referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Natália
Štvrtok, 6. októbra 2022
Manažérske informačné systémy
Dátum pridania: 01.04.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: krdy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 201
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.2
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 8m 40s
Pomalé čítanie: 13m 0s
 
Podstata a úloha IS

V odbornej literatúre sa stretávame s pojmom IS v dvojakom význame. V užšom – programovo-technickom chápaní, na označenie systému programov pre prácu s údajmi. V širšom chápaní rozumieme pod informačným systémom systém na zabezpečovanie informácií potrebných na riadenie.
V prvom prípade je hlavnou úlohou systému spracovanie údajov, ktoré v podniku vznikli. Nerieši otázky pre koho a na aké rozhodnutia budú tieto údaje slúžiť. V druhom prípade ide nielen o spracovanie údajov, ale aj o zhromažďovanie, prenos, uchovávanie, výber a distribúciu údajov pre potreby riadiaceho subjektu.
Informačný systém nemožno teda stotožňovať, resp. redukovať len na systém spracovania údajov. Pod pojmom informačný systém budeme chápať systém pozostávajúci z ľudí, technických a programových prostriedkov na zabezpečenie zhromažďovania, prenosu, ukladania, výberu, spracovania, distribúcie a prezentácie informácií pre potrebu rozhodovania tak, aby riadiaci pracovníci mohli vykonávať svoje riadiace funkcie vo všetkých zložkách riadiaceho systému. Jeho základnou úlohou je zabezpečiť dostatok relevantných, správnych a presných informácií v potrebných termínoch a v požadovanej forme na prípravu rozhodnutí. Je podsystémom systému riadenia, tou jeho časťou, ktorá zabezpečuje integráciu základných funkcií riadenia podniku. Je to taký systém, v ktorom sú väzby definované ako informácie a prvky ako miesta transformácie informácií. Informačný systém tvoria tieto základné zložky:
- podsystém zhromažďovania údajov,
- podsystém prenosu údajov,
- podsystém pamätania a uchovávania údajov,
- podsystém výberu údajov,
- podsystém spracovania údajov,
- podsystém prezentácie a distribúcie informácií.

Podsystém zhromažďovania údajov zahŕňa zhromažďovanie údajov pomocou rozličných zariadení a prostriedkov a záznam na príslušné pamäťové médium a kontrolu správnosti údajov. Z hľadiska miesta vzniku a miesta zhromažďovania údajov rozlišujeme centralizované a decentralizované zhromažďovanie. CENTRALIZOVANÉ ZHROMAŽĎOVANIE údajov spočívalo v tom, že údaje sa na prvotných dokladoch odovzdávali mimo podniku, kde sa uskutočnil ich záznam (konverzia) na príslušné médium (nosič informácií) pre vstup do počítača (v súčasnosti sa uplatňuje veľmi málo).
DECENTEALIZOVANÉ ZHROMAŽĎOVANIE údajov spočíva v tom, že údaje s z prvotných dokladov zaznamenajú prostredníctvom technických prostriedkov na príslušné pamäťové médium priamo v podniku, resp.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: Miroslav Majtán a kolektív – Manažment, Sprint, Bratislava 2003, str. 145-151
Súvisiace linky
Podobné referáty
Manažérske informačné systémy 2.9397 2772 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.