Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

PC

Pojem osobný počítač sa začal objavovať na prelome 70. a 80. rokov. Rozvojom elektroniky vznikla nová skupina prostriedkov výpočtovej techniky - mikropočítače. Mikropočítače sa veľmi nelíšia od stredných a minipočítačov. Rozdiel je v tom, že mikropočítač má celú základnú jednotku vyrobenú ako jeden integrovaný obvod - mikroprocesor.
V roku 1981 firma IBM vstúpila na trh mikropočítačov s osobným počítačom IBM PC (PERSONAL COMPUTER). Jeho prínosom je, že je konštruovaný ako stavebnica. Základná jednotka obsahuje základnú dosku s mikroprocesorom a s najdôležitejšími obvodmi. Ostatné obvody sú umiestnené v základnej jednotke na prídavných doskách (kartách).
Základnou elektronickou súčiastkou počítačov IBM je mikroprocesor INTEL. Mikroprocesory sa líšia dvoma vlastnosťami - frekvenciou a počtom bitov. Prvým počítačom typového radu bol počítač IBM PC, ktorý mal mikroprocesor INTEL 8088. Ďalšími počítačmi vo vývojom rade sú:
· IBM PC/XT (eXtended Technology-rozšíriteľná) - mikroprocesor i8086
· IBM PC/AT (Advanced Technology-pokročilá) - mikroprocesor i80286
· IBM PC 386 - mikroprocesor i80386
· IBM PC 486 - mikroprocesor i80486
· IBM PC Pentium – mikroprocesor Pentium

Stavebnicová koncepcia počítačov IBM PC umožnila iným výrobcom vyrábať prídavné zariadenia pre tieto počítače. Rad svetových firiem produkuje počítače plne programovo a technicky zlúčiteľných s počítačmi firmy IBM. Výrobky iných firiem, ktoré sú odvodené od osobných počítačov radu IBM PC sa nazývajú počítače kompatibilné (zlúčiteľné) s počítačmi IBM PC.
Kompatibilita (zlučiteľnosť) počítačov je vlastnosť rôznych technických a programových prostriedkov, ktorá umožňuje vzájomnú zameniteľnosť alebo prepojenie do jedného systému.
Konfigurácia je zostava osobného počítača. Môže byť štandardná alebo rozšírená. Štandardná konfigurácia PC je tvorená tromi základnými konštrukčnými prvkami:
1. monitorom
2. centrálnou (systémovou) jednotkou
3. klávesnicou
Toto je najmenšia možná konfigurácia, kedy je počítač schopný komunikovať s užívateľom. Ďalšie prídavné zariadenia, ako napr. myš, tlačiareň, plotter a pod., nie sú nevyhnutne potrebné. Tvoria tzv. rozšírenú konfiguráciu.

Poznámka:
Aby mohol výrobca realizovať do tej istej základnej počítačovej skrinky rôzne konfigurácie daného počítača, prípadne aby rôzni výrobcovia mohli dodávať rôzne doplňujúce komponenty do rôznych počítačov, bola pri stavbe počítačov zobratá za základ modulárna výstavba.

Ako si ju predstaviť? Pomôžeme si príkladom z oblasti spotrebnej elektroniky. Každý si vie predstaviť hudobnú vežu. Jej základom je zosilňovač a k nemu môžeme pripájať jednotlivé komponenty - moduly hudobnej veže, magnetofón, gramofón,.. Stačí, ak vybraný komponent vložíme do veže a prepojíme jeho spojovacie káble so zosilňovačom. Týmto istým princípom sa rozširuje základná konfigurácia počítača. Jednotlivé komponenty - moduly tvoria dosky plošných spojov, ktoré majú normalizovaný rozmer a nazývajú sa "karty". Každá karta je ucelená jednotka, schopná realizovať nejakú činnosť. Základ počítača tvorí karta s procesorom, ku ktorej sa pomocou konektorov môžu pripájať ďalšie karty (napr. karta pre sériový výstup, karta pre pripojenie počítača do siete,...). Druhy a množstvo pripojených kariet ku karte s procesorom určujú konfiguráciu daného počítača.
OSOBNÝ POČÍTAČ (PC) je mikropočítač, ktorý slúži na uspokojovanie potrieb jednej osoby, jedného užívateľa. Je nenáročný na prostredie. Užívateľ pracuje s počítačom v interaktívnom – dialógovom režime.
Z technických parametrov PC sú najdôležitejšie:
· použitý mikroprocesor (8-bitový, 16-bitový, 32-bitový, 64-bitový)
· veľkosť operačnej pamäte RAM (1,2,4,8,16,32, 64 MB) Random Access Memory - pamäť s ľubovoľným prístupom, ktorú možno čítať, mazať, zapisovať do nej
· veľkosť permanentnej pamäte ROM (256,512 kB) Read Only Memory - permanentná pamäť, ktorú možno len čítať
· druh a počet disketových jednotiek (5,25", 3,5")
· prítomnosť veľkokapacitnej pamäte s pevným diskom
· druh zobrazovacej jednotky, tlačiarne, klávesnice
· prítomnosť alebo doplniteľnosť o rôzne vstupno-výstupné rozhrania (interface), modem, myš, zvuková alebo sieťová karta a pod.

KLASIFIKÁCIA PC
1. podľa dĺžky spracovávaného slova (v závislosti od použitého mikroprocesora):
· 8-bitové
· 16-bitové
· 32-bitové
· 64-bitové

2. podľa počtu užívateľov:
· jednoužívateľské
· viacužívateľské

3. podľa prevedenia (typu skrinky):
Vo väčšine prípadov predstavuje počítač plechová alebo plastová skrinka, ktorá môže mať tvar menšej či väčšej veže alebo plochej ležatej krabice. Tvar a veľkosť skrinky určí, akým spôsobom môžete umiestniť počítač na pracovnú plochu. Podľa tohoto hľadiska môžeme PC deliť na:
Ř stolové - sú určené pre prácu pri pracovnom stole; môžu mať prevedenie:
· naležato - plochá skrinka (ang. desktop) môžete umiestniť na stôl a postaviť na ňu monitor
· nastojato – vežová skrinka (ang.

tower) je možné postaviť vedľa monitora, ale je možné umiestniť ju na podlahe pod pracovným stolom (hrozí však väčšie nebezpečenstvo poškodenia). Poznáme tri prevedenia týchto krytov: minitower (najnižšie), miditower, bigtower (najvyššie)
Ř prenosné – u nich sú základná jednotka, klávesnica i monitor spojené do jedného celku vyrobené tak, aby bolo počítač možné ľahko prenášať, resp. používať hocikde a hocikedy; pracujú aj na napájanie zo siete aj na napájanie batériami. Patria k nim:
· laptopy sú osobné počítače „na kolená“. Majú veľkosť kufríka a hmotnosť 6-7 kg. Displej je sklápací vyrobený väčšinou ako LCD-displej, t. j. technológiou tekutých kryštálov podobne ako u kalkulačiek alebo digitálnych hodiniek
· notebooky sú osobné počítače veľkosti knihy. Ich hmotnosť je spravidla 2-3 kg. Nevýhodou je veľkosť pevných diskov (od 20 MB do 120 MB).
· palmtopy sú označované ako osobné počítače „do dlane“. Majú veľkosť väčšieho zápisníka. Namiesto diskov používajú pamäťové RWM-karty.

Na čo slúžia tlačidlá a čo signalizujú kontrolky ? ? ?
Na prednom paneli každej systémovej jednotky sa nachádzajú kontrolky a tlačidlá. Počet a rozmiestnenie kontroliek na prednom paneli závisí od typu počítača a od firmy, ktorá ho vyrába.

Tlačidlá:
· POWER - sieťový vypínač slúži na zapnutie/vypnutie počítača
- pamätajte si, že ho máte používať čo najmenej
- ak prerušíte prácu na hodinku, počítač nevypínajte; neustále
zapínanie a vypínanie rozhodne vášmu PC neprospieva
· RESET - „tlačidlo poslednej záchrany“ v prípade, že počítač prestane reagovať (tzv. „zamrzne“). V prípade potreby vám umožní reštartovať (znovu spustiť počítač bez toho, že by ste ho museli vypnúť a znovu zapnúť. Najšetrnejší voči počítaču je použitie trojkombinácie Ctrl+Alt+Del. · TURBO - tlačidlom sa zapína a vypína turbo režim (neplatí pre Pentium)

Kontrolky:
· POWER - ak kontrolka svieti, tak je PC zapnutý
· H.D.DISK - kontrolka svieti len vtedy, ak sa vykonáva čítanie alebo zápis na
pevný (hard) disk
· TURBO - ak svieti táto kontrolka, počítač pracuje v turbo-režime

Svietiace kontrolky pri disketových jednotkách alebo jednotke CD-ROM signalizuje prácu s týmito médiami. Nikdy nevypínajte počítač, pokiaľ je pevný disk alebo disketová mechanika v činnosti!

Zámok klávesnice:
· slúži na odpojenie klávesnice od počítača
· počítač sa správa tak, ako keby klávesnica nebola pripojená vôbec
· používame v prípade, ak chceme zamedziť využívanie počítača neoprávneným užívateľom

Zapnutie počítača:
1. zapnutie obrazovky – ak nie je priamo prepojená so základnou jednotkou
2.

zapnutie systémovej jednotky - hlavným vypínačom POWER
Po zapnutí počítača je automaticky testovaná operačná pamäť a ostatné periférne jednotky a potom sa automaticky zavedie operačný systém.
Vypnutie počítača:
1. vypnutie systémovej jednotky - tlačidlom POWER
2. vypnutie obrazovky.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk