Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Základná jednotka

Štandardnú konfiguráciu PC tvorí monitor, klávesnica a základná (systémová) jednotka. Súčasťou základnej jednotky sú:
1. kryt počítača so stabilizovaným zdrojom napätia
2. základná procesorová doska (karta)
3. prídavné karty
4. vnútorná pamäť
5. diskové zariadenia

Kryty PC
Osobný počítač triedy PC môže mať niekoľko prevedení, t. j. môže mať kryty niekoľkých typov, v závislosti od toho, či sú to stolové alebo prenosné počítače. Vo všeobecnosti možno rozdeliť kryty stolových počítačov na dve základné skupiny:
1. prevedenie naležato - DESKTOP
2. prevedenie nastojato – TOWER (mini-tower, midi-tower, big-tower)
Okrem týchto prevedení sa v súčasnosti vyrábajú aj počítače, kde základná jednotka, klávesnica a monitor sú spojené do jedného celku. Dajú sa ľahko prenášať, používať hocikde a kedykoľvek, sú napájané batériami alebo majú napájanie zo siete. Takéto počítače nazývame prenosné počítače (laptopy, notebooky, palmtopy).

Základná procesorová doska
Označuje sa aj ako matičná doska alebo angl. motherboard. Na základnej doske sú umiestnené tieto súčasti:
1. mikroprocesor
2. pamäť
3. zbernice
4. sloty
5. matematický koprocesor

Mikroprocesor – CPU – Central Processing Unit
Je "srdce" a "rozum" celého počítača; podľa typu použitého mikroprocesora sa rozlišujú aj jednotlivé typy PC. Základným výrobcom je firma INTEL, v súčasnosti ich vyrába súbežne s ďalšími firmami, napr. AMD (Advanced Micro Devices) - amer. výrobca čipov procesorov 486. Mikroprocesor novej generácie vie všetko, čo jeho predchodcovia, ale má mnoho nových vlastností.

Pamäť - v ktorej sa umiestňujú údaje a programy

Zbernice
Úlohou mikroprocesora je vykonávať inštrukcie - príkazy a zaistiť prenos dát medzi jednotlivými časťami počítača. Cesty, ktorými sa presúvajú údaje, sa nazývajú zbernice. V PC sa nachádzajú 3 typy zberníc: údajové, adresné a riadiace.
· údajové - slúžia na prenos údajov medzi jednotlivými jednotkami počítača
· adresné - tieto zbernice sú určené najmä pre zrýchlenie práce so zobrazovacou kartou a ďalšími vstupno/výstupnými zariadeniami.
· riadiace - pri nastavenej adrese na adresnej zbernici môžu dáta prechádzať cez dátovú zbernicu buď z procesora do pamäti alebo naopak.

Riadiaca zbernica teda určuje smer, ktorým budú dáta na dátovej zbernici posielané a súčasne určuje, či budú dáta smerované do pamäti alebo vstupno/výstupných jednotiek.
Sloty
Sú miesta, do ktorých sa zasúvajú prídavné dosky (karty), podľa potrieb užívateľa počítača

Matematický koprocesor
Je špeciálny integrovaný obvod určený na rýchle výpočty a je nápomocný hlavnému mikroprocesoru. U počítačov PC/486 a PC/586 je matematický koprocesor súčasťou mikroprocesora.

Okrem šírky spracovávaného slova je dôležitým faktorom pri hodnotení základnej procesorovej dosky a tým aj celého počítača aj rýchlosť spracovania údajov v mikroprocesore. Udáva sa väčšinou ako taktovacia frekvencia mikroprocesora v megahertzoch MHz. (1 Hz = 1 operácia za sekundu).

Prídavné karty
Výhodou osobného počítača je, že je konštruovaný ako stavebnica. Základná jednotka obsahuje základnú dosku s mikroprocesorom a s najdôležitejšími obvodmi. Ostatné obvody sú umiestnené v základnej jednotke na prídavných doskách (kartách), ktoré sa zasúvajú do slotov na základnej doske.

V každom počítači sa môžeme stretnúť s troma prídavnými kartami, ktoré zabezpečujú základné funkcie počítača:
1. karta pre vstup a výstup (angl. input/output alebo I/O) – má obvykle:
a. jeden alebo dva sériové porty (na počítači je to konektor s kolíkmi, na ktorý možno pripojiť napr. myš)
b. a jeden alebo dva paralelné porty (na počítači je to konektor s dierkami, na ktorý možno pripojiť napr. tlačiareň)
1. grafická karta (video-karta) -: prídavná doska pre zobrazovanie údajov na monitore
2. ovládač pevného disku (HDD – radič) a ovládač (FDD – radič) disketových jednotiek

Existuje veľké množstvo ďalších prídavných kariet, ktoré zabezpečujú nadštandardné funkcie počítača (tvorbu a prehrávanie zvukov, zrýchlenie grafického výkonu, prehrávania videa a televízie atď.):
· game-port: karta na pripojenie joysticka (pákového ovládača), ktorá sa používa pri niektorých hrách, na počítači konektor s dierkami
· sieťová karta: používa sa vtedy, ak chceme pripojiť PC do počítačovej siete
· zvuková karta: je súčasťou multimediálneho PC, možno k nej pripojiť slúchadlá, reproduktory, mikrofón aj joystick
· UPS monitorovacia karta: karta na sledovanie stavu zdroja nepretržitého napätia UPS (Uninteruptible Power Supply)
· ďalšie prídavné karty: karty pre ovládanie streamera, scannera, fax/modemové karty, a pod.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk