referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ondrej, Andrej
Streda, 30. novembra 2022
Rozdelenie počítačov
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: stiby
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 618
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.7
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 4m 30s
Pomalé čítanie: 6m 45s
 
Oblasti použitia počítačov
1. pri riešení vedecko-technických úloh (výpočtové strediská pri vysokých školách, výskumné ústavy)
2. pri hromadnom spracovaní údajov (štatistika, účtovníctvo, bankovníctvo,evidencia obyvateľov,...)
3. pri riadení rôznych technologických procesov (riadenie výroby ocele, cementu,...)
4. v nevýrobných oblatiach, napr. v oblasti školstva (školské výpočtové strediská, školské laboratóriá), zdravotníctva, kultúry, športu, ...

Rozdelenie počítačov
1. Podľa spôsobu zobrazenia informácií a účelu ich použitia môžeme počítače rozdeliť na:
a) analógové
ü používajú pre sledovanie javu spojitý priebeh nejakej fyzikálnej veličiny,
ü spracúvajú analogové hodnoty, ktoré sú väčšinou reprezentované veľkosťou elektrického napätia,
ü riešia matematicky formulované úlohy, najmä z oblasti automatizačnej a regulačnej techniky, pre riadenie technologických procesov a pod.,
ü napr. analogový výstup majú ručičkové hodinky;
b) číslicové
ü pre sledovanie javu používajú vopred pripravené číslicové (digitálne) hodnoty
ü riešia úlohy v oblasti vedeckotechnických výpočtov, ekonomických výpočtov, riadenia strojov...,
ü napr. číslicový výstup majú digitálne hodiny;
c) hybridné
ü majú vlastnosti aj analógových aj číslicových počítačov.

2. Podľa spôsobu použitia môžeme počítače rozdeliť na:
· univerzálne počítače - používajú sa na riešenie úloh rôzneho typu
· špecializované počítače - používajú sa na riešenie úloh jedného typu.

3. Podľa režimu práce môžeme počítače rozdeliť na počítače pracujúce v režime:
· v dávkovom režime - angl. BATCH PROCESSING - historicky staršia forma spracovania, kedy užívateľ je fyzicky oddelený od počítača. Jej podstata spočíva v tom, že vstupné dáta sa zhromaždujú za určité časové obdobie do dávky, ktorá sa potom naraz spracuje. Dáta, ktoré prídu po stanovenom termíne, budú spracované v nasledujúcej dávke.
· v interaktívnom režime - užívateľ je v trvalom kontakte s počítačom. Podmienka: po obdržaní vstupov výstupy musia byť k dispozícii v rámci požadovaného časového intervalu (milióntiny sekundy, minúty, hodiny - závisí to od typu aplikácie), napr. rezervácia leteniek, prevádzka výrobnej linky, ...

4. Podľa ceny a výkonnosti sú to:
· mikropočítače – najlacnejšie a najmenej výkonné počítače
· minipočítače
· strediskové počítače
· superpočítače.

5. Klasifikácia počítačov podľa generácií:
Obdobie priemyselnej veľkovýroby počítačov sa delí na etapy vývoja na tzv.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Galéria k článku [1]
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.