Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Textový editor T602

Na písanie textov nám slúžia textové editori ( Text 602 , Word , AmiPro , WinText 602 , WordPerfect a iné ). Text 602 je Česko – slovenský program , ktorý umožňuje jednoduchú tvorbu textov na počítači. Pod pojmom tvorba textu rozumieme celý proces spracovania textu od napísania rukopisu cez následné korektúry , až po vytlačenie textu. Minimálna konf. počítača pre T602 je PC – XT/AT , alebo kompatibilný počítač s operačnou pamäťou aspoň 1 MB a 1 disketová mechanika. Kompletná inštalácia T602 obsadí cca 6 MB na disku. Okrem bežných funkcií má T602 navyše tieto možnosti ovládania :
- pomocou „ pull down “ – hlavného menu ( F10 ) ovládaného pomocou kurzorových klávesov alebo Microsoft kompatibilných myší
- vlastnými – skrátenými príkazmi textového editora T602
- skrátenými príkazmi editora Wordstar
- zobrazenie textov s akoukoľvek grafickou kartou ( CGA , EGA , VGA )
- písanie textov rôznymi druhmi písma – štandardné , tučné , kurzíva , podčiarknuté , horný a dolný index , široké a vysoké písmo
- niekoľko druhov klávesníc – ČR , SR totožnú s písacím strojom CONZUL , SPC pre špeciálne symboly , ČEa pre programátorov a štandardnú klávesnicu IBM
- tri druhy riadkovania – 1 ;1,5 a 2
- delenie slov automaticky alebo s potvrdením

Textový editor T602 sa spúšťa z programového riadka operačného systému zadaním povelu : C:/t602. exe .Východiskom pre obsluhu celej hierarchickej štruktúry ovládacieho menu je HLAVNÉ MENU. Toto menu , ako to vyplýva aj zo spodného riadka obrazovky sa inicializuje stlačením klávesu ( F10 ). Ako prvý krok po spustení editora , musíme zadať meno existujúceho alebo nového súboru , s ktorým chceme pracovať. Zadanie mena súboru potvrdíme klávesou ENTER. Ak sme svoj text – dokument už dopísali a chceme ukončiť prácu s textovým editorom , tak dokument uložíme ( stlačením klávesy ( F2 )) .Takýmto spôsobom bude súbor uložený s pôvodným menom , bez možnosti zmeny prístupovej cesty alebo jeho mena. Po uložení súboru na disk inicializujeme HLAVNÉ MENU a prácu ukončíme voľbou KONIEC. Pred začiatkom spracovania textu si nadefinujeme formát dokumentu. V tejto činnosti ide o nastavenie príslušných parametrov , ktoré sú zviazané s vytváraným dokumentom. Na túto činnosť nám slúži ponuka v HLAVNOM MENU – DOKUMENT. Textový editor T602 ponúka 8 druhov písma. Rôzne formáty písma , veľkosti a fonty si možno vyberať ponukou v HLAVNOM MENU – PÍSMO.

V praxi je prepínanie písma považované za veľmi dôležité , a preto nám T602 ponúka skrátený spôsob ovládania. Jednotlivé typy písma je možné voliť kombináciami klávesu ( Alt ) s funkčným kľúčom , ktorého číslo zodpovedá číslu príkazu uvedeného v menu PÍSMA .

Pri úpravách textu napísaného textovým editorom môžeme pracovať s určitou časťou – blokom textu , pričom použijeme ponuku v HLAVNOM MENU s názvom BLOK. Označený blok textu je zobrazený inverznými farbami. Pri označovaní začiatku bloku presunieme kurzor na začiatok označovaného textu a stlačíme kláves ( F7 ) , potom presunieme kurzor na koniec označovaného textu a stlačíme kláves ( F8 ). Textový editor T602 nám ponúka príjemnú prácu s odstavcami. Na túto činnosť slúži príkaz PREFORMÁTOVANIE ODSTAVCA. Dostaneme sa k nemu cez HLAVNÉ MENU ponukou DOKUMENT. Textový editor T602 ponúka okrem iného aj jednoduchú grafickú úpravu. Kreslenie čiar ovládame pomocou kurzorových klávesov ( Up , Down , Left , Right ). Táto ponuka sa nachádza v ponuke HLAVNÉHO MENU v menu TEXT 602 s následnou voľbou „ Rámčeky “. Prechod do štandardného režimu sa zaistí opakovanou aplikáciou príkazu. Treba si zapamätať , že toto prepínanie do grafického režimu sa ovláda klávesmi ( Alt ) ( G ) .

Ak sa v texte často opakuje určitá veta , resp. skupina znakov , môžeme si ju uložiť v podobe makra. Submenu MAKRÁ sa nachádza pod ponukou v HLAVNOM MENU – TEXT 602. Po spustení tohto príkazu sa nám zobrazí menu 5 príkazov pre prácu z makra .

Poslednou ponukou v HLAVNOM MENU je KONIEC. Táto ponuka slúži na ukončenie práce s textovým editorom. Ak nebol doteraz pracovný súbor uložený , zobrazí sa dialógový rámček so správou : Súbor XXX nie je uložený. Uložiť ? Po 1 z odpovedí Áno/Nie sa ukončí práca s textovým editorom T602 s nasledujúcim vrátením sa do operačného systému na miesto , odkiaľ bol textový editor spustený .

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk