Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vyhľadávacie servery

Čo je vlastne INTERNET?

Na túto otázku možno odpovedať rôzne. V každom prípade je to však celosvetová sieť počítačových sietí. Jej čaro spočíva práve v tom, že dokáže spojiť nielen dva počítače v susedných miestnostiach, ale aj dva počítače na rôznych koncoch sveta. Každý z týchto počítačov alebo serverov má svoju jedinečnú internetovú adresu resp. meno. Servery sú využívané ľuďmi – užívateľmi, ktorí majú tiež jedinečné adresy a majú svoju formu:

meno užívateľa @ server

Internet dnes pozostáva z veľkého množstva počítačov, zastávajúcich úlohu serveru, a vyše 30 miliónov užívateľov na celom svete /šťastie, že nie sú pripojený naraz/. Toto číslo každý deň narastá, podľa niektorých štatistík až o 1 milión užívateľov mesačne.
Veľa ľudí si pojem internet mýli s pojmom WWW, čo je akási forma zbierky elektronických dokumentov, ktoré obsahujú text, zvuk a obrázky alebo video. Na WWW – World Wide Web /sieť obopínajúca planétu/ je iba samotnou časťou internetu

Čo s ním?

e-mail /electronic mail/:

Elektronická pošta je najrozšírenejšia forma využitia internetu. Namiesto posielania listu tradičným spôsobom posielame list pomocou počítača. Má to veľa výhod, najmä to, že pošta dorazí o niekoľko sekúnd.
Mnohým ľuďom sa zdá nelogické jej „adresy“. Skladajú sa z viacerých častí, ktoré majú svoj význam:

Adresa: niekto@post.sk / meno užívateľa/hostit.server

E-mail sa dá posielať pomocou aplikácií ako napríklad Microsoft Outlook, Netscape Messenger alebo Elm. K E-mailu má dnes prakticky prístup aj človek bez aktívneho prístupu na internet. Existujú stovky Freemailových serverov, kde si môže každý založiť svoju schránku, do ktorej sa môže dostať z akéhokoľvek PC. Nevýhodou je to, že sa pošta nedá stiahnuť na lokálny počítač a tam čítať off-line, dá sa prezrieť len on-line. Dnes však takmer každý podobný server ponúka zdarma možnosť prístupu k mailovému kontu cez POP3 prístup, teda za využitia poštového programu, tzv.„mailera“, ktorý ponúka mnohonásobne viac možností práce s elektronickou poštou ako webové rozhranie.

Ako na to?

Vyhľadávače:

Slúžia pre lepšiu orientáciu na internete v rôznych oblastiach – od cestovania, vzdelávania, zábavy, kultúru až po tie najobyčajnejšie obyčajnosti všedného života.

Často sú obohatené aj o odosielanie SMS.

Naše najznámejšie vyhľadávače:

Superzoznam www.szm.sk
Best www.best.sk
Zoznam www.zoznam.sk
Centrum www.centrum.sk
Dunčo www.dunco.sk

Najrozšírenejšie skratky sú:

com komerčné alebo obchodné organizácie
edu vzdelávacie inštitúcie
gov vládne organizácie
mil vojenské inštitúcie
net sieťové zdroje
org iné, väčšinou neziskové organizácie


Ako na chat?

1, Vyber si server: napr.: www.azet.sk,
www.pobox.sk
www.maxichat.sk
www.planet.host.sk
2,Zaregistruj sa
3,Vyber si miestnosť a môžeš chatovat

Web spolu s elektronickou poštou sú dnes najvyužívanejšími službami internetu. Web je zároveň najmladšie médium, ktoré ľudstvo pozná., ale už dnes je jasné, že svojím významom sa vyrovná ostatným médiam, ako sú napríklad kniha, časopis, rozhlas či televízia.

Slovník:

Modem - Modulator, DEModulator – zariadenie, ktoré sa pripája k PC a telefónnej linke a umožňuje komunikáciu počítačov cez telefónnu sieť

Host – PC v sieti, ktorý je ako zdroj služieb prístupný iným v sieti.

http – Hyper-Text Transfer Protokol –ide o protokol, ktorý sa využíva na prenos dát na internete v architektúre klient – server. Prenášajú sa ním najmä stránky o ktoré cez prehliadač požiada klient

Browser – klientský software na prezeranie internetových zdrojov

Network – spojenie počítačov kvôli výmene dát

FTP – File Transfer Protocol Ide o internetový protokol využívaný na prenos súborov medzi počítačmi. Môže sa použiť napríklad na sťahovanie voľne šíriteľných programov z nejakého servera, alebo o diaľkové nahrávanie stránky na server.

TCP/IP - Siete LAN sú homogénne, čiže väčšinou ide o sieť počítačov v jednej budove, či na jednom poschodí, čo spôsobuje, že metóda store-and-forward (ulož a odovzdaj) protokolu UUCP nie je dostatočne pružná. V týchto sieťach sa používa protokol TCP/IP, ktorý používa metódu packet-switched (prenos paketov), čo znamená, že informácie, ktoré sa posielajú po sieti, aj po internete sa najprv rozkúskujú, potom sa posielajú priamo cieľovému hostiteľovi a ten ich opäť poskladá.
Protokol TCP/IP sa používa na komunikáciu medzi počítačmi v sieťach LAN, ale aj na internete.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk