spoznávame povahu šteňaťa a upevňujeme si s ním vzájomný vzťah, učíme novým návykom a taktiež novým zákazom.

Všetky požiadavky na šteňa by mali byť uplatňované hravou formou, každý pozitívny pokrok by mal byť náležite odmenený. Po určitej chvíli, kedy na šteňa kladieme určité nároky prvého výcviku, by sme mu mali dať na chvíľu voľnosť, nechať ho pobehať si, pohrať sa a pod. Nikdy ho necvičte pridlho. Spôsobilo by to jeho únavu a nereagovanie na vaše požiadavky. Celý výcvik šteňaťa by mal prebiehať vo forme hry, aby sa aj na ďalší výcvik vaše šteniatko tešilo. NIKDY NEBUĎTE NA ŠŤEŇA HRUBÍ !!!


VYCVIK PSA

Aby psy mohli zapadnúť do ľudskej domácnosti, musia sa prispôsobiť jej základným pravidlám. To znamená, že ich musíme cvičiť. Výcvik je viac než len reagovanie na povely. Psy, ktoré vedia ako sa prispôsobiť domácemu poriadku, môžu spríjemniť život celej rodiny. Cieľ výcviku psa sa mení od jednoduchého ovládania v parku až po prísny špeciálny výcvik v poslušnosti pre súťaž alebo policajnú prácu. Väčšina majiteľov túži mať dobre vychovaného psa, ktorého môže plne ovládať pri pobyte vonku. Cvičenie má byť zábavné pre majiteľa, aj pre psa.

Spôsob výcviku

Základné pravidlo cvičiteľov psov je: pri výcviku uvažuj ako pes. Nie je to samozrejme myslené doslovne, ale nepochybne platí, že ak nebudete pri výcviku rešpektovať myslenie a uvažovanie psa, tak výsledky budú mizivé. Akú podobu by mal mať výcvik a aké príkazy by mal pes plniť? Na samom začiatku je veľmi dôležité aby reagoval na zavolanie, kráčal popri vašej nohe, vedel na vás počkať, a taktiež na povel sadnúť, či ľahnúť. Ak pes bez problémov zvládne tieto cvičenia, nebudete s ním mať ťažkosti ani mimo domu. Budete ho napríklad môcť kľudne nechať pred obchodom s vedomím, že na vás pekne počká. Veľmi dôležité je navyknúť psa na určité signály, ktoré mu dávate, keď chcete aby sa správal určitým spôsobom. Vizuálne povely sú obmedzené vzdialenosťou, z ktorej vás pes vidí.

Keďže pes má svoj sluch niekoľkonásobne lepší ako človek, bude ľahšie používať zvukové povely. Veľmi účinná metóda je spojenie zvukových a vizuálnych povelov. Je treba mať na pamäti, že každý pes si vyžaduje individuálny prístup a vhodnú formu uplatňovania rôznych motód výcviku. Úspech výcviku taktiež závisí na vlastnostiach samotného psovoda - jeho charakterové vlastnosti, záujem o prácu, láska k psovi a úroveň odbornej pripravenosti.

Hodnota posilnenia reakcie psa

Pri výcviku môžete posilňovať reakciu psa kladne alebo záporne - odmenou alebo trestom. Trest ma pri počiatočnom štádiu výcviku psov malú hodnotu. Najlepším prístupom je kladné posilnenie vášho psa pri výcviku - pochvala pri poslúchnutí príkazu.
Odmeňovanie pochúťkami je taktiež dobrý spôsob pochvaly, ale musí byť vždy spojená aj so slovnou pochvalou. Pri neuposlúchnutí príkazu ho jednoducho nepochválte. Násilie nie je dobrým výcvikovým prostriedkom.
Bitím psa len pokazíte úspech výcviku. Výcvik potrebuje úzky kontakt a dobrý vzťah so psom. Niekedy je však nevyhnutné psa potrestať, pravdepodobne preto, aby ste ho donútili prestať robiť niečo, čo nemá. Veľmi dôležité je premyslieť si spôsob trestu, akým psa potrestáte. Pes musí pochopiť za čo bol potrestaný, inak trest nemá žiadny efekt, a iba narúša vaše vzťahy. Nikdy ho nesmiete trestať za to, čo spravil už dávnejšie, pes to nepochopí správne.


KŔMENIE a VÝŽIVA PSA

Váš pes potrebuje na rast, prácu a stavbu tela vhodné krmivo. Správne vyvážená strava sa odzrkadľuje v šťastnom zdravom psovi s lesklými očami a dobre udržovanou srsťou. Vyváženú stravu môžeme definovať ako správnu kombináciu zložiek kŕmnej dávky, ktoré dodávajú psovi celkovú energiu a nevyhnutné živiny, potrebné k udržaniu dobrého zdravotného stavu.

Živiny a ich funkcie

V potrave psa sú obsiahnuté zložky, ktoré poskytujú organizmu potrebnú energiu, ďalej zložky potrebné pre rast, obnovu a reprodukciu. Takéto zložky nazývame živiny. Hlavné druhy živýn, obsiahnutých v potrave sú uhlohydráty, bielkoviny, tuky, minerálne látky, stopové prvky a vitamíny. Neoddeliteľnú súčasť potravy psa tvorí aj voda.

Uhlohydráty - zásobujú organizmus energiou a taktiež sa môžu premieňať na telesný tuk. Patria medzi ne napríklad jednoduché cukry (glukóza), a tiež väčšie molekuly (škrob), ktoré sú zložené s jednoduchých cukrov.

Tuky - predstavujú energiu v najkoncentrovanejšej forme. Obsahujú asi dvojnásobné množstvo energie ako uhlohydráty alebo bielkoviny. Pomáhajú vstrebávaniu v tuku rozpustných vitamínov, dodávajú organizmu esenciálne mastné kyseliny, ktoré sú dôležité pre celkové zdravie psa, pre činnosť ladvín, stav kože, srsti a reprodukciu.

Bielkoviny - poskytujú aminokyseliny, ktoré sú potrebné pre rast a obnovu telesného tkaniva.

Minerálne látky a stopové prvky rozdeľujeme na makroelementy a mikroelementy. Medzi makroelementy zaraďujeme vápnik a fosfor, draslík, sodík, chlór a horčík. Medzi mikroelementy patria železo, meď, zinok, jód, selén, kobalt a ďalšie.

Vitamíny sú nízkomolekulárne látky, ktoré zabezpečujú normálny fyziologický vývin a životné pochody organizmu. Rozdeľujeme ich na dve základné skupiny: vitamíny rozpustné v tukoch (A, D, E, K) a vitamíny rozpustné vo vode (B, H, C, P).


Kŕmenie v období rastu:

Pri úvahách o potrebnom množstve krmiva pre vášho psa sa môžete rozhodnúť dávať mu na podporu rastu veľké množstvá.
Snaha dosiahnúť maximálny vzrast však môže u veľkých plemien psov vyvolať vážne abnormality vzrastu. Príliš rýchly rast a pribúdanie hmotnosti zhoršuje choroby, ako je dysplazia bedrového kĺbu. Majitelia veľkých plemien sa snažia podporovať rast svojich psov nadmerným kŕmením a doplnkami, tým však môžu prispieť ku skráteniu ich života. Dávať psovi toľko krmiva, koľko zožerie, nie je správne. Veľa psov by žralo neustále. Väčšie dávky môžu spôsobiť obezitu.


Techniky kŕmenia

Väčšinu psov starších ako 12 mesiacov kŕmime raz denne, obvykle večer. Niektoré malé plemená psov sú schopné zožrať pri jednom kŕmení iba malé množstvo naraz, preto potrebujú dve jedlá denne. Prekrmovanie psa môže spôsobiť zvracanie alebo hnačku. Občas sa stáva, že psy po večernom kŕmení nevedia v noci vydržať bez vyprázdnenia sa. Obvyklým riešením tohto problému je zmena režimu kŕmenia.

Miesto na kŕmenie psa - pes má rád pravidelné miesto kŕmenia. Väčšina psov je pri kŕmení poriadna, ale z praktických dôvodov voľte radšej miesto, ktoré sa ľahko čistí. Krmivo alebo misku s vodou môžete umiestniť na umývateľnú plastovú rohožku.

Potreba vody
- voda je veľmi dôležitá pre všetky živočíchy. Telo väčšiny psov obsahuje asi dve tretiny vody z hmotnosti tela. Všetky psy strácajú vodu potením, dychčaním, prácou čriev, pľúc a obličiek. Túto vodu si musia vždy nahradiť, preto musíte psovi vždy zabezpečiť jej dostatok.

Pochúťky medzi kŕmením - nezvykajte vášho psa na časté pochúťky medzi kŕmeniami, pes si na ne ľahko zvykne a začne byť dotieravý. Najlepšie je používanie pochúťok ako odmeny za dobré správanie alebo ako výcvikovej pomôcky. Treba si uvedomiť, že pochúťky sú taktiež krmivom, a pri častom podávaní môžu zapríčiniť obezitu psa.

Hotové krmivá:

Regály supermarketov sú zaplnené najrozličnejšími druhmi špeciálneho psieho krmiva, predávaného v konzervách alebo balíkoch. Komerčné krmivá sú dobre vyvážené a majú obvykle vysokú akosť. Veľké spoločnosti, ktoré vyrábajú psie krmivo, majú vlastné skúšobné laboratóriá, kontrolujúce chuť a vhodnosť krmiva pre všetky druhy psov a rôzne fázy života psov. Tri hlavné druhy hotového psieho krmiva sú: suché, polovlhké a konzervované krmivo.
Suché krmivo - tieto krmivá majú napriek svojmu názvu až 10% vody. I keď všetky značky majú podobné nutritívne zloženie, používajú sa rozličné suroviny, takže niektoré môžu byť chutnejšie a stráviteľnejšie ako iné. Jednou z výhod suchého krmiva je jeho nízka cena - čo oceníte, ak vlastníte veľkého psa. Suché krmivo sa môže kupovať a uskladňovať vo väčších množstvách aj na niekoľko mesiacov.

Polovlhké krmivo - niekedy sa nazýva aj mäkké krmivo a obsahuje približne 25% vody. Poskytuje sa často ako napodobnenina mletého mäsa. Pre majiteľov psov je často prijateľnejšie ako suché krmivo, pretože sa viac podobá mäsu.
Polosuché krmivá majú väčšie nároky na skladovanie.

Konzervované krmivo - pre väčšinu ľudí najznámejší druh psieho krmiva. Každá značka konzervy pre psa má odlišné zloženie a môže vyžadovať doplnenie rozličným množstvom suchárov. Ak váš pes nechce žrať sucháre, použite konzervu s komplexným krmivom. Konzervované krmivo dostanete v širokej škále príchutí a vôní, takže vyhovie psom s rôznou chuťou. Na trhu existujú taktiež špeciálne konzervy pre rôzne vekové kategórie psov - šteňatá aj seniorov, taktiež pre aktívne psy, ktoré potrebujú viacej energie. Váš pes potrebuje na rast, prácu a stavbu tela vhodné krmivo. Správne vyvážená strava sa odzrkadľuje v šťastnom zdravom psovi s lesklými očami a dobre udržovanou srsťou. Vyváženú stravu môžeme definovať ako správnu kombináciu zložiek kŕmnej dávky, ktoré dodávajú psovi celkovú energiu a nevyhnutné živiny, potrebné k udržaniu dobrého zdravotného stavu.


ZDRAVIE PSA

Každý majiteľ si praje, aby bol jeho pes zdravý. So zdravím psa sú ale občas spojené väčšie či menšie problémy. Je veľmi dôležité, aby ste včas spoznali typy ochorení, ktoré môžu postihnúť vášho psa a taktiež naučili sa pozorovať ich príznaky, aby ste ich mohli v prípade problémov presne opísať vášmu veterinárovi. Zdravie vášho psa závisí vo veľkej miere aj od vás. Uistite sa, že váš pes má všetky potrebné očkovania proti infekčným ochoreniam.

Z hľadiska zabezpečenia zdravia sú hlavné body starostlivosti o psa:

-výživa v dostatočnom množstve, kvalite a zložení
-prístup k tekutinám (vode) 24 hodín denne
-umožnenie pravidelného vyprázdňovania
-dostatočný pohyb (odpovedajúci nárokom plemena)
-ošetrovanie srsti
-sledovanie prejavov a správania sa psa
-kontrola príjmu potravy a vyprázdňovania psa
-pravidelné očkovanie proti infekčným ochoreniam


Je váš pes zdravý?

Je niekoľko vecí, ktoré by ste si mali na vašom psovi všímať pravidelne. Zdravý pes má mať vzpriamený postoj a držanie tela - je pozorný, neustále sa ohliada a zaujíma sa o všetko, čo sa deje v jeho okolí. Hlavu drží vztýčenú a pozorne reaguje na zvuky - sem tam trhne ušami. Zdravý pes by mal mať vlhký nos (občas po prebudení je nos psa suchý a teplý - je to normálny jav) a nemal by mať výtok z očí. Koža musí byť ružová a zdravá, srsť lesklá a jej farby sýte. Zdravý pes sa musí pohybovať ľahko, bez námahy a kňučania.

Základné príčiny ochorenia psa

Odhaliť príčinu ochorenia psa býva pre lekára pomerne obtiažne. Medzi najčastejšie príčiny vzniku choroby psov patria:

-fyzikálne (poranenie, popálenie, podchladenie)
-chemické (spôsobené jedom a inými chemikáliami)
-infekčné (vírusové-besnota, parvoviróza; mikrobiálne - salmonelóza)
-parazitárne (kliešte, blchy, škrkavky, pásomnice)
-nutričné (nedostatočná výživa alebo nesprávna výživa psa)
-alergické (vrodená alebo získana precitlivelosť na určíté látky)
-genetické (dedičná vývojová vada)
-zoohygienické (nevhodná starostlivosť a ošetrovanie psa)
ÚTULKY ZVIERAT

Snažíme sa pomôcť opusteným a týraným zvieratám, ktoré potrebujú nový domov a hlavne novú budúcnosť. Veríme, že návštevníci tohoto webu neobídu túto časť a navštívia webové stránky jednotlivých útulkov. Možno sa nájdu medzi vami takí, ktorí poskytnú nejakému zvieratku nový a bezpečný domov. Tí, ktorí túžia po nejakom zvieracom kamarátovi a nezáleží im na jeho pôvode, nech sa zastavia najprv tu a vyberú si z množstva psov a iných zvierat, ktoré čakajú na vaše pohladenie. Zaručene im tým veľmi pomôžete.

-Web na propagáciu starých a handicapovaných psov
-Karanténna stanica Zvolen
-Útulok v Komárne
-Útulok v údolí
-Kežmarský útulok
-Útulok Nádej
-Útulok Piešťany
-Priatelia zvierat
-Útulok Skalica
-Trnavský útulok
-Útulok Zlaté Moravce
-Útulok Banská Štiavnica
-Asociácia ochrancov zvierat
-Združenie ochrancov a priateľov zvierat


KYNOLOGICKÉ ORGANIZÁCIE

- Slovenská kynologická jednota - Združenie kynologických klubov a chovateľov psov. Sekretariát, výstavy a akcie, poriadky, plemená, štandardy plemien.
- Slovenská únia chovateľov nemeckých ovčiakov
- Zväz športovej kynológie Slovenskej republiky.
- Bratislavská kynologická záchranárska brigáda
- Zväz Kynologických záchranárskych brigád SR
- Kynologický klub SANEDOG
- Žilinská kynologická záchranárska brigáda.
- SACTVAP - Slovenská asociácia cvičiteľov terapeutických, vodiacich a asistenčných psov, Zvolen.
- EUROCANIS - kynologický klub Humenné - Kynologický klub zameraný najmä na výcvik cansterapeutických psov.
- Športový klub SEVERAN - Podpora chovateľov psov, jazdcov so psím záprahom, a športovcov pretekajúcich so psom.
- Slovenský Zväz psích záprahov
- Husky - Slovenský klub chovateľov psov severských plemien.
- ROYAL CANIN MUSHER KLUB LUČENEC - Stránky jedného z najväčších klubov na Slovensku, venované psom, záprahom, akciám, členom klubu, priateľstvu a dobrej nálade, hlavne, ale nielen okolo mushingu.
- Kynologický klub Most, Bratislava - Kynologický klub zameraný na cvičenie vlčiakov. Kurzy, tréningy, súťaže.
- Agility klub Nitra - Športová kynológia. Aktivity, informácie o činnosti klubu.
- Agility klub Skiper, Bratislava
- Kynologický klub Vtáčnik
- Kynologický klub 3G - Mladý, dynamický klub poskytujúci výcvik opierajúci sa o metódy pozitívnej motivácie.
- KK EXCEL - Kynologický klub EXCEL Trenčín: výcvik psov, ubytovanie psov, agility, výcvik pre športovú kynológiu, súťaže pre deti a mládež, všetky plemená bez obmedzenia.
- KK SMOLINSKE - Kynologický klub Smolinské, výcvik psov.
- KK Chorvátsky Grob - Klub pre výcvik NO a športovej kynológie.
- Kynologický klub Ekoiuventa - Výcvik mestského psa + tzv. škola šteniat, canisterapia, flyball
- Agility klub Anička Košice - Informácie o agility klube v Košiciach


CHOVATEĽSKÉ STANICE PSOV

- KK Solivar - Športová kynológia, všetky informácie na klubovej stránke
- KK Sabinov - Športová kynológia + agility.
- KK - Žilina - Riviéra - Závodie - Športová kynológia, preteky, tréningy
- K9 International dogschool - Škola pro psy - výcvik, prodej vycvičených psu, semináre zamerané na obranu, škola pro figuranty


ANATOMIA PSA

Hoci vzhľad a veľkosť psov sú rôzne, v zásade sú všetky psi stavané podľa určitého "štandardu", podobného všetkým mäsožravcom.
Kostra psa

Kostra psa sa skladá z dvoch hlavných typov kostí: dlhých kostí (duté kosti, ako napríklad končatinové kosti a chrbtica) a plochých kostí (lebka, panva a lopatka). Hoci sa základný vzor od praveku nezmenil, podstatné zmeny sú medzi plemeňami v končatinových kostiach. Kostrová sústava je zložená z kostných a chrupkovitých orgánov, ktoré sú vzájomne spojené, a s väzmi vytvárajú kostru. Kostra je statickým a mechanickým podkladom pre mäkké časti tela. Kostra psa sa skladá z 279 až 282 kostí, čo reprezentuje 8-9% celkovej hmotnosti psa.

Práca kostry - kostra je systémom kostených pák uvádzaných do pohybu svalmi, ktoré sa v rozhodujúcich bodoch upínajú na kosti. Kosti sú navzájom spojené kĺbmi, ktoré vykonávajú úlohu tlmičov nárazov. Štruktúra kosti je zložitá a dáva telu veľkú stabilitu, ale neprekáža mu v pohybe. Kosti sú zakončené šľachami, ktoré určujú smer pohybu kostí a stupeň ich vychýlenia.
Každý kĺb je uložený v kĺbovom púzdre, ktoré obsahuje kĺbové mazivo. Konce kostí v kĺbe sú pokryté chrupavkou, ktorej hladký povrch umožňuje ľahký pohyb kĺbu a napomáha tlmiť otrasy.


Chrbtica psa

Chrbtica je vlastne trubica, ktorá sa skladá z jednotlivých kostí nazvaných stavce a tie sú spojené silnými šľachami. Stredom tejto trubice prechádza miechový kanál, v ktorom je umiestnená vzácna miecha. Stavce pokračujú až do chvosta. Medzi dvoma stavcami je vláknitá podložka, takzvaná medzistavcová platnička, ktorá tlmí mimoriadne otrasy a pohyby. Jej štruktúra je podobná cibuli a skladá sa z množstva tenkých šupiek a tekutiny. S narastajúcim vekom psa sa z medzistavcových platničiek vytráca tekutina a chrbtica stráca ohybnosť. Pri plemenách ako jazvečík, baset a pod. nastáva tento proces oveľa skôr.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk