referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bohuš
Štvrtok, 27. januára 2022
Počítačové informačné systémy
Dátum pridania: 25.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: manazment
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 924
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 6m 50s
Pomalé čítanie: 10m 15s
 

Browse edit alebo kompletný Workflow systém, môžete presť na ActiveWeb Professional.

Aspekty tvorby informačných systémov:

n hardvér
n softvér
n personalistika
n organizácia
n vývoj aplikácií
n plánovanie
n financovanie a účtovníctvo

Stratégia vývoja informačných systémov:

MINULOSŤ PRÍTOMNOSŤ

- ad - hoc ( len - tak ) prístup - zhora - nadol
- zdola - nahor
- jednoduchý zber dát - evolučný prístup
- existujúca organizačná štriktúra - paralerny prístup
- objektovo - orientovaný prístup
( zameraný na konkrétnu vec )

Fázy životného cyklu informačného systému

- plány systému- potreba, užitočnosť
- stanovenie požiadaviek na systém- analýzy, stanovenie požiadaviek
- vývoj sýstému
- implementácia systému - vlastná, testovanie, overovanie, integrovanie systému
- prevádzka a údržba- zavedenie do prevádzky, prevádzka , údržba
Počítačové informačné systémy


Pojem manažérskeho informačného systému:

Manažéri potrebujú pre svoju činnosť rozmanité informácie. Systém manažérskych informácií môže byť manuálny (bez využívania počítačov) alebo sa môže zakladať na počítačovom spracovaní dát a informácií. Dáta predstavujú surové neanalyzované fakty a čísla (mená). Informácie sú analyzované a spracované dáta. Stále väčší význam nadobúdajú však manažérske informačné systémy, zakladajúce sa na počítačovom spracovaní dát. Koncepcia manažérskych informačných systémov vznikla v šesdesiatych rokoch tohoto storočia. Podľa O Briena sa informačné systémy v organizáciach delia takto:
1. Informačné systémy operácií, do ktorých patria:
a, Systémy spracovania transakcií
b, Systémy riadenia procesov
c, Systémy automatizácie kancelárskych prác
2. Manažérske informačné systémy, do ktorých patria:
a, Informačné spravodajské systémy
b, Systémy na podporu rozhodovania- využíva sa modelová báza
c, Exkluzívne informačné systémy - sú určené pre potreby strategického rozhodovania vrcholového manažmentu. Vývoj počítačov

Vývoj moderných manažérskych informačných systémov je spojený s vývojom počítačov:

1. počítače prvej generácie ( 1951 - 1959 )- prvým predstaviteľom počítačov tejto generácie bol
UNIVAC inštalovaný v USA. 2. počítače druhej generácie ( 1959 - 1964 )
3. počítače tretej generácie ( 1964 - 1970 )
4. počítače štvrtej generácie ( 1970 - dodnes )
5. počítače piatej generácie - jej cieľom je vyvinúť také počítače, ktoré sú schopné myslieť, vidieť,
počúvať a hovoriť.
Internet

Internet vznikol na začiatku 90. rokov. Je to celosvetová sieť navzájom prepojených počítačov, umožňujúcich bleskovú komunikáciu a prístup k informáciám prakticky z ktoréhokoľvek miesta na svete, stačí len byť v dosahu telefónnej linky. Na Slovensku v súčasnosti dátová sieť poskytujúca informačné služby a umožňujúca pripojenie na internet je SANET .
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.