Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Klávesnica

Klávesnica


Escape: Esc(anglicky: únik) je to klávesa na prerušenie činnosti a vrátenie o krok späť.

Caps Lock: zatlačením píšeme buď veľké alebo malé písmená.

Shift: po zatlačení píšeme veľké začiatočné písmeno.

Enter: je to príkazová klávesa, ktorá posúva činnosť o krok dopredu. Slúži tiež na výber položky a jej aktiváciu zaškrtnutím.

Insert: vkladá alebo prepisuje znaky. V režime vkladanie sa chybný znak zmaže pomocou klávesy delete alebo baskspace a potom sa napíše nový znak. V režime prepisovanie sa napíše
nový znak automaticky, prepísaním chybného znaku.

Home: kurzor sa presunie na začiatok riadku.

End: kurzor sa presunie na koniec riadku.

Page Up: kurzor sa presunie na začiatok strany.

Page Down: kurzor sa presunie o stránku dole.

Ctrl Page Up: kurzor sa presunie na začiatok textu.

Ctrl Page Down: kurzor sa presunie na koniec textu.

Ctrl+Home: kurzor skočí na začiatok obrazovky.

Ctrl+End: skok kurzora na koniec obrazovky.

Left: Šipka vľavo: kurzor sa posunie o znak vľavo

Righ: kurzor sa posunie o znak v pravo.

Up: kurzor sa posunie o riadok hore.

Down: kruzor sa posunie o riadok dole.

TAB: kurzor sa presunie po stlačení tejto klávesy na jednotlivé tabulačné zarážky.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk