Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Napájacie zdroje na PC

Každé zariadenie musí byť zásobované elektrickým prúdom a napätím a na to nám pri počítačoch slúžia napájacie zdroje ( na obrázku 1 ). Case - počítačová skriňa
Do počítačovej skrine treba umiestniť zdroj napätia, základnú dosku s procesorom a pamäťami, doplnkové karty a 3,5" a 5,25" zariadenia. Základom každej počítačovej skrine sú tlačítka na prednom panely, ďalej šachty pre disketové, CD, DVD mechaniky a iné interné zálohovacie zariadenia. Väčšina skríň obsahuje pod šachtami LED diódy, ktoré nás informujú o stave napájania a práci pevných diskov. Na zadnej strane nájdeme otvory pre výstup portov základnej dosky (COM, LPT, PS2, USB), ďalej otvory pre výstupy zdroja a prídavných kariet v zberniciach (ISA, PCI, AGP). Skrinky môžeme rozdeliť na Desktop a Tower.
· Desktop: Výhodou Desktop je dostatočná veľkosť pre neskoršie rozširovanie a dostatočné chladenie. Nevýhodou je nutnosť jeho umiestnenia priamo na pracovný stôl, väčšinou pod monitor. Zaberá značnú časť pracovnej plochy. Nosnosť skriniek je navrhnutá tak, aby uniesli tiaž až 17’ monitorov. Modifikácie sa delia na Slim a Super Slim. · Tower: Model Tower je akoby preklopenie Desktopu na bok. Vnútorným priestorom sa teda veľmi od Desktopu nelíši, rovnako má vhodné prúdenie vzduchu, ktoré zabezpečuje vetranie. Táto skriňa sa stavia vedľa monitora, často do pripravenej police pracovného stola či priamo na zem. Tower býva vo variantoch Mini, Midi, Middle a Big podľa vonkajšej prístupnosti k 5,25" pozíciám. Napr. Miditower ich má mať tri. · AT vs. ATX. Rozdiely? Pri ATX sú konektory na pripojenie periférií integrované priamo na základnej doske (zjednodušuje montáž), obsahujú konektory pre štandartné rozhrania plus dvojicu konektorov USB a na pripojenie klávesnice a myši slúži konektor PS/2, elektronicky spínaný zdroj a jeden dvojradový dvadsaťpinový napájací konektor. Hlavný vypínač je nearetačné tlačítko. Štandart AT má porty vyvedené mimo základnú dosku do voľných otvorov pre karty pomocou káblikov, napájací zdroj sa k doskám AT pripája prostredníctom dvojice šesťžilových káblov, zdroj je mechanicky spínaný a má dva jednoradové konektory P8 a P9. Vypínač je tlačítkový, aretačný. Nákup skrine je ovplyvnený formátom základnej dosky. Do ATX skríň môžeme inštalovať AT aj ATX základné dosky. AT skrine sú lacnejšie, po vypnutí sú absolútne odpojené od elektrickej siete. Prerušenie toku elektrického prúdu do ATX skríň možno dosiahnuť vypínačom na zadnej stene zdroja.

Základné rozmery skríň (výška x šírka x hĺbka v mm):
Desktop 160 x 430 x 395 Minitower 350 x 175 x 430 Bigtower 680 x 230 x 450

Zdroj
Lacnejšie verzie skríň sú vybavené napájacím zdrojom 200W. K dispozícii sú aj zdroje 300W s namontovaným prídavným ventilátorom pre lepšie chladenie. Typ napájacieho zdroja je závislý na skrini PC. Priemyselným štandartom sú PC/XT, AT/Desktop, AT/Tower a ATX. Dnes sú najčastejšie hlavne posledné dva typy v rôznych výkonových variantoch. Kvalitné napájacie zdroje by mali udržať váš počítač v chode aj za situácie, keď napätie poklesne na 80V po dobu 2 sekúnd alebo pri poklese na 70V na pol sekundy. Podobne má zdroj uchrániť počítač pred poškodením aj ak dôjde k úplnému výpadku prúdu či špičke až 2500V

Zdroj na Pentium radu 4

200W zdroje sa používajú v spínacej časti pár tranzistorov ekvivalentných typov BUT11AF (celoplastové puzdro SOT186 ), ktoré majú nižší max. prúd a horšie chladenie vďaka puzdru, pre výrobcu je výhodou ľahká montáž na chladič (celoplastové púzdro je už izolované)
230W zdroje sa výrazne nelíšia od svojich 200W kolegov, len spínacie tranzistory sú ekvivalentné typu BUT11A (púzdro TO220 s kovovou chladiacou plochou), ktoré sa montujú na chladiče cez teflonovú izolačnú podložku namazanú tepelne vodivou silikonovou pastou ( silikonová pasta pre elektrotechniku, tepelne vodivá, el. izolujúca)
250W zdroje majú väčší feritový transformátor, pár spínacích tranzistorov je vo veľkom púzdre SOT93 (dvakrát väčšia kovová chladiaca plocha TO220)

Zapájaqnie zdroja:
Ako prvé k zdroju pripájame základnú dosku. Konektor nachádzajúci sa na zdroji k tomuto účelu môže byť typu AT, alebo ATX. V prípade ATX-ového konektora sa nemôžeme v jeho zásuvnej polohe zmýliť. Ak však nájdete na zdroji typ AT, skladajúci sa z dvoch konektorov P8 a P9, dôsledne dbajte, aby po zasunutí do konektora základnej dosky mali tieto konektory čierne vodiče pri sebe. V prípade omylu poputuje vaša základná doska do nenávratna.
Pri niektorých typoch počítačov sa môžete pri zdrojoch stretnúť s atypickými druhmi jedného konektoru AT, ktorého účelom je práve predídenie spomínaného omylu výmeny P8 a P9 konektorov.

Chladenie zdroja :
Chladenie zdroja je zabezpečované ventilátorom, v lepších prípadoch ovládaným termistorom. Na väčšine zdrojov sa nachádza prepínač vstupného napätia 110V/220V nastavený na 220V. Jeho prepnutie do nesprávnej polohy poškodí zdroj a niektoré komponenty počítača. Najčastejšími poruchami zdroja býva vydraté ložisko ventilátora chladenia, mäkké napájanie, alebo úplná nefunkčnosť zdroja. Ventilátor môžeme bez väčších problémov vymeniť sami.

Ostatné poruchy neodporúčam odstraňovať bez hlbších znalostí elektrotechniky

Použitie jednotlivých napájacích napätí

: + 12 V- výkonové časti disketových mechanik , ventilátory , sériové porty, prístupné na zberniciach ISA , PCI (zvukové karty)
: - 12 V- sériový port , prístupné na zberniciach ISA , PCI (meriace karty)
: - 5 V- prístupné na zbernici ISA , toto napätie používali staršie generátory kmitočtu
: + 5V- riadiace časti disketových mechanik , napájanie zberníc ISA , PCI , zdroj napätia pre zdroj napájania I/O časti procesoru , niektoré časti základných dosiek ( klávesnice a atď.)
:+3,3 V- napájanie portu AGP, u lacných dosiek napájanie chipsetu, zdroj pre zdroj napätia jadra procesora
: +5 V SB- pomocný zdroj pre zapínanie zdroja ATX a wake up prebúdzanie počítača

Rozdelenie zdrojov :
Zdroje typu AT :sa používali v počítačoch PC/AT 286, 386, 486 a tiež na prvých modeloch počítačov skupiny Pentium. Zdroje typu ATX : sa oproti AT zdroj líši tým, že má naviac napätie +3,3V a tiež ďalšie trvalé napätie 5V (pre obvody, ktoré v PC zostávajú pod napätím aj po vypnutí počítača) a tiež má ovládací vstup pro vyp / zap zdroja. Tieto zdroje sa používajú i na počítačoch triedy Pentium II a Pentium III. Zdroje typu ATX-P4 : má naviac ešte druhý konektor pre motherboard (vypadá rovnako ako konektor pre AT motherboard) a ešte ďalší štvorcový 4-pólový konektor s napätím 2x +12V. Zdroj ATX-P4 sa používa v počítačoch P4.

Hlavným zdrojom v súčasných PC je zdroj typu ATX. Zdroje ATX obsahujú ešte ďalšie napätia 5 V SB, ktoré je k dispozícii stále a slúži k zapínaniu zdroja počítača. Dodávaný prúd je buď 0,01 A alebo 0,7-2,0 A.
Najjednoduchšie rozdelenie zdrojov možno previesť podľa max. výstupného výkonu.
Tu treba zdôrazniť , že udávaný výstupný výkon nemožno dodávať trvalo , ale iba krátko dobo (jednotky milisekund). Ak je priemerný výkon cca 100W, volíme zdroj s cca dvojnásobným výkonom. Max. výkon je dodávaný krátkodobo, hlavne pri prechodových stavoch ako je vypnutie, prebudenie, pripadne pokles rozvodnej siete

Konštrukcia zdrojov :Konštrukcia zdrojov sa dnes výrazne nelíši, často sú používané integrované regulátory spínaných zdrojov. Pre spínanie zdrojov hovoria hlavne rozmery a vysoká účinnosť. Najväčší rozdiel je v dimenzovaní feritových transformátorov a tranzistorov spínacej časti. Problémy so zdrojmi :
Najväčším rizikom pre zdroje je prach ! Prach nám môže veľmi ľahko spôsobiť znehodnhotenie zdroja napríklad tým , že sa zanesie ventilátor a následne nám môže zhorieť a tým sa nám zdroj stane nepoužiteľným.

Zdroje:
Internet -

Linky:
http://www.google.sk - www.google.sk

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk