referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alfonz
Piatok, 28. januára 2022
Logické riadenie technologických procesov
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: IronGirl
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 593
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 21.4
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 35m 40s
Pomalé čítanie: 53m 30s
 

Štyri koncové spínače s rozpínacími kontaktami.
Zadanie č.4:
Logický obvod na riadenie jednotky posuvu, ktorá má nasledovnú te- chnologickú schému.
┌─┐
A│ │ O │ │ │
B│ │ S
└─┘ │ ┌───┬────────┬─┐ L S - support
┌───────────┤ ├──────────────┐ L - lôžko
│ │ │ │ │ │ │ M - motor
┌──┤ ├┬───┬────┬────┘ │ O - ovládač
M │ │────────┬──┤├──┬┤ ├──┬────────────────│K1-3 - koncové
└──┤ ││N └────┘ │ │ vypínače
│ │ └┘ │ │ │ N - narážka
│ K1┌─┐ K2┌─┐ K3┌─┐ │ supportu
├───────┴─┴────┴─┴──────┴─┴───────────────┤
───────┴─────────────────────────────────────────┴──────

ROZBOR ÚLOHY:
Jednotka posuvu má nasledovný pracovný cyklus:
- rýchly posuv supportu vpred
- pracovný posuv supportu vpred
- rýchly posuv supportu späť
- stop
9.

Predpokladáme, že pre phon je hydraulický motor s nasledovnou sché-
mou.
M
┌──── ────┐
│ │ M - motor
└────┐ ┌────┘ R1 R1 - rozvádzač trojpolo-
┌───┐ ┌───┬┼──┼┬───┐ ┌───┐ hový
│E1 ├─┤ │ │ ├─┤E2 │ R2 - rozvádzač dvojpolo-
└───┘ └───┴┼──┼┴───┘ └───┘ hový
│ ŠV - škrtiaci ventil
│ R2 Č - čerpadlo
Č ┌───┬───┐ ┌───┐ E1-3 - elektromagnety
│ │ ├─┤E3 │
│ └───┴───┘ └───┘

┌───┐ŠV
│ │
└───┘

├──────┼───────────────┤
│─ _ ─ _─ _ ─ ─ _ ─ _│
└──────────────────────┘

Z uvedenej schémy vyplýva: obvod bude mať 5 vstupných premenných
A, B, K1, K2, K3.
a 3 výstupné premenné E1, E2, E3.
Priradenie log. premenných jednotlivým vstupom:
nie je stlačené ak je stlačené
ŠTART A=0 A=1
STOP B=0 B=1
K1,K2,K3 K1,K2,K3=0 K1,K2,K3=1
Východiskovým stavom je ľavá krajná poloha supportu, v ktorej je narážkou N stlačený K1. Stlačením ŠTARTu vznikne signál, ktorý zapne elektromagnet E1 a rozvádzač R1 sa prestaví do ľavej krajnej polohy. Tým nastane také prepojenie prívodu tlaku oleja, že sa motor otočí v zmysle supportu vpred. Táto činnosť musí prebiehať aj vtedy, keď nie je stlačené tlačidlo štart. Po nabehnutí N na K2 zostane zapnutý E1 ale zopne sa aj E3. Support sa aj v tomto prí- pade pohybuje vpred ale pracovným pohybom, pretože kvapalina z mo- tora ide cez škrtiaci ventil. Pracovný pohyb je ukončený pri ná- raze N na K3. Tu sa reverzuje support pomocou E2 na spätný chod a pritom vypne E1 a E3. Pracovný cyklus sa ukončí nabehnutím N na K1 a vypne vsetky.
TABUĽKA ČINNOSTI JEDNOTKY POSUVU:
Počet stĺpcov je určený počtom operácií
Počet riadkov je určený počtom vstupných a výstupných premenných obvodu.
Postup pri vyplňovaní:
- Na základe rozboru hydraulickej schémy rozhodneme, ktoré elektro-
magnety rozvádzačov majú byť zapnuté. XXX
- Na záklde rozboru činnosti jednotky posuvu zaznamenáme postupný priebeh vstupných signálov. ///
- Vyznačíme vnútorné (pamäťové signály), ktoré pôsobia na vstupe log. obvodu. par 10.

┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ operácie │
│ ├──────────┬───────────┬──────────┬───────────┬──────┤
│ │východisk.│rýchly poh.│prac.
 
späť späť   7  |  8  |   9  |  10  |  11    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.