referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vilma
Nedeľa, 29. mája 2022
Technologické informácie
Dátum pridania: 15.06.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Oli
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 169
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 13.6
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 22m 40s
Pomalé čítanie: 34m 0s
 
1. Základné pojmy z oblasti získavania a práce s informáciami

Informácia – základný pojem informatiky. Jej podstata súvisí s vývojom, tvorbou, využitím, materiálovo-technickým zabezpečením a organizáciou systémov spracovania informácií vrátane ich priemyselného, ekonomického, správneho, sociálneho a politického pôsobenia.

Údaj (dáta) – vhodným spôsobom vyjadrená správa a je zrozumiteľná pre príjmateľa.

Dáta – sú produkty ľudskej činnosti určené ľuďom a majú svoju hodnotu, ktorá je vynaložením snahy na ich získanie. Majú svoju úžitkovú hodnotu (cenu), ktorá je daná ich obsahom.

Kybernetika – riadenie a regulácie systémov.

Informačný systém (IS) – súbor ľudí, technických prostriedkov a metód zabezpečujúcich zber, prenos, uchovávanie a spracovávanie dát za účelom tvorby a prezentácie informácií pre potreby užívateľov činných v systémoch riadenia.

Informačné technológie (IT) – podľa svetovej literatúry označujú všetku techniku, ktorá sa zaoberá spracovaním informácií. Najviac sa zaoberajú organizačnou, výpočtovou a telekomunikačnou technikou, ale aj jej programovým vybavením a organizačným usporiadaním.

Technologické informácie
– spojenie dvoch slov pre výber súčiastky a produktov
– majú svoj logický význam aj bez spojenia pri výrobe súčiastok.
1. informácie o výrobnom procese (súčiastky, stroje, nástroje)
2. k etapám výrobného procesu (príprava a riadenie výroby)
3. nosiče informácií (výkresová dokumentácia a technol. postupy)

TECHNÉ – spôsob, postup, zručnosť
LOGOS – všeob. zákonitosti sveta
LOGIA – náuka

Technológia – súbor procesov, pravidiel a návykov používaných pri výrobe rôznych druhov produkcie v ľub. sfére výrobných činností.
- spôsob zhotovenia súčiastky.

2. Zdroje získavania informácií o výrobkoch

Informácie môžeme poskytovať formami:
- priamym sprostredkovaním obsahu informácii
- vypracovanie anotácií
- odovzdanie inf. dokumentu
- upozornenie o existencii novej informácie
- poskytnutie súboru technol. údajov

Podľa stupňa automatizácie informácie spracovávame:
- prostredníctvom ľudského činiteľa
- kombinácia ľudského a mechanizovaného spracovania
- výstupom po spracovaní počítačom

Informačné katalógy, normy, rôzne zásobníky údajov sú využívané priamo pri práci.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.