Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Videokonferencia

Videokonferencia je vzdialená ineraktívna komunikácia medzi dvomi a viacerymi účastníkmi, pričom dochádza medzi nimi k prenosu zvukovej a obrazovej informácie (účastníci sa vidia aj počujú).
Aby sme sa mohli zapojiť do videokonferencie, potrebujeme mať multimediálny počítač. To je taký, ktorý dokáže pracovať s viacerými typmi dát – nielen textovými a grafickými, ale aj zvukovými.
Prenos multimediálnych informácii je veľmi náročný na prenosovú rýchlosť siete. Dôležité je, aby bola určitá prenosová rýchlosť „garantovaná“ po celej dĺžke spojenia. To znamená, že máme linku s danou prenosovou rýchlosťou plne k dispozícii. Ak napríklad realizujeme videokonferenciu v rámci školske siete, ktorá slúži pre mnohých používateľov, kvalita prenosu závisí od jej momentálnej zaťaženosti.
Okrem hardvéru a rýchleho sieťového pripojenia je potrebné mať na počítači nainštalovaný softvér, ktorý umožní realizovať vídeokonferenciu – vídeokonferenčnú aplikáciu. Rozhovor nadviažeme tak, že zadáme IP adresu počítača, ktorý používa náš partner. Videokonferenčná aplikácia by mala mať nasledujúce vlastnosti:
 mala by zobrazovať základné informácie o všetkých účastníkoch.  mala by umožňovať, aby každý účastník konferencie mohol vidieť všetkých ostatných účastníkov, ktorý visielajú obraz.  mala by umožňovať aj textovú komunikáciu (napr. ak si chcú účastníci vymeniť e-mailové adresy, odstrániť poruchu zvukového prenosu a pod.).  všetci účastníci konferencie by sa mali navzájom počuť
 mala by poskytovať „grafický priestor“, do ktorého môžu všetci účastníci písať a kresliť (niečo ako školská tabuľa).  mala by umožňovať zdielanie aplikácii bežiacich na počítačoch účastníkov diskusie, aby si mohli navzájom poradiť, ako ich používať, prípadne ako vyriešiť problém, ktorý pri ich používaní nastal.  mala by byť nezávyslá od používaného operačného systému, aby spolu mohli komunikovať používatelia nezávisle od toho aký majú nainštalovaný OP systém (windows, MacOS, Unix..).  mala by umožňovať komunikáciu medzi dvomi, alebo viacerými používateľmi.  Všetky tieto podmienky málokedy spĺňa jedna videokonferenčná aplikácia. Závisí od používateľa, ktoré z nich sú pre neho najdôležitejšie a na základe toho si vyberie najviac vyhovujúcu aplikáciu (napr. CU – SeeMe, MS NetMeeting,..

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk