Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

programovacie jazyky

Najskor si musime definovat co je to programovanie. Programovanie je tvoriva cinnost ktoru vykonava programator teda clovek ,ktory pise "navody" na vykonanie urcitej cinnosti, ktore potom vlozi do pamete pocitaca a ten vie v tom okamihu dannu cinnost vykonat ( 'samo. ak je synatx v poriadku :-)' )
K tomu vedu 3 Kroky

1) Definovanie ulohy
2) Vymyslenie postupu, ktoym ulohu vyriesime
3) Realizacia postupu riesenia pocitacom

Pri tejto odbornej cinnosti pouzivame odbornu terminologiu

-Algoritmus - opis pracovneho postupu.Je to presne definovaná konečná
prípustné vstupné hodnoty získame po konečnom počte krokov odpovedajúce výstupné hodnoty.
-Procesor - Prvok kt. dany algoritmus vykonava. (Typickym procesorom je pocitac)
-Program - algoritmus zapisany v jazyku pocitaca tak ze ho procesor dokaze okamzite vykonavat
-Programovaci jazyk - je to specialny jazyk v ktorom programator dokaze pomerne lahko vyjadrovat algoritmy, ktore pocitac bez vecsich problemov pochopi.Kazdy programovaci jazyk obsahuje tzv. PREKLADAC(Compilator)Programátor mu predloží program zapísaný v programovacom jazyku ( zdorjovy kod ) a prekladač ho spracuje a vydá ten istý program , ale už v tvare vhodnom k priamemu spracovaniu počítačom ( cielovy (strojový) kód, alebo len KÓD PROGRAMU.), Kazdy jazyk je definovany syntaxou(skladba) a semantikou(vyznamom)
-Syntax jazyka určuje prípustné postupnosti základných symbolov bez ohľadu na ich zmysel.
-Semantika priraďuje každej syntakticky správnej postupnosti základných symbolov ich význam.


Evolucia Jazykov
-V prvom období existencie počítačov bol programovacím jazykom výhradne STROJOVÝ KÓD, nazývaný tiež
strojový jazyk. Bola to "reč čísel". Pomocou tohoto jazyka sa písali programy vždy pre konkrétny typ počítača. Nevyhodou bola jednak neprenositelnost na iny typ pocitaca a jednak zlozitost(ciselny zapis prikazov do strojoveho jazyka)
-Numericky zapis bol nepohodlny a tak sa preslo do alfanumerickeho(symbolickeho) zapisu. Vznikli tak dolezita trieda programovacich jazykov - ASSEMBLY LANGUAGES (jazyk symbolickych instrukcii - JSI ) Prekladac symbolickych instrukcii sa vola ASSEMBLER.
schema: Program v JSI -> ASEMBLER -> strojovy kod
Vyhodou takehoto programovania je rychlost, moznost programovania na ele. urovniach a jeho nevyhnutnost pri tvorbe OS a nevyhodou je strojovo zavislost.
-Dalsou triedou su Vyssie programovacie jazyky(VPJ).

Vznikli na zaklade potreby odstranit srojovu zavislost a zvysit zrozumitelnost pre uzivatela. Prekladace VPJ sa nazyvaju KOMPILATORY.Vstupnym udajom je pre kompilator zdrojovy program(zdrojovy kod).Vystupnym udajom je program v strojovom jazyku(cielovy kod). Analogicky hovorime o zdrojovom a cielovom jazyku.
schema: Porogram vo VPJ -> KOMPILATOR -> program v JSI -> assembler -> program v strojovom jazyku.
Delenie podla typu
Neskor sa jazyky delit podla typu a vyuzitia. Pozname Objektovo orientovane jazyky,funkcionalne, proceduralne a jazyky pre logocke programovanie.
Objektovo orientovane jazyky
Objektovo orientovaným programovaním sa bežne označuje prístup, keď programátor nedefinuje len typ datových štruktúr, ale aj operácie ktoré sa dajú nad nimi vykonávať. Popis objektovo orientovaného programovania a objektovo orientovaného jazyka nie je definične daný a preto sa jeho formulácia líši od autora k autorovi.
- C++
- Java
Java je objektovo orientovaný programovací jazyk vytvorený firmou Sun Microsystems.Hlavnou výhodou Javy je jej platformová nezávislosť a bezpečnosť. Pozor, na rozdiel od JavaScriptu je Java kompilovaný jazyk.
-ObjectiveC
Objective-C je kompilovaný programovací jazyk, ktorý má základy v C, C++ a Smalltalku.Pre Objective-C je ďalej typické aj dynamické určovanie typov a možnosť pridávania tried a typov za behu programu.
-JavaScript
JavaScript je objektovo orientovaný programovací jazyk, ktorý patrí medzi najčastejšie využívané skriptovacie jazyky na strane klienta. Využíva sa najmä na kontrolu údajov z dotazníkov, či na zvýšenie interaktivity pavučinových stránok. -PHP (Personal Home Pages)
PHP je výkonný objektovo orientovaný skriptovací jazyk používaný na strane servera. Programy jazyka PHP sa vpisujú priamo do HTML kódu. PHP sa využíva na generovanie dynamických HTML stránok. Jeho nespornou výhodou je jednoduchá syntax podobná programovaciemu jazyku C, ako aj podpora rôznych databázových serverov.
-Phyton
Python je jednoduchý, objektovo orientovaný programovací jazyk. Prednosťou tohto jazyka je práca s vysoko-úrovňovými údajovými typmi, či dynamické určovanie typov premenných. Python je voľne šíriteľný programovací jazyk, vďaka čomu je na Internete dostupných množstvo knižníc pre najpoužívanejšie platformy (UNIX, Windows). Výhodou programovacieho jazyka Python je možnosť rozširovania jeho interpretu o nové funkcie, alebo typy jednoduchým pridaním modulu naprogramovaného v jazyku C/C++.
-Eiffel
Eiffel je čistý objektovo orientovaný jazyk.

Eiffel je založený na objektovo orientovanom programovaní a kontrole (spracovaní) kódu kompilátorom pre určenie vzťahu tried. Eiffel umožňuje viacnásobné a opakované dedenie, abstraktné triedy a zhluky tried. Eiffel podporuje dynamické určovanie typov (aj objektov), stále (perzistentné) objekty, "garbage collector". Eiffel je možné rozširovať o moduly napísané v iných jazykoch.
Proceduralne jazyky
Proceduralne jazyky nemusia obsahovat objekty s vlastnostami a udalostmi, su PJ ktorou najvyssou zlozkou byva procedura alebo jednotka zahrnujuca jeden alebo viac procedur. Vacsina z nich funguje na roznych platformach.
-C
Jazyk C je univerzálny programovací jazyk, ktorého počiatky siahajú do konca sedemdesiatych rokov. Jazyk C pracuje priamo len so základnými dátovými typmi (číslo, znak). Vďaka štandardu ANSI C sú programy napísané v tomto jazyku prenositeľné na ľubovoľnú platformu s minimálnymi zmenami zdrojového kódu.
-Fortran (FORmula TRANslation)
Fortran bol pôvodne procedurálny programovací jazyk. Súčasný Fortran už podporuje prácu s objektmi. Aj keď Fortran vznikol už v 50-tych rokoch minulého storočia, stále sa hojne využíva vďaka množstvu existujúcich knižníc. Fortran sa využíva hlavne na vedecké výpočty. Pre fortranovský program je typické prísne formátovanie programu a hojné využitie príkazu GOTO.
-COBOL (COmmon Business-Oriented Language)
Cobol je programovací jazyk určený pre jednoduché výpočty nad väčším množstvom údajov. Cobol zaviedol vo svojej dobe do programovacích jazykov štruktúru záznamu (record). Jeho nespornou výhodou je formu programov, ktorá je pomerne blízka prirodzenému jazyku.
-BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code)
BASIC je pôvodne kompilovaný procedurálny jazyk (Dartmouth BASIC), aj keď väčšina z používaných dialektov je interpretovaná. Basic je vhodný pre študentov a začínajúcich programátorov a preto sa využíva pri výučbe. S BASIC-om a jeho novšou verziou (Visual BASIC) sa stretnete najmä pod os Win.. .Visual BASIC podporuje už samozrejme prácu s objektmi a má niektoré ďalšie črty moderných programovacích jazykov.
-Ada
Ada vhodná na vytváranie väčších aplikácii.Ada podporuje paralelné programovanie, objektovo orientované programovania (Ada 95). Programy v tomto jazyku sú podobné tým napísaným v Pascale
-AWK (Aho, Weinberger, Kernighan)
AWK je interpretovaný jazyk známy z UNIX-ovského prostredia. Jeho veľkou výhodou je syntax podobná C-čku, voľnosť pri práci s premennými (bez deklarácie premenných, implicitné určovanie typov). AWK podporuje prácu s regulárnymi výrazmi, asociatívnymi poliami.

