Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Zbernice (BUS)

Zbernice (BUS) – Pod týmto pojmom rozlišujeme sústavu vodičov, ktoré zabezpečujú prenos signálov medzi jednotlivými časťami počítača. Pomocou týchto zariadení môžu jednotlivé komponenty počítača medzi sebou komunikovať
Zariadenia ako sú procesory, pamäte atď. sú prepojené tzv. systémovou zbernicou (CPU BUS). Osobné počítače musia byť ľahko rozšíriteľné o nové prídavné zariadenia, ako sú zvukové karty, radiče diskov a pod. Toto je umožnené pomocou rozširujúcej zbernice, častejšie označovanej len ako zbernica.

Rozlišujeme niekoľko základných typov zberníc, delené podľa spôsobov práce a zapojenia:

- synchrónna zbernica
- pseudosynchrónna zbernica
- multimaster zbernica – dovolujúca busmastering
- lokálna zbernica

Medzi základné parametre patria:

- frekvencia
- priepustnosť
- šírka prenosuPC zbernice

- Zbernica PC Bus: Bola navrhnutá a vyrábaná firmou IBM pre ich počítače typu IBM PC a IBM PC/XT. Má 62 liniek, z toho 8 pre prenos informácií, teda šírku prenosu 8 bit. Na zbernici sú zapojené konektory, tzv. sloty, pre pripojenie rozširujúcich kariet.
Táto zbernica už obsahovala linky žiadaného prerušenia (IRQ – Interupt ReQuest), ktoré boli nevyhnutné v sitúáciach, kedy zariadenie potrebovalo okamžitú a plnú obsluhu procesorom. Tiež bola vybavená kanálmi pre priamy prístup k pamäti (DMA – Direct Memory Access), pre rýchly prenos údajov z pamäti.IRQ liniek bolo 6 a DMA kanálov 3.

- Zbernica ISA (AT Bus): S príchodom nového procesoru 80286 bolo jasné, že zbernica PC Bus už nebude stačiť a hrozí zníženie výkonu celého počítača. Objavuje sa ISA (Industry Standard Architecture). Tento typ bol vyrobený so 16 bitovou dátovou a 24 bitovou adresovou zbernicou, pričom je spätne kompatibilná s predošlým typom. Boli pridané štyri DMA kanály a päť vodičov pre IRQ. Mala kompatibilitu s procesormi od 80286 po 80486, frekvenciu 8MHz.


- Zbernica MCA: MCA (Micro Chanel Architecture) je novou zbernicou pre počítače IBM PS/2. Šírku prenosu mala 32 bitov, avšak v tzv. prúdovom režime dosahovala 64 bitov. Prinášala mnohé nové funkcie, ako napr. busmastering, alebo softvérové nastavenie prídavných dosiek. Nebola ale kompatibilná s ISA a preto sa neujala.

- Zbernica EISA: EISA (Extended Industrial Standard Architecture) prichádza ako odpoveď na MCA, ale so spätnou kompatibilitou s ISA.

Inak neprináša nič nového, šírka toku bola 32 bitov a frekvencia 8MHz.

- Zbernica VL Bus (VESA Local Bus): Klasická lokálna zbernica, schopná pracovať s 32 bitmi. Zaujímavé na nej je, že čím sa osadilo viac kariet, tým viac klesala hodnota maximálnej frekvencie. Jej teoretická hodnota bola 50MHz. Praktická 33MHz. Hoci je kompatibilná s ISA, má prílišnú závislosť od procesoru. Použitá bola pri prvých typoch Pentia.

- Zbernica PCI: Zatiaľ poslednou zbernicou pre PC je PCI (Peripherial Component Interconnect). Pripojenie k systémovej zbernici pomocou tzv. medzizbernicového mostíka prinieslo niekoľko výhod, napríklad použitie aj v iných počítačoch a možnosť meniť úrovne napätia. Šírka prenosu dosahovala 64 bitov, frekvencia 33MHz a priepustnosť 132MB/s (32 bitov), alebo 264MB/s (64 bitov). Podporuje busmastering a novú funkciu Plug and Play.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk