Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Operačný systém MS-DOS

Microsoft Disk Operating System ( MS – DOS ) je jedným zo štandardných operačných systémov pre počítače IBM PC kompatibilné. Bol vyvinutý firmou Microsoft , na základe objednávky firmy IBM , ktorá potrebovala základné programové vybavenie pre pripravovaný model PC. Firma IBM chcela MS – DOS nahradiť vlastným OS ( Top View ). Medzitým sa však počet inštalácií a programové zázemie MS – DOSu veľmi rozšírilo. Nahradil staršie produkty WINDOWS 3.0 , WINDOWS 3.1. Jeho používanie je však úzko spojené s používaním výkonného mikroprocesora , minimálne 486DX 2 – 66 a operačnou pamäťou aspoň 8 MB. Charakteristické vlastnosti op. systému môžeme zhrnúť do nasledujúcich bodov :
- monoprogramový – môže bežať len 1 program v rovnakom čase
- jednopoužívateľský – v určitom čase je schopný prijímať príkazy len z 1 vstupného zariadenia
- neposkytuje špeciálne prostriedky pre prácu v reálnom čase
- vie priamo využiť 640 KB operačnej pamäte , nad tento rámec je možné prejsť pomocou špeciálnych ovládačov
- je rozdelený na niekoľko častí , ktoré tvoria hierarchickú štruktúru , medzi jednotlivými časťami je definované rozhranie , prostredníctvom ktorého jednotlivé časti systému medzi sebou komunikujú

Jadro operačného systému tvorí strednú vrstvu OS MS – DOS , ktorá je základom celého operačného systému a je nezávislá od technických prostriedkov počítača. Jadro OS je umiestnené v RAM pamäti počítača vo forme súboru MSDOS. SYS. Dôležitou funkciou jadra OS je spravovanie jednotlivých systémových prostriedkov počítača. Množina logicky súvisiacich údajov , ktorá má svoje meno , sa nazýva súbor ( file ). Jednotlivé súbory sú určené svojím menom a príponou. Adresár ( directory ) predstavuje tabuľku , ktorá obsahuje zoznam súborov nachádzajúcich sa na disku pod určeným menom. Adresár obsahuje mená svojich súborov , ich veľkosť, dátum poslednej modifikácie a ďalšie údaje. Stromová štruktúra adresárov predstavuje možnosť vytvoriť na pevnom alebo pružnom disku skupiny súborov , ktoré majú podobné vlastnosti , pod jednotlivými adresármi. Riadiace príkazy operačného systému umožňujú komunikáciu medzi používateľom a počítačom. Spravidla ich vkladáme z klávesnice počítača , pričom sú zobrazované na obrazovke počítača.

Príkazy na prácu s adresármi :
DIR – výpis obsahu adresára – zoznamu súborov
TREE – výpis adresárov a súborov v stromovej štruktúre
CD – určenie alebo zmena aktuálneho adresára
MD – vytvorenie nového adresára
RD – vymazanie adresára

Príkazy na prácu so súbormi :
COPY , COPY CON – kopírovanie súborov
DEL – vymazanie súborov
RENAME – premenovanie súborov
TYPE – výpis obsahu súboru na obrazovku

Počnúc verziou MS – DOS je súčasťou operačného systému aj antivírusová ochrana v podobe 2 programov VSAFE a MSAV. Dokážu identifikovať a v mnohých prípadoch aj odstrániť cca 1200 známych vírusov. VSAFE je rezidentný program a jeho ponuka vykonáva mnoho úloh. MSAV je druhým z antivírusových programov , ktoré sú súčasťou operačného systému MS – DOS .

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk