referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Adriána
Nedeľa, 26. júna 2022
Štatistické metódy
Dátum pridania: 11.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: gvendolina
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 592
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.7
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 11m 10s
Pomalé čítanie: 16m 45s
 

Teória výberového skúmania poskytuje logický základ pre takéto úsudky a umožňuje kvantitatívne merania.

Hlavné druhy výberových metód sú:
a) náhodný výber
b) mechanický výber
c) typický výber
d) viacstupňový výber

3.1 Náhodný výber

Keď chceme o určitom základnom súbore robiť úsudok na základe vybraných vzoriek, ktoré by najlepšie reprezentovali základný súbor, musíme každému prvku základného súboru dať rovnakú možnosť, aby sa dostala do výberového súboru. Jednotlivé vzorky vyberáme zo základného súboru náhodne. Zabezpečenie rovnakej pravdepodobnosti pojatia každého prvku základného súboru do výberového súboru má vylúčiť akýkoľvek subjektívny vplvyv pri náhodnom výbere. Okrem tejto podmienky musí byť ešte splnená jedna podmienka, a to aby všetky udalosti boli nezávislé.

Náhodný výber uskutočňujeme pomocou žrebovania alebo tabuliek náhodných čísel. V teórií i praxi náhodných výberov pôjde predovšetkým o to , ako odhadneme zo zistených základných charakteristík výberového súboru tie isté charakteristiky, patriace základnému súboru, z ktorého uskutočňujeme výber. Náhodné výbery môžu byť s opakovaním a bez opakovania. V prvom prípade vraciame každý vybraný prvok po zistení je ho vlastností späť do základného súboru. Pri náhodných výberoch bez opakovania sa vybraný prvok viac do základného súboru nevracia.
Počet všetkých možných náhodných výberov pri náhodných výberoch bez opakovania je :
Vn (N) = N (N – 1) (N – 2) (N – 3).....(N – n + 1)


alebo vyjadrené pomocou faktoriálov:
N !
Vn (N) = ----------
(N – n)

3.2 Mechanický výber

Pri výberovom skúmaní používame zriedkavo vlastný náhodný výber. Obvykle, najmä ak sú prvky základného súboru usporiadané podľa určitého pravidla, vyberáme zo základného súboru jednotlivé prvky podľa určitého znaku mechanicky. Keď máme napr. vybrať z určitého základného súboru do výberového súboru 10 % prvkov, vyberáme do tohto súboru každý desiaty prvok.
Priemernú chybu odhadu ako aj počet prvkov, ktoré treba vybrať do výberového súboru, stanovíme pri mechanickom výbere podľa vzorcov, ktoré používame pri vlastnom náhodnom výbere.

3.3 Oblastný (typický) výber

Oblastný (aj stratifikovaný) výber uskutočňujeme tak. že skúmaný základný súbor rozdeľujeme na typické skupiny - oblasti. Je ňou vlastne každá skupina jednotiek základného súboru, ktorá bola na základe určitého hľadiska vybraná do príslušnej typickej skupiny.

3.4 Viacstupňový výber

Pri viacstupňovom výbere nepodrobujeme výberovému skúmaniu jednotlivé prvky základného súboru, ale celé skupiny jednotiek (série). Viacstupňový výber môže byť alebo s vybranými sériami s rovnakým obsahom prvkov, alebo so sériami rôznych objemov.
 
späť späť   3  |  4  |   5   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.