Vďaka týmto črtám je AWK vhodné pre rýchle písanie menších programov na spracovanie textových súborov.
Fukcionalne jazyky
väčšina funkcionálnych jazykov je založenich na použití lambda foriem (lambda calculus). Vo funkcionalnych jazykoch je monozina funkcii komunikujucich predavanim hodnot.Casto sa vyuzivaju na zapis matematickich algoritmov a na vyucbu.
-Lisp (LISt Processor)
je programovací jazyk vhodný na spracovanie zoznamov. Celý program v lispe je vlastne zoznam.
-Miranda (tm)
Miranda je čisto funkcionálny jazyk s volnejšou sémantikou. Miranda bol prvý funkcionálny jazyk určený nie pre výuku, ale ako komerčný produkt. Miranda sa teda používala pri implementácii väčších komerčných systémov. V Mirande je dokonca napísaný aj operačný systém KAOS.
-Sisal (Streams and Iteration in a Single Assignment Language)
Sisal je čisto funkcionálny jazyk (program pozostáva len z definícii a volaní funkcií) s automatickým detekovaním a využívaním paralelizmov určený najmä pre vedecké výpočty. Novým používateľom Sysale môže pomôcť jeho jednoduchá syntax podobná
Jazyky pre logické programovanie
Vyuzivany matematicky zapis.Najcastejsie pouzivane pre AI
-Prolog (PROgramming in LOGic)
Prolog je interpretovaný logický programovací jazyk. Prolog je založený na predikátovom počte prvého rádu (len na hornových klauzulách). Základom programovania v prologu je substitúcia premenných, rekurzia a spätný chod. Prolog má svoje využitie najmä v systémoch umelej inteligencie. Malé programovacie jazyky
Malé jazyky sú vizuálne intuitívny, jednoduchý a silný nástroj na uvedenie študentov do sveta programovacích jazykov. Sú dobrým základom pre všeobecné počítačové umenie.

Poskytujú nahliadnutie do programovania pre bežného človeka a učia algoritmickému mysleniu.
-Karel-3D (Hvorecký, 1992, Slovensko)
Robot sa pohybuje v rojrozmernom priestore (pôvodný Karel sa pohyboval v rovine).Robot je ovládaný v troch režimoch: klávesmi v priamom režime, príkazmi v dialógovom režime, alebo vlastnými príkazmi v editovacom režime.
-Marta (Calabrese, 1989, Taliansko)
Martu môžeme ovládať šípkami, čo je veľmi vhodné najmä pre menších žiakov.Vie postaviť svoj vlastný mikrosvet.Môže byť riadená “potme”, keď nevidno prekážky a značky.Pomerne jednoducho sa dajú definovať nové príkazy a operácie písaním logovských procedúr.Programovať možno na viacerých úrovniach: priamy jednoriadkový režim, viacriadkový režim a editovací režim.
-Jozef the Robot (Tomek, 1982-1983)
Je kombináciou jazykov Karel a Logo, používa konštrukcie minijazykov.Jeho filozofia spočíva v príprave malých programátorov na vytváranie programov vo “veľkom” jazyku.
-Wayfarer (Kouchnirenko, 1988)
Navrhnutý pre kurz programovania študentov Katedry mechaniky a matematiky Moskovskej Štátnej univerzity.Hlavným cieľom bolo zaujať študentov hneď od prvej hodiny množinou zaujímavých problémov.Úlohy rieši pohybujúci sa Wayfarer, ktorý vie označovať políčka pomocou jazyka “Mini”.
-Turingal (Brusilovsky, 1991)
Malý jazyk, vytvorený v roku 1983, pre študentov Počítačovej katedry Moskovskej Štátnej univerzity.Poskytuje kontrolu turingovho stroja, ktorý pracuje s páskou symbolov.Základné operácie jazyka sú jednoduché a názorné - pohyb vľavo a vpravo po páske, písanie symbolov na pásku.Jazyk ponúka riadiace štruktúry (podmienené vykonávanie a cykly) a tvorbu podprogramov s podobnou syntaxou a sémantikou ako v jazyku Pascal.
-Tortoise (Brusilovsky, 1994)
Vytvorený pre 14 - 15 ročných študentov ruských škôl.Podobá sa Turingalu. Je však upravený tak, aby bol atraktívny pre mladých študentov. Napr. páska so symbolmi je reprezentovaná dvojrozmerným poľom symbolov.

Historia VJP
-1954 - 57 FORTRAN - Bol určený len pre jednu oblasť aplikácií - vedecko technické výpočty. Bol ovplyvnený architektúrov počítača IBM.
-1960 ALOGOL60 - Bol to prvý programovací jazyk s jasne definovanou logickou štruktúrou a ovplyvnil celý rad programovacích jazykov,ktoré vznikali v 60. rokoch.
-1962 COBOL - jazyk pre oblasť hromadného spracovania dát.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk