referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ladislav, Ladislava
Pondelok, 27. júna 2022
Štatistické metódy
Dátum pridania: 11.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: gvendolina
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 592
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.7
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 11m 10s
Pomalé čítanie: 16m 45s
 

( Absolútne hodnota je hodnota bez ohľadu na znamienko).
_
Keď priemernú odchýlku označíme symbolom d a odchýlky hodnôt znaku od niektorej strednej hodnoty symbolom di , vzorec priemernej odchýlky bude:

__ ∑ | di |
d = --------------
n
Keď počítame odchýlky od aritmetického priemeru, vzorec priemernej odchýlky bude:
_
__ ∑ | xi - x |
d = --------------
n

Ak sa jednotlivé obmeny hodnôt kvantitatívneho znaku vyskytujú v rôznych množstvách, vypočítame aj priemernú odchýlku, a to tak, ako pri aritmetickom priemere , formou váženej priemernej odchýlky. Vážená priemerná odchýlky sa počíta podľa vzorca:

__ ∑ | xi - x |. ni
d = --------------------
Σ ni

kde ni sú početnosti.

2.2.3 Rozptyl a smerodajná odchýlka

Najdôležitejším ukazovateľmi variácie hodnôt znakov v štatistickom súbore sú rozptyl a smerodajná odchýlka.
Rozptylom nazývame aritmetický priemer zo štvorcov odchýlok hodnôt znaku od aritmetického priemeru. Keď rozptyl označíme symbolom σ2 , jeho vzorec má tvar:

_
∑ (xi - x )2
σ2 = --------------
n

Rozptyl v tvare váženého aritmetického priemeru je :
_
∑ (xi - x )2 ni
σ2 = ------------------
∑ni

Rozptyl zo skupinového rozdelenia početností počítame vždy formou váženého aritmetického priemeru.

Smerodajnú ( aj štandardnú) odchýlku, ktorú označíme σ, vypočítame ako kladný koreň druhej odmocniny z rozptylu. Teda:
_
∑ (xi - x )2
σ = √ --------------
n

a je vážený tvar :
_
∑ (xi - x )2. ni
σ = √ -----------------
∑ni
2.2.4 Variačný koeficient

Keď sa dva štatistické súbory líšia navzájom hodnotami znakov (majú rôznu úroveň), lepšie je porovnávať ich variabilitu relatívnou mierou disperzie.
Takouto známou relatívnou mierou variácie je variačný koeficient. Je to pomer smerodajnej odchýlky k aritmetickému priemeru, vyjadrený v percentách. Variačný koeficient ( Vk ) vypočítame podľa vzorca:
σ
Vk = ----. 100
x
3. Základné poznatky z teórie výberového skúmania

Všetky skúmané štatistické jednotky tvoria tzv. základný súbor. Tie štatistické jednotky, ktoré sme so skúmaného základného súboru vybrali a na základe ktorých chceme robiť o ňom úsudok, tvoria tzv. výberový súbor. Úsudky, ktoré urobíme o príslušnom súbore na základe vybraných vzoriek , sú založené na skúsenosti , že vybrané vzorky viac alebo menej presne charakterizujú súbor, z ktorého sú vybrané.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.