referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Miloslav
Nedeľa, 3. júla 2022
Riadiace počítače
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: IronGirl
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 730
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 14.2
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 23m 40s
Pomalé čítanie: 35m 30s
 

pri meraní otáčok fotoelektrickým snímačom alebo pri meraní prietoku turbínkovým meracím prístrojom, kde počet otáčok turbínky je úmerný prietoku
Počet týchto veličín môže dosahovať niekoľko 100 až 1000.
Spojenie riadiaceho počítača s technologickým procesom:
┌─────────────────────┐ ┌──────┐ ┌─────────────────────┐
│ ┌───┐ ┌───┐ │ │ VP │ │ ┌───┐ ┌───┐ │
AV │ │P1 │ Z │A/Č│ │ └──────┘ │ │Č/A│ │P4 │ │ AVY
│ │ │ │ │ │ ┌───────────────┐ │ │ │ │ │ │
│ └───┘ └───┘ │ │ │ │ └───┘ └───┘ │
│ │ │ │ │ │
│ ┌───┐ │ │ │ │ ┌───┐ │
DV │ │P2 │ │ │ │ │ │P5 │ │ DVY
│ │ │ │ │ P │ │ │ │ │
│ └───┘ │ │ │ │ └───┘ │
│ │ │ │ │ │
│ ┌───┐ ┌───┐ │ │ │ │ ┌───┐ │
IV │ │P3 │ │ČI │ │ │ │ │ │P6 │ │ IVY
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ └───┘ └───┘ │ │ │ │ └───┘ │
└──────────┬──────────┘ └───────┬───────┘ └─────────────────────┘
│ │
┌───┴───┐ ┌───┴───┐
│ PO │ │ ŠPZ │
└───────┘ └───────┘

P - riadiaci počítač ČI - čítač impulzov
VP - vonkajšie pamäte AV - analógové vstupy
ŠPZ - štandardné perif. zar. DV - digitálne vstupy
PO - panel operátora IV - impulzné vstupy
Z - zosilňovač AVY - analógové výstupy
P1..P6 - prepínače (multiplexory) DVY - digitálne výstupy
AČ - analógovo číslicový prev. IVY - impulzné výstupy
ČA - číslicovo analógový prev.
Vstupná strana jednotky styku s prostredím:
Je zariadenie, pomocou ktorého dostáva počítač informácie o riadenom procese a tiež umožňuje komunikáciu človek - počítač.
4.

Výstupná strana jednotky styku s prostredím:
Je zariadenie, pomocou ktorého môže počítač besprostredne zasahovať do procesu.
Počítač nie je schopný pracovať so všetkými vstupno-výstupnými informáciami súčasne. Musia sa preto pripájať k počítaču postupne a nato slúžia P1-P6 a volajú sa multiplexory.

AUTOMATICKÝ SYSTÉM RIADENIA TECHNOLOGICKÝCH PROCESOV.

ASRTP - tvoria rôzne zariadenia konštruované na báze analógovej a najmä číslicovej výpočtovej a meracej techniky.
Informácie (data) o hodnotách fyz. veličín x1..xn (teplota, prietok, tlak, hladina a pod.). Snímané S1..Sn sú vo forme el. napätia privádzané k vstupnej strane jednotky styku s prostredím. Tam sa prevádzajú na binárne (dvojkové) čísla a idú do CJ.
V centrálnej jednotke RP sa vykonávajú nasledovné operácie:
- Číselné údaje zodpovedajúce snímaným hodnotám fyz. veličín sa prepočítajú na hodnoty veličín v príslušných fyz. jednotkách.
- Kontrolujú sa zvolené krajné hodnoty sledovaných veličín a pri prekročení ich sa uvedie do chodu poplašná signalizácia (zvuková, optická). A hodnota sa vypíše na tlačiareň alebo display.
- Namerané hodnoty sa využívajú na výpočet žiadaných hodnôt pre analógové regulátory a pomocou KM sú nastavené na analógových regulátoroch. Je to riadenie DSC.
- Namerané hodnoty sa využívajú na výpočet akčných signálov číslicových regulátorov realizovaných programami uloženými v pa-
mäti RP. Je to riadenie DDC.
- Tieto namerané hodnoty z technol. procesu sú východiskom pri op-
timalizačných výpočtov pomocou ktorých riadiaci počítač udržuje proces v optimálnych výrobných podmienkach.
- Namerané hodnoty z technol. procesu sa môžu využiť aj na materiálové a bilančné výpočty alebo na identifikáciu statických a dynamických vlastností technol. procesu prípadne jeho častí.
- Namerané hodnoty z technol. procesu sa uchovávajú na určitý čas v pamäti počítača a operátor má možnosť vytlačiť ich alebo zobraziť.
- Priebeh technol. procesu sa vyhodnocuje v tvare stredných hodnôt fyz. veličín vypočítaných za určitý časový úsek.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Galéria k článku [1]
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.