Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pravidlá chatu

Zoznam pravidiel:
1 - CapsLock
Nepoužívajte CapsLock na verejnosti, v telloch môžete ak to dotyčnému na druhej strane nevadí
2 - Odkazy
Odkazy na nechutné stránky hociakého druhu (aj stránky s pornografiou), alebo na stranky, ktoré vedu k znemožneniu chatovania ostatným užívateľom, sa považujú za vážny priestupok
3 - Flood
Samozrejme flood (aj smile flood), čiže nezmyselné opakovanie toho istého textu(smajlov) nie je dovolené
-za flood sa považuje aj viacnásobné vyvolávanie systémových hlášok
-vo všeobecnosti platí 3krát a viac == flood
-za flood je považované aj viacnásobné dvojité opakovanie textu(1x sa to môže brať ako omyl)
-za flood tiež považujeme viacnásobné opakovanie textu s maličkými odlišnosťami. (počet zátvoriek, či výkričníkov za vetou a podobne)
4 - Nadávky
Nadávať môžete jedine cez .gossip
- zaviedli sme tzv. swear ban, systém, ktorý nahradzuje bežné nadávky slovom censored.
- zobrazenie slova censored miesto nadávky sa však stále považuje za prehrešok a bude pokutované. Ak chcete nadávať, máte .gossip, tam sa nadávky zobrazujú normálne
- obchádzanie swear banu, napríklad pridávaním medzier medzi písmená či opakovaním niektorých písmen v nadávke a podobne, je považované za vážny priestupok. Preto sa trestá dosť prísne. Uvedomte si, že nie každý je zvyknutý nadávať, a preto ho nechceme nútiť aby si niekoho nadávky musel čítať. Pre tých, ktorí sa bez toho nevedia zaobísť je tu .gossip.
5 - Gramatika
V tejto oblasti nie su u nás žiadne pravidlá - tešte sa :o)
6 - Morálka
Nebudem kradnúť ani podvádzať.
7 - Shout a semote
Rozhodne, nie je žiadúce aby ste sa rozprávali cez shout a semote, vždy radsej použite tell ak je to možné. Shout a semote by sa mali používať na upozornenie pre všetkých a podobne...
8 - Systémové hlášky
Je zakázané kopírovať a falšovať systémové hlášky
9 - Promote
Je prísne zakázané žiadať správcov o neoprávnené promote - povýšenie. Takýto pokus bude odmenený degradáciou, prípadne iným trestom!!!
10 - DI
Double Identity, alebo aj dvojita identita je súčastné chatovanie na viacerých nickoch naraz. Na chateQ je DI zakázané, nakoľko sa zbytočne zaťažuje server a v neposlednom rade dochádza k viacnásobnému obohateniu Q $$
11 - Je zakázané žiadať správcov o vytvorenie vlastnej roomky, zamknutie, premenovanie nejakej inej, informovať sa že odkedy sa budú mocť vytvárať nové roomky a takisto aj žobrať o peniaze. Aj keď sa toto pravidlo môže zdať čudné, jeho zavedenie bolo podmienené skúsenosťami z praxe.

Jeho porušenie bude trestané výnimočne tvrdo.
12 - Gangy
Aby bolo jasné. Nemáme nič proti mierumilovným skupinkám chatQujúcich, ktoré svojím pôsobením nezasahujú do slobodného chatQovania ostatných užívateľov. Avšak pokiaľ sa takáto skupinka stane militantnou, či prejaví akékoľvek snahy o klamanie a podvádzanie ostatných jednotlivcov, takáto skupina bude považovaná za teroristickú a teda bude mimoriadne kruto potlačená. Protiteroristické Qomando chatuQ je v tomto nekompromisné. Spacifikovaní budú všetci členovia danej skupiny. Je zároveň prísne zakázané lákať nových "členov" do svojho "gangu" spôsobom, ktorý môže byť považovaný za vtieravý či nepríjemný.
13 - To neznamená, že sú to všetky ...

Linky:
http://www.chatq.sk - www.chatq.sk

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